ΑΓΕ (Ἑλληνική)

Frequency: 2

Translations:

  • English : ACE (2)