φιερετ (Ἑλληνική)

Frequency: 3

Translations:

  • English : , (1), more (2)