σωφρονεῖν (Ἑλληνική)

Frequency: 24

Translations: