εἴπέρ (Ἑλληνική)

Frequency: 3

Translations:

  • English : if (2)

  • Latin : si (1)