Christopher Blackwell

Furman University

Euclid

ἙλληνικήEnglish

Teaching Examples

EnglishἙλληνική

KJV - WH Gospel of John - Demo Alignment

Christopher Blackwell /
KJV - WH Gospel of John - Demo Alignment. C. Blackwell, Brazil.
English
Ἑλληνική Transliterate
urn:cts:greekLit:tlg0031.tlg001.fukjv:1.1-1.10
urn:cts:greekLit:tlg0031.tlg001.fuwh:1.1-1.10

( 116 ) 67% ENG
( 58 ) 33% ENG - GRC

( 52 ) 33% ENG - GRC
( 105 ) 67% GRC

Demo Euclid

Christopher Blackwell /
Ἑλληνική Transliterate
English
DEFINITIONS .σημεῖόν ἐστιν , οὗ μέρος οὐθέν .γραμμὴ δὲ μῆκος ἀπλατές .γραμμῆς δὲ πέρατα σημεῖα .εὐθεῖα γραμμή ἐστιν , ἥτις ἐξ ἴσου τοῖς ἐφ᾽ ἑαυτῆς σημείοις κεῖται .ἐπιφάνεια δέ ἐστιν , μῆκος καὶ πλάτος μόνον ἔχει .ἐπιφανείας δὲ πέρατα γραμμαί .ἐπίπεδος ἐπιφάνειά ἐστιν , ἥτις ἐξ ἴσου ταῖς ἐφ᾽ ἑαυτῆς εὐθείαις κεῖται .ἐπίπεδος δὲ γωνία ἐστὶν ἐν ἐπιπέδῳ δύο γραμμῶν ἁπτομένων ἀλλήλων καὶ μὴ ἐπ᾽ εὐθείας κειμένων πρὸς ἀλλήλας τῶν γραμμῶν κλίσις .ὅταν δὲ αἱ περιέχουσαι τὴν γωνίαν γραμμαὶ εὐθεῖαι ὦσιν , εὐθύγραμμος καλεῖται γωνία .ὅταν δὲ εὐθεῖα ἐπ᾽ εὐθεῖαν σταθεῖσα τὰς ἐφεξῆς γωνίας ἴσας ἀλλήλαις ποιῇ , ὀρθὴ ἑκατέρα τῶν ἴσων γωνιῶν ἐστι , καὶ ἐφεστηκυῖα εὐθεῖα κάθετος καλεῖται , ἐφ᾽ ἣν ἐφέστηκεν .ἀμβλεῖα γωνία ἐστὶν μείζων ὀρθῆς .ὀξεῖα δὲ ἐλάσσων ὀρθῆς .ὅρος ἐστίν , τινός ἐστι πέρας .σχῆμά ἐστι τὸ ὑπό τινος τινων ὅρων περιεχόμενον .κύκλος ἐστὶ σχῆμα ἐπίπεδον ὑπὸ μιᾶς γραμμῆς περιεχόμενον καλεῖται περιφέρεια , πρὸς ἣν ἀφ᾽ ἑνὸς σημείου τῶν ἐντὸς τοῦ σχήματος κειμένων πᾶσαι αἱ προσπίπτουσαι εὐθεῖαι πρὸς τὴν τοῦ κύκλου περιφέρειαν ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν .κέντρον δὲ τοῦ κύκλου τὸ σημεῖον καλεῖται .διάμετρος δὲ τοῦ κύκλου ἐστὶν εὐθεῖά τις διὰ τοῦ κέντρου ἠγμένη καὶ περατουμένη ἐφ᾽ ἑκάτερα τὰ μέρη ὑπὸ τῆς τοῦ κύκλου περιφερείας , ἥτις καὶ δίχα τέμνει τὸν κύκλον .ἡμικύκλιον δέ ἐστι τὸ περιεχόμενον σχῆμα ὑπό τε τῆς διαμέτρου καὶ τῆς ἀπολαμβανομένης ὑπ᾽ αὐτῆς περιφερείας . κέντρον δὲ τοῦ ἡμικυκλίου τὸ αὐτό , καὶ τοῦ κύκλου ἐστίν .σχήματα εὐθύγραμμά ἐστι τὰ ὑπὸ εὐθειῶν περιεχόμενα , τρίπλευρα μὲν τὰ ὑπὸ τριῶν , τετράπλευρα δὲ τὰ ὑπὸ τεσσάρων , πολύπλευρα δὲ τὰ ὑπὸ πλειόνων τεσσάρων εὐθειῶν περιεχόμενα .τῶν δὲ τριπλεύρων σχημάτων ἰσόπλευρον μὲν τρίγωνόν ἐστι τὸ τὰς τρεῖς ἴσας ἔχον πλευράς , ἰσοσκελὲς δὲ τὸ τὰς δύο μόνας ἴσας ἔχον πλευράς , σκαληνὸν δὲ τὸ τὰς τρεῖς ἀνίσους ἔχον πλευράς .ἔτι δὲ τῶν τριπλεύρων σχημάτων ὀρθογώνιον μὲν τρίγωνόν ἐστι τὸ ἔχον ὀρθὴν γωνίαν , ἀμβλυγώνιον δὲ τὸ ἔχον ἀμβλεῖαν γωνίαν , ὀξυγώνιον δὲ τὸ τὰς τρεῖς ὀξείας ἔχον γωνίας .τῶν δὲ τετραπλεύρων σχημάτων τετράγωνον μέν ἐστιν , ἰσόπλευρόν τέ ἐστι καὶ ὀρθογώνιον , ἑτερόμηκες δέ , ὀρθογώνιον μέν , οὐκ ἰσόπλευρον δέ , ῥόμβος δέ , ἰσόπλευρον μέν , οὐκ ὀρθογώνιον δέ , ῥομβοειδὲς δὲ τὸ τὰς ἀπεναντίον πλευράς τε καὶ γωνίας ἴσας ἀλλήλαις ἔχον , οὔτε ἰσόπλευρόν ἐστιν οὔτε ὀρθογώνιον : τὰ δὲ παρὰ ταῦτα τετράπλευρα τραπέζια καλείσθω .παράλληλοί εἰσιν εὐθεῖαι , αἵτινες ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ οὖσαι καὶ ἐκβαλλόμεναι εἰς ἄπειρον ἐφ᾽ ἑκάτερα τὰ μέρη ἐπὶ μηδέτερα συμπίπτουσιν ἀλλήλαις .POSTULATES .Ἠιτήσθω ἀπὸ παντὸς σημείου ἐπὶ πᾶν σημεῖον εὐθεῖαν γραμμὴν ἀγαγεῖν .καὶ πεπερασμένην εὐθεῖαν κατὰ τὸ συνεχὲς ἐπ᾽ εὐθείας ἐκβαλεῖν .καὶ παντὶ κέντρῳ καὶ διαστήματι κύκλον γράφεσθαι .καὶ πάσας τὰς ὀρθὰς γωνίας ἴσας ἀλλήλαις εἶναι .καὶ ἐὰν εἰς δύο εὐθείας εὐθεῖα ἐμπίπτουσα τὰς ἐντὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη γωνίας δύο ὀρθῶν ἐλάσσονας ποιῇ , ἐκβαλλομένας τὰς δύο εὐθείας ἐπ᾽ ἄπειρον συμπίπτειν , ἐφ᾽ μέρη εἰσὶν αἱ τῶν δύο ὀρθῶν ἐλάσσονες .

COMMON NOTIONS .τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα καὶ ἀλλήλοις ἐστὶν ἴσα .καὶ ἐὰν ἴσοις ἴσα προστεθῇ , τὰ ὅλα ἐστὶν ἴσα .καὶ ἐὰν ἀπὸ ἴσων ἴσα ἀφαιρεθῇ , τὰ καταλειπόμενά ἐστιν ἴσα .καὶ ἐὰν ἀνίσοις ἴσα προστεθῇ , τὰ ὅλα ἐστὶν ἄνισα .καὶ τὰ τοῦ αὐτοῦ διπλάσια ἴσα ἀλλήλοις ἐστίν .καὶ τὰ τοῦ αὐτοῦ ἡμίση ἴσα ἀλλήλοις ἐστίν .καὶ τὰ ἐφαρμόζοντα ἐπ᾽ ἄλληλα ἴσα ἀλλήλοις ἐστίν .καὶ τὸ ὅλον τοῦ μέρους μεῖζον ἐστιν .καὶ δύο εὐθεῖαι χωρίον οὐ περιέχουσιν .PROPOSITION 1ἐπὶ τῆς δοθείσης εὐθείας πεπερασμένης τρίγωνον ἰσόπλευρον συστήσασθαι .ἔστω δοθεῖσα εὐθεῖα πεπερασμένη ΑΒ . δεῖ δὴ ἐπὶ τῆς ΑΒ εὐθείας τρίγωνον ἰσόπλευρον συστήσασθαι .κέντρῳ μὲν τῷ Α διαστήματι δὲ τῷ ΑΒ κύκλος γεγράφθω ΒΓΔ , καὶ πάλιν κέντρῳ μὲν τῷ Β διαστήματι δὲ τῷ ΒΑ κύκλος γεγράφθω ΑΓΕ , καὶ ἀπὸ τοῦ Γ σημείου , καθ᾽ τέμνουσιν ἀλλήλους οἱ κύκλοι , ἐπὶ τὰ Α , Β σημεῖα ἐπεζεύχθωσαν εὐθεῖαι αἱ ΓΑ , ΓΒ .καὶ ἐπεὶ τὸ Α σημεῖον κέντρον ἐστὶ τοῦ ΓΔΒ κύκλου , ἴση ἐστὶν ΑΓ τῇ ΑΒ : πάλιν , ἐπεὶ τὸ Β σημεῖον κέντρον ἐστὶ τοῦ ΓΑΕ κύκλου , ἴση ἐστὶν ΒΓ τῇ ΒΑ . ἐδείχθη δὲ καὶ ΓΑ τῇ ΑΒ ἴση : ἑκατέρα ἄρα τῶν ΓΑ , ΓΒ τῇ ΑΒ ἐστὶν ἴση .τὰ δὲ τῷ αὐτῷ ἴσα καὶ ἀλλήλοις ἐστὶν ἴσα : καὶ ΓΑ ἄρα τῇ ΓΒ ἐστὶν ἴση : αἱ τρεῖς ἄρα αἱ ΓΑ , ΑΒ , ΒΓ ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν .ἰσόπλευρον ἄρα ἐστὶ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον , καὶ συνέσταται ἐπὶ τῆς δοθείσης εὐθείας πεπερασμένης τῆς ΑΒ .Ἐπὶ τῆς δοθείσης ἄρα εὐθείας πεπερασμένης τρίγωνον ἰσόπλευρον συνέσταται : ὅπερ ἔδει ποιῆσαι .
DEFINITIONS .1 A point is that which has no part .2 A line is breadthless length .3 The extremities of a line are points .4 A straight line is a line which lies evenly with the points on itself .5 A surface is that which has length and breadth only .6 The extremities of a surface are lines .7 A plane surface is a surface which lies evenly with the straight lines on itself .8 A plane angle is the inclination to one another of two lines in a plane which meet one another and do not lie in a straight line .9 And when the lines containing the angle are straight , the angle is called rectilineal .10 When a straight line set up on a straight line makes the adjacent angles equal to one another , each of the equal angles is right , and the straight line standing on the other is called a perpendicular to that on which it stands .11 An obtuse angle is an angle greater than a right angle .12 An acute angle is an angle less than a right angle .13 A boundary is that which is an extremity of anything .14 A figure is that which is contained by any boundary or boundaries .15 A circle is a plane figure contained by one line such that all the straight lines falling upon it from one point among those lying within the figure are equal to one another ;16 And the point is called the centre of the circle .17 A diameter of the circle is any straight line drawn through the centre and terminated in both directions by the circumference of the circle , and such a straight line also bisects the circle .18 A semicircle is the figure contained by the diameter and the circumference cut off by it . And the centre of the semicircle is the same as that of the circle .19 Rectilineal figures are those which are contained by straight lines , trilateral figures being those contained by three , quadrilateral those contained by four , and multilateral those contained by more than four straight lines .20 Of trilateral figures , an equilateral triangle is that which has its three sides equal , an isosceles triangle that which has two of its sides alone equal , and a scalene triangle that which has its three sides unequal .21 Further , of trilateral figures , a right-angled triangle is that which has a right angle , an obtuse-angled triangle that which has an obtuse angle , and an acuteangled triangle that which has its three angles acute .22 Of quadrilateral figures , a square is that which is both equilateral and right-angled ; an oblong that which is right-angled but not equilateral ; a rhombus that which is equilateral but not right-angled ; and a rhomboid that which has its opposite sides and angles equal to one another but is neither equilateral nor right-angled . And let quadrilaterals other than these be called trapezia .23 Parallel straight lines are straight lines which , being in the same plane and being produced indefinitely in both directions , do not meet one another in either direction .POSTULATES .1 Let the following be postulated : To draw a straight line from any point to any point .2 To produce a finite straight line continuously in a straight line .3 To describe a circle with any centre and distance .4 That all right angles are equal to one another .5 That , if a straight line falling on two straight lines make the interior angles on the same side less than two right angles , the two straight lines , if produced indefinitely , meet on that side on which are the angles less than the two right angles .COMMON NOTIONS .1 Things which are equal to the same thing are also equal to one another .2 If equals be added to equals , the wholes are equal .3 If equals be subtracted from equals , the remainders are equal .7 Things which coincide with one another are equal to one another .8 The whole is greater than the part .PROPOSITION 1On a given finite straight line to construct an equilateral triangle .Let AB be the given finite straight line . Thus it is required to construct an equilateral triangle on the straight line AB .With centre A and distance AB let the circle BCD be described ; [ Post . 3 ] again , with centre B and distance BA let the circle ACE be described ; [ Post . 3 ] and from the point C , in which the circles cut one another , to the points A , B let the straight lines CA , CB be joined . [ Post . 1 ]Now , since the point A is the centre of the circle CDB , AC is equal to AB . [ Def . 15 ] Again , since the point B is the centre of the circle CAE , BC is equal to BA . [ Def . 15 ] But CA was also proved equal to AB ; therefore each of the straight lines CA , CB is equal to AB .And things which are equal to the same thing are also equal to one another ; [ C . N . 1 ] therefore CA is also equal to CB . Therefore the three straight lines CA , AB , BC are equal to one another .Therefore the triangle ABC is equilateral ; and it has been constructed on the given finite straight line AB .Being what it was required to do .

( 814 ) 100% GRC
( 0 ) 0% GRC - ENG

( 0 ) 0% GRC - ENG
( 994 ) 100% ENG

Euclid, Elements, Selections

Christopher Blackwell /
Ἑλληνική Transliterate
English
DEFINITIONS .σημεῖόν ἐστιν , οὗ μέρος οὐθέν .γραμμὴ δὲ μῆκος ἀπλατές .γραμμῆς δὲ πέρατα σημεῖα .εὐθεῖα γραμμή ἐστιν , ἥτις ἐξ ἴσου τοῖς ἐφ᾽ ἑαυτῆς σημείοις κεῖται .ἐπιφάνεια δέ ἐστιν , μῆκος καὶ πλάτος μόνον ἔχει .ἐπιφανείας δὲ πέρατα γραμμαί .ἐπίπεδος ἐπιφάνειά ἐστιν , ἥτις ἐξ ἴσου ταῖς ἐφ᾽ ἑαυτῆς εὐθείαις κεῖται .ἐπίπεδος δὲ γωνία ἐστὶν ἐν ἐπιπέδῳ δύο γραμμῶν ἁπτομένων ἀλλήλων καὶ μὴ ἐπ᾽ εὐθείας κειμένων πρὸς ἀλλήλας τῶν γραμμῶν κλίσις .ὅταν δὲ αἱ περιέχουσαι τὴν γωνίαν γραμμαὶ εὐθεῖαι ὦσιν , εὐθύγραμμος καλεῖται γωνία .ὅταν δὲ εὐθεῖα ἐπ᾽ εὐθεῖαν σταθεῖσα τὰς ἐφεξῆς γωνίας ἴσας ἀλλήλαις ποιῇ , ὀρθὴ ἑκατέρα τῶν ἴσων γωνιῶν ἐστι , καὶ ἐφεστηκυῖα εὐθεῖα κάθετος καλεῖται , ἐφ᾽ ἣν ἐφέστηκεν .ἀμβλεῖα γωνία ἐστὶν μείζων ὀρθῆς .ὀξεῖα δὲ ἐλάσσων ὀρθῆς .ὅρος ἐστίν , τινός ἐστι πέρας .σχῆμά ἐστι τὸ ὑπό τινος τινων ὅρων περιεχόμενον .κύκλος ἐστὶ σχῆμα ἐπίπεδον ὑπὸ μιᾶς γραμμῆς περιεχόμενον καλεῖται περιφέρεια , πρὸς ἣν ἀφ᾽ ἑνὸς σημείου τῶν ἐντὸς τοῦ σχήματος κειμένων πᾶσαι αἱ προσπίπτουσαι εὐθεῖαι πρὸς τὴν τοῦ κύκλου περιφέρειαν ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν .κέντρον δὲ τοῦ κύκλου τὸ σημεῖον καλεῖται .διάμετρος δὲ τοῦ κύκλου ἐστὶν εὐθεῖά τις διὰ τοῦ κέντρου ἠγμένη καὶ περατουμένη ἐφ᾽ ἑκάτερα τὰ μέρη ὑπὸ τῆς τοῦ κύκλου περιφερείας , ἥτις καὶ δίχα τέμνει τὸν κύκλον .ἡμικύκλιον δέ ἐστι τὸ περιεχόμενον σχῆμα ὑπό τε τῆς διαμέτρου καὶ τῆς ἀπολαμβανομένης ὑπ᾽ αὐτῆς περιφερείας . κέντρον δὲ τοῦ ἡμικυκλίου τὸ αὐτό , καὶ τοῦ κύκλου ἐστίν .σχήματα εὐθύγραμμά ἐστι τὰ ὑπὸ εὐθειῶν περιεχόμενα , τρίπλευρα μὲν τὰ ὑπὸ τριῶν , τετράπλευρα δὲ τὰ ὑπὸ τεσσάρων , πολύπλευρα δὲ τὰ ὑπὸ πλειόνων τεσσάρων εὐθειῶν περιεχόμενα .τῶν δὲ τριπλεύρων σχημάτων ἰσόπλευρον μὲν τρίγωνόν ἐστι τὸ τὰς τρεῖς ἴσας ἔχον πλευράς , ἰσοσκελὲς δὲ τὸ τὰς δύο μόνας ἴσας ἔχον πλευράς , σκαληνὸν δὲ τὸ τὰς τρεῖς ἀνίσους ἔχον πλευράς .ἔτι δὲ τῶν τριπλεύρων σχημάτων ὀρθογώνιον μὲν τρίγωνόν ἐστι τὸ ἔχον ὀρθὴν γωνίαν , ἀμβλυγώνιον δὲ τὸ ἔχον ἀμβλεῖαν γωνίαν , ὀξυγώνιον δὲ τὸ τὰς τρεῖς ὀξείας ἔχον γωνίας .τῶν δὲ τετραπλεύρων σχημάτων τετράγωνον μέν ἐστιν , ἰσόπλευρόν τέ ἐστι καὶ ὀρθογώνιον , ἑτερόμηκες δέ , ὀρθογώνιον μέν , οὐκ ἰσόπλευρον δέ , ῥόμβος δέ , ἰσόπλευρον μέν , οὐκ ὀρθογώνιον δέ , ῥομβοειδὲς δὲ τὸ τὰς ἀπεναντίον πλευράς τε καὶ γωνίας ἴσας ἀλλήλαις ἔχον , οὔτε ἰσόπλευρόν ἐστιν οὔτε ὀρθογώνιον : τὰ δὲ παρὰ ταῦτα τετράπλευρα τραπέζια καλείσθω .παράλληλοί εἰσιν εὐθεῖαι , αἵτινες ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ οὖσαι καὶ ἐκβαλλόμεναι εἰς ἄπειρον ἐφ᾽ ἑκάτερα τὰ μέρη ἐπὶ μηδέτερα συμπίπτουσιν ἀλλήλαις .POSTULATES .Ἠιτήσθω ἀπὸ παντὸς σημείου ἐπὶ πᾶν σημεῖον εὐθεῖαν γραμμὴν ἀγαγεῖν .καὶ πεπερασμένην εὐθεῖαν κατὰ τὸ συνεχὲς ἐπ᾽ εὐθείας ἐκβαλεῖν .καὶ παντὶ κέντρῳ καὶ διαστήματι κύκλον γράφεσθαι .καὶ πάσας τὰς ὀρθὰς γωνίας ἴσας ἀλλήλαις εἶναι .καὶ ἐὰν εἰς δύο εὐθείας εὐθεῖα ἐμπίπτουσα τὰς ἐντὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη γωνίας δύο ὀρθῶν ἐλάσσονας ποιῇ , ἐκβαλλομένας τὰς δύο εὐθείας ἐπ᾽ ἄπειρον συμπίπτειν , ἐφ᾽ μέρη εἰσὶν αἱ τῶν δύο ὀρθῶν ἐλάσσονες .

COMMON NOTIONS .τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα καὶ ἀλλήλοις ἐστὶν ἴσα .καὶ ἐὰν ἴσοις ἴσα προστεθῇ , τὰ ὅλα ἐστὶν ἴσα .καὶ ἐὰν ἀπὸ ἴσων ἴσα ἀφαιρεθῇ , τὰ καταλειπόμενά ἐστιν ἴσα .καὶ ἐὰν ἀνίσοις ἴσα προστεθῇ , τὰ ὅλα ἐστὶν ἄνισα .καὶ τὰ τοῦ αὐτοῦ διπλάσια ἴσα ἀλλήλοις ἐστίν .καὶ τὰ τοῦ αὐτοῦ ἡμίση ἴσα ἀλλήλοις ἐστίν .καὶ τὰ ἐφαρμόζοντα ἐπ᾽ ἄλληλα ἴσα ἀλλήλοις ἐστίν .καὶ τὸ ὅλον τοῦ μέρους μεῖζον ἐστιν .καὶ δύο εὐθεῖαι χωρίον οὐ περιέχουσιν .PROPOSITION 1ἐπὶ τῆς δοθείσης εὐθείας πεπερασμένης τρίγωνον ἰσόπλευρον συστήσασθαι .ἔστω δοθεῖσα εὐθεῖα πεπερασμένη ΑΒ . δεῖ δὴ ἐπὶ τῆς ΑΒ εὐθείας τρίγωνον ἰσόπλευρον συστήσασθαι .κέντρῳ μὲν τῷ Α διαστήματι δὲ τῷ ΑΒ κύκλος γεγράφθω ΒΓΔ , καὶ πάλιν κέντρῳ μὲν τῷ Β διαστήματι δὲ τῷ ΒΑ κύκλος γεγράφθω ΑΓΕ , καὶ ἀπὸ τοῦ Γ σημείου , καθ᾽ τέμνουσιν ἀλλήλους οἱ κύκλοι , ἐπὶ τὰ Α , Β σημεῖα ἐπεζεύχθωσαν εὐθεῖαι αἱ ΓΑ , ΓΒ .καὶ ἐπεὶ τὸ Α σημεῖον κέντρον ἐστὶ τοῦ ΓΔΒ κύκλου , ἴση ἐστὶν ΑΓ τῇ ΑΒ : πάλιν , ἐπεὶ τὸ Β σημεῖον κέντρον ἐστὶ τοῦ ΓΑΕ κύκλου , ἴση ἐστὶν ΒΓ τῇ ΒΑ . ἐδείχθη δὲ καὶ ΓΑ τῇ ΑΒ ἴση : ἑκατέρα ἄρα τῶν ΓΑ , ΓΒ τῇ ΑΒ ἐστὶν ἴση .τὰ δὲ τῷ αὐτῷ ἴσα καὶ ἀλλήλοις ἐστὶν ἴσα : καὶ ΓΑ ἄρα τῇ ΓΒ ἐστὶν ἴση : αἱ τρεῖς ἄρα αἱ ΓΑ , ΑΒ , ΒΓ ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν .ἰσόπλευρον ἄρα ἐστὶ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον , καὶ συνέσταται ἐπὶ τῆς δοθείσης εὐθείας πεπερασμένης τῆς ΑΒ .Ἐπὶ τῆς δοθείσης ἄρα εὐθείας πεπερασμένης τρίγωνον ἰσόπλευρον συνέσταται : ὅπερ ἔδει ποιῆσαι .
DEFINITIONS .1 A point is that which has no part .2 A line is breadthless length .3 The extremities of a line are points .4 A straight line is a line which lies evenly with the points on itself .5 A surface is that which has length and breadth only .6 The extremities of a surface are lines .7 A plane surface is a surface which lies evenly with the straight lines on itself .8 A plane angle is the inclination to one another of two lines in a plane which meet one another and do not lie in a straight line .9 And when the lines containing the angle are straight , the angle is called rectilineal .10 When a straight line set up on a straight line makes the adjacent angles equal to one another , each of the equal angles is right , and the straight line standing on the other is called a perpendicular to that on which it stands .11 An obtuse angle is an angle greater than a right angle .12 An acute angle is an angle less than a right angle .13 A boundary is that which is an extremity of anything .14 A figure is that which is contained by any boundary or boundaries .15 A circle is a plane figure contained by one line such that all the straight lines falling upon it from one point among those lying within the figure are equal to one another ;16 And the point is called the centre of the circle .17 A diameter of the circle is any straight line drawn through the centre and terminated in both directions by the circumference of the circle , and such a straight line also bisects the circle .18 A semicircle is the figure contained by the diameter and the circumference cut off by it . And the centre of the semicircle is the same as that of the circle .19 Rectilineal figures are those which are contained by straight lines , trilateral figures being those contained by three , quadrilateral those contained by four , and multilateral those contained by more than four straight lines .20 Of trilateral figures , an equilateral triangle is that which has its three sides equal , an isosceles triangle that which has two of its sides alone equal , and a scalene triangle that which has its three sides unequal .21 Further , of trilateral figures , a right-angled triangle is that which has a right angle , an obtuse-angled triangle that which has an obtuse angle , and an acuteangled triangle that which has its three angles acute .22 Of quadrilateral figures , a square is that which is both equilateral and right-angled ; an oblong that which is right-angled but not equilateral ; a rhombus that which is equilateral but not right-angled ; and a rhomboid that which has its opposite sides and angles equal to one another but is neither equilateral nor right-angled . And let quadrilaterals other than these be called trapezia .23 Parallel straight lines are straight lines which , being in the same plane and being produced indefinitely in both directions , do not meet one another in either direction .POSTULATES .1 Let the following be postulated : To draw a straight line from any point to any point .2 To produce a finite straight line continuously in a straight line .3 To describe a circle with any centre and distance .4 That all right angles are equal to one another .5 That , if a straight line falling on two straight lines make the interior angles on the same side less than two right angles , the two straight lines , if produced indefinitely , meet on that side on which are the angles less than the two right angles .COMMON NOTIONS .1 Things which are equal to the same thing are also equal to one another .2 If equals be added to equals , the wholes are equal .3 If equals be subtracted from equals , the remainders are equal .7 Things which coincide with one another are equal to one another .8 The whole is greater than the part .PROPOSITION 1On a given finite straight line to construct an equilateral triangle .Let AB be the given finite straight line . Thus it is required to construct an equilateral triangle on the straight line AB .With centre A and distance AB let the circle BCD be described ; [ Post . 3 ] again , with centre B and distance BA let the circle ACE be described ; [ Post . 3 ] and from the point C , in which the circles cut one another , to the points A , B let the straight lines CA , CB be joined . [ Post . 1 ]Now , since the point A is the centre of the circle CDB , AC is equal to AB . [ Def . 15 ] Again , since the point B is the centre of the circle CAE , BC is equal to BA . [ Def . 15 ] But CA was also proved equal to AB ; therefore each of the straight lines CA , CB is equal to AB .And things which are equal to the same thing are also equal to one another ; [ C . N . 1 ] therefore CA is also equal to CB . Therefore the three straight lines CA , AB , BC are equal to one another .Therefore the triangle ABC is equilateral ; and it has been constructed on the given finite straight line AB .Being what it was required to do .

( 784 ) 96% GRC
( 30 ) 4% GRC - ENG

( 47 ) 5% GRC - ENG
( 947 ) 95% ENG

Herodotus 1.35 - Greek :: English

Christopher Blackwell /
  • Created on 2018-03-20 17:32:38
  • Modified on 2018-03-20 17:46:34
  • Translated by Godley
  • Aligned by Christopher Blackwell
Ἑλληνική Transliterate
English
Ἔχοντος δέ οἱ ἐν χερσὶ τοῦ παιδὸς τὸν γάμον ἀπικνέεται ἐς τὰς Σάρδις ἀνὴρ συμφορῇ ἐχόμενος καὶ οὐ καθαρὸς χεῖρας , ἐὼν Φρὺξ μὲν γενεῇ , γένεος δὲ τοῦ βασιληίου . Παρελθὼν δὲ οὗτος ἐς τὰ Κροίσου οἰκία κατὰ νόμους τοὺς ἐπιχωρίους καθαρσίου ἐδέετο κυρῆσαι , Κροῖσος δέ μιν ἐκάθηρε . Ἔστι δὲ παραπλησίη κάθαρσις τοῖσι Λυδοῖσι καὶ τοῖσι Ἕλλησι . Ἐπείτε δὲ τὰ νομιζόμενα ἐποίησε Κροῖσος , ἐπυνθάνετο ὁκόθεν τε καὶ τίς εἴη , λέγων τάδε · " Ὤνθρωπε , τίς τε ἐὼν καὶ κόθεν τῆς Φρυγίης ἥκων ἐπίστιός μοι ἐγένεο ; Τίνα τε ἀνδρῶν γυναικῶν ἐφόνευσας ; " δὲ ἀμείβετο · " βασιλεῦ , Γορδίεω μὲν τοῦ Μίδεω εἰμὶ παῖς , ὀνομάζομαι δὲ Ἄδρηστος , φονεύσας δὲ ἀδελφεὸν ἐμεωυτοῦ ἀέκων πάρειμι ἐξεληλαμένος τε ὑπὸ τοῦ πατρὸς καὶ ἐστερημένος πάντων . " Κροῖσος δέ μιν ἀμείβετο τοῖσδε · " Ἀνδρῶν τε φίλων τυγχάνεις ἔκγονος ἐὼν καὶ ἐλήλυθας ἐς φίλους , ἔνθα ἀμηχανήσεις χρήματος οὐδενὸς μένων ἐν ἡμετέρου συμφορήν τε ταύτην ὡς κουφότατα φέρων κερδανέεις πλεῖστον . "

( 164 ) 95% GRC
( 9 ) 5% GRC - ENG

( 11 ) 4% GRC - ENG
( 268 ) 96% ENG

Euclid 1.proposition.1

Christopher Blackwell /
Euclid Book 1 Proposition 1
Ἑλληνική Transliterate
English
urn:cts:greekLit:tlg1799.tlg001.heiberg:1.prop.1
urn:cts:greekLit:tlg1799.tlg001.heath:1.prop.1
PROPOSITION 1

ἐπὶ τῆς δοθείσης εὐθείας πεπερασμένης τρίγωνον ἰσόπλευρον συστήσασθαι .

ἔστω δοθεῖσα εὐθεῖα πεπερασμένη ΑΒ . δεῖ δὴ ἐπὶ τῆς ΑΒ εὐθείας τρίγωνον ἰσόπλευρον συστήσασθαι .

κέντρῳ μὲν τῷ Α διαστήματι δὲ τῷ ΑΒ κύκλος γεγράφθω ΒΓΔ , καὶ πάλιν κέντρῳ μὲν τῷ Β διαστήματι δὲ τῷ ΒΑ κύκλος γεγράφθω ΑΓΕ , καὶ ἀπὸ τοῦ Γ σημείου , καθ᾽ τέμνουσιν ἀλλήλους οἱ κύκλοι , ἐπὶ τὰ Α , Β σημεῖα ἐπεζεύχθωσαν εὐθεῖαι αἱ ΓΑ , ΓΒ .

καὶ ἐπεὶ τὸ Α σημεῖον κέντρον ἐστὶ τοῦ ΓΔΒ κύκλου , ἴση ἐστὶν ΑΓ τῇ ΑΒ : πάλιν , ἐπεὶ τὸ Β σημεῖον κέντρον ἐστὶ τοῦ ΓΑΕ κύκλου , ἴση ἐστὶν ΒΓ τῇ ΒΑ . ἐδείχθη δὲ καὶ ΓΑ τῇ ΑΒ ἴση : ἑκατέρα ἄρα τῶν ΓΑ , ΓΒ τῇ ΑΒ ἐστὶν ἴση .

τὰ δὲ τῷ αὐτῷ ἴσα καὶ ἀλλήλοις ἐστὶν ἴσα : καὶ ΓΑ ἄρα τῇ ΓΒ ἐστὶν ἴση : αἱ τρεῖς ἄρα αἱ ΓΑ , ΑΒ , ΒΓ ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν .

ἰσόπλευρον ἄρα ἐστὶ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον , καὶ συνέσταται ἐπὶ τῆς δοθείσης εὐθείας πεπερασμένης τῆς ΑΒ .

Ἐπὶ τῆς δοθείσης ἄρα εὐθείας πεπερασμένης τρίγωνον ἰσόπλευρον συνέσταται : ὅπερ ἔδει ποιῆσαι .

( 203 ) 100% GRC
( 0 ) 0% GRC - ENG

( 0 ) 0% GRC - ENG
( 259 ) 100% ENG

Hdt. 8.22

Christopher Blackwell /
Ἑλληνική Transliterate
English
urn:cts:greekLit:tlg0016.tlg001.grc:8.22
urn:cts:greekLit:tlg0016.tlg001.grc:8.22
Ἀθηναίων δὲ νέας τὰς ἄριστα πλεούσας ἐπιλεξάμενος Θεμιστοκλέης ἐπορεύετο περὶ τὰ πότιμα ὕδατα , ἐντάμνων ἐν τοῖσι λίθοισι γράμματα , τὰ Ἴωνες ἐπελθόντες τῇ ὑστεραίῃ ἡμέρῃ ἐπὶ τὸ Ἀρτεμίσιον ἐπελέξαντο . Τὰ δὲ γράμματα τάδε ἔλεγε · " Ἄνδρες Ἴωνες , οὐ ποιέετε δίκαια ἐπὶ τοὺς πατέρας στρατευόμενοι καὶ τὴν Ἑλλάδα καταδουλούμενοι . Ἀλλὰ μάλιστα μὲν πρὸς ἡμέων γίνεσθε · εἰ δὲ ὑμῖν ἐστι τοῦτο μὴ δυνατὸν ποιῆσαι , ὑμεῖς δὲ ἔτι καὶ νῦν ἐκ τοῦ μέσου ἡμῖν ἕζεσθε καὶ αὐτοὶ καὶ τῶν Καρῶν δέεσθε τὰ αὐτὰ ὑμῖν ποιέειν · εἰ δὲ μηδέτερον τούτων οἷόν τε γίνεσθαι , ἀλλ᾽ ὑπ᾽ ἀναγκαίης μέζονος κατέζευχθε ὥστε ἀπίστασθαι . ὑμεῖς δὲ ἐν τῷ ἔργῳ , ἐπεὰν συμμίσγωμεν , ἐθελοκακέετε , μεμνημένοι ὅτι ἀπ᾽ ἡμέων γεγόνατε καὶ ὅτι ἀρχῆθεν ἔχθρη πρὸς τὸν βάρβαρον ἀπ᾽ ὑμέων ἡμῖν γέγονε . " Θεμιστοκλέης δὲ ταῦτα ἔγραφε , δοκέειν ἐμοί , ἐπ᾽ ἀμφότερα νοέων , ἵνα λαθόντα τὰ γράμματα βασιλέα Ἴωνας ποιήσῃ μεταβαλεῖν καὶ γενέσθαι πρὸς ἑωυτῶν , ἐπείτε ἂν