τυγχάνει (Ἑλληνική)

Frequency: 1

Translations:

  • български : е (1)