τʼ καὶ (Ἑλληνική)

Frequency: 3

Translations:

  • English : and (1)