ωʹ (Ἑλληνική)

Frequency: 2

Translations:

  • Latin : 800 (2)