καὶ οὐδέν (Ἑλληνική)

Frequency: 1

Translations:

  • ქართული : არ (1)