μαρτυρίαν (Ἑλληνική)

Frequency: 21

Translations: