подражание (български)

Frequency: 1

Translations: