πᾶν τὸ τοιοῦτον (Ἑλληνική)

Frequency: 1

Translations: