πώ (Ἑλληνική)

Frequency: 1

Translations:

  • italiano : mai (1)