ψνʹ (Ἑλληνική)

Frequency: 1

Translations:

  • Latin : 750 (1)