δι᾿ (Ἑλληνική)

Frequency: 1

Translations:

  • Latin : ob (1)