στρατωθέν (Ἑλληνική)

Frequency: 2

Translations:

  • English : goal (1), , (1)