μαρτυρήσῃ (Ἑλληνική)

Frequency: 11

Translations: