[ (ქართული)

Frequency: 2

Translations:

  • ქართული : [ (2)