πτολίεθρον (Ἑλληνική)

Frequency: 29

Translations: