! (ქართული)

Frequency: 2

Translations:

  • Ἑλληνική : . (1), : (1)