προσκύλισον (Ἑλληνική)

Frequency: 1

Translations:

  • Português : rola (1)