Θεόν (Ἑλληνική)

Frequency: 9

Translations:

  • Português : Deus (3)

  • English : God (1)