Λακεδαιμονίων (Ἑλληνική)

Frequency: 22

Translations: