] (ქართული)

Frequency: 3

Translations:

  • ქართული : ] (2)

  • Ἑλληνική : [ 158ε ] (1)