Alexis Barselau

Odyssey 1-20

Alexis Barselau /
  • Created on 2019-04-04 21:28:56
  • Modified on 2019-04-11 23:47:31
  • Aligned by Alexis Barselau
Ἑλληνική
English
English
Ἠὼς δʼ ἐκ λεχέων παρʼ ἀγαυοῦ Τιθωνοῖο ὤρνυθʼ , ἵνʼ ἀθανάτοισι φόως φέροι ἠδὲ βροτοῖσιν · οἱ δὲ θεοὶ θῶκόνδε καθίζανον , ἐν δʼ ἄρα τοῖσι Ζεὺς ὑψιβρεμέτης , οὗ τε κράτος ἐστὶ μέγιστον . τοῖσι δʼ Ἀθηναίη λέγε κήδεα πόλλʼ Ὀδυσῆος μνησαμένη · μέλε γάρ οἱ ἐὼν ἐν δώμασι νύμφης · Ζεῦ πάτερ ἠδʼ ἄλλοι μάκαρες θεοὶ αἰὲν ἐόντες , μή τις ἔτι πρόφρων ἀγανὸς καὶ ἤπιος ἔστω σκηπτοῦχος βασιλεύς , μηδὲ φρεσὶν αἴσιμα εἰδώς , ἀλλʼ αἰεὶ χαλεπός τʼ εἴη καὶ αἴσυλα ῥέζοι · ὡς οὔ τις μέμνηται Ὀδυσσῆος θείοιο λαῶν οἷσιν ἄνασσε , πατὴρ δʼ ὣς ἤπιος ἦεν . ἀλλʼ μὲν ἐν νήσῳ κεῖται κρατέρʼ ἄλγεα πάσχων νύμφης ἐν μεγάροισι Καλυψοῦς , μιν ἀνάγκῃ ἴσχει · δʼ οὐ δύναται ἣν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι · οὐ γάρ οἱ πάρα νῆες ἐπήρετμοι καὶ ἑταῖροι , οἵ κέν μιν πέμποιεν ἐπʼ εὐρέα νῶτα θαλάσσης . νῦν αὖ παῖδʼ ἀγαπητὸν ἀποκτεῖναι μεμάασιν οἴκαδε νισόμενον · δʼ ἔβη μετὰ πατρὸς ἀκουὴν ἐς Πύλον ἠγαθέην ἠδʼ ἐς Λακεδαίμονα δῖαν .
Now Dawn arose from her couch from beside lordly Tithonus , to bear light to the immortals and to mortal men . And the gods were sitting down to council , and among them Zeus , who thunders on high , whose might is supreme .
To them Athena was recounting the many woes of Odysseus , as she called them to mind ; for it troubled her that he abode in the dwelling of the nymph : " Father Zeus , and ye other blessed gods that are forever , never henceforward let sceptred king with a ready heart be kind and gentle , nor let him heed righteousness in his mind ; but let him ever be harsh , and work unrighteousness , seeing that no one remembers divine Odysseus of the people whose lord he was ; yet gentle was he as a father . He verily abides in an island suffering grievous pains , in the halls of the nymph Calypso , who
keeps him perforce ; and he cannot return to his own land , for he has at hand no ships with oars and no comrades to send him on his way over the broad back of the sea . And now again they are minded to slay his well-loved son on his homeward way ; for he went in quest of tidings of his father
to sacred Pylos and to goodly Lacedaemon . "
And now , as Dawn rose from her couch beside Tithonos - harbinger of light alike to mortals and immortals - the gods met in council and with them , Zeus the lord of thunder , who is their king . Thereon Athena began to tell them of the many sufferings of Odysseus , for she pitied him away there in the house of the nymph Calypso . " Father Zeus , " said she , " and all you other gods that live in everlasting bliss , I hope there may never be such a thing as a kind and well-disposed ruler any more , nor one who will govern equitably . I hope they will be all henceforth cruel and unjust , for there is not one of his subjects who has not forgotten Odysseus , who ruled them as though he were their father . There he is , lying in great pain in an island where dwells the nymph Calypso , who will not let him go ; and he cannot get back to his own country , for he can find neither ships nor sailors to take him over the sea . Furthermore , wicked people are now trying to murder his only son Telemakhos , who is coming home from Pylos and Lacedaemon , where he has been to see if he can get news of his father . "

( 68 ) 40% GRC
( 103 ) 60% GRC - ENG

( 165 ) 68% GRC - ENG
( 76 ) 32% ENG

( 165 ) 68% GRC - ENG
( 76 ) 32% ENG

.

Alexis Barselau /
  • Created on 2019-04-26 00:02:56
  • Modified on 2019-04-26 00:03:11
  • Aligned by Alexis Barselau
Ἑλληνική Transliterate
Akkadian
ῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος
οὐλομένην , μυρίʼ Ἀχαιοῖς ἄλγεʼ ἔθηκε ,
πολλὰς δʼ ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν
ἡρώων , αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν
οἰωνοῖσί τε πᾶσι , Διὸς δʼ ἐτελείετο βουλή ,
ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε
Ἀτρεΐδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος Ἀχιλλεύς .
τίς τʼ ἄρ σφωε θεῶν ἔριδι ξυνέηκε μάχεσθαι ;
Λητοῦς καὶ Διὸς υἱός · γὰρ βασιλῆϊ χολωθεὶς
νοῦσον ἀνὰ στρατὸν ὄρσε κακήν , ὀλέκοντο δὲ λαοί ,
οὕνεκα τὸν Χρύσην ἠτίμασεν ἀρητῆρα
Ἀτρεΐδης · γὰρ ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν
λυσόμενός τε θύγατρα φέρων τʼ ἀπερείσιʼ ἄποινα ,
στέμματʼ ἔχων ἐν χερσὶν ἑκηβόλου Ἀπόλλωνος
χρυσέῳ ἀνὰ σκήπτρῳ , καὶ λίσσετο πάντας Ἀχαιούς ,
Ἀτρεΐδα δὲ μάλιστα δύω , κοσμήτορε λαῶν ·
Ἀτρεΐδαι τε καὶ ἄλλοι ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί ,
ὑμῖν μὲν θεοὶ δοῖεν Ὀλύμπια δώματʼ ἔχοντες
ἐκπέρσαι Πριάμοιο πόλιν , εὖ δʼ οἴκαδʼ ἱκέσθαι ·
παῖδα δʼ ἐμοὶ λύσαιτε φίλην , τὰ δʼ ἄποινα δέχεσθαι ,

( 157 ) 100% GRC
( 0 ) 0% GRC - AKK

( 0 ) NAN% GRC - AKK
( 0 ) NAN% AKK

Odyssey 15:1-20

Alexis Barselau /
  • Created on 2019-05-12 20:34:47
  • Modified on 2019-05-12 21:35:03
  • Aligned by Alexis Barselau
Ἑλληνική
English
English
δʼ εἰς εὐρύχορον Λακεδαίμονα Παλλὰς Ἀθήνη ᾤχετʼ , Ὀδυσσῆος μεγαθύμου φαίδιμον υἱὸν νόστου ὑπομνήσουσα καὶ ὀτρυνέουσα νέεσθαι .
εὗρε δὲ Τηλέμαχον καὶ Νέστορος ἀγλαὸν υἱὸν εὕδοντʼ ἐν προδόμῳ Μενελάου κυδαλίμοιο , τοι Νεστορίδην μαλακῷ δεδμημένον ὕπνῳ ·
Τηλέμαχον δʼ οὐχ ὕπνος ἔχε γλυκύς , ἀλλʼ ἐνὶ θυμῷ νύκτα διʼ ἀμβροσίην μελεδήματα πατρὸς ἔγειρεν . ἀγχοῦ δʼ ἱσταμένη προσέφη γλαυκῶπις Ἀθήνη · Τηλέμαχʼ , οὐκέτι καλὰ δόμων ἄπο τῆλʼ ἀλάλησαι , κτήματά τε προλιπὼν ἄνδρας τʼ ἐν σοῖσι δόμοισιν οὕτω ὑπερφιάλους · μή τοι κατὰ πάντα φάγωσι κτήματα δασσάμενοι , σὺ δὲ τηϋσίην ὁδὸν ἔλθῃς . ἀλλʼ ὄτρυνε τάχιστα βοὴν ἀγαθὸν Μενέλαον πεμπέμεν , ὄφρʼ ἔτι οἴκοι ἀμύμονα μητέρα τέτμῃς . ἤδη γάρ ῥα πατήρ τε κασίγνητοί τε κέλονται Εὐρυμάχῳ γήμασθαι · γὰρ περιβάλλει ἅπαντας μνηστῆρας δώροισι καὶ ἐξώφελλεν ἔεδνα ·
μή νύ τι σεῦ ἀέκητι δόμων ἐκ κτῆμα φέρηται . οἶσθα γὰρ οἷος θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι γυναικός ·
Meanwhile Pallas Athene sped to broad Lacedaemon to remind great-hearted Odysseus’ noble son that it was time to head for home , and to hurry his departure . She found Telemachus and Peisistratus , Nestor’s noble son , in their beds in the porch of great Menelaus’ palace . Nestor’s son was fast asleep , but sweet sleep eluded Telemachus , kept awake by anxious thoughts of his father , all that eternal night . Bright-eyed Athene stood by his bed , and spoke to him , saying : ‘Telemachus , it’s wrong to linger here far from home , leaving your wealth behind , with your house full of insolent men , lest they divide your goods and devour them , and your voyage proves worthless . Rouse Menelaus of the loud war-cry to send you on your way , instead , if you hope to find your peerless mother still in the palace . Her father and brothers are urging her to marry Eurymachus : he courts her with more and better gifts than the other Suitors . And have a care she doesn’t take a share of your wealth , despite your wishes . You know how women think :
But Pallas Athena went to spacious Lacedaemon to remind the glorious son of great-hearted Odysseus of his return , and to hasten his coming . She found Telemachus and the noble son of Nestor lying in the fore-hall of the palace of glorious Menelaus . Now Nestor ' s son was overcome with soft sleep , but sweet sleep did not hold Telemachus , but all through the immortal night anxious thoughts for his father kept him wakeful . And flashing-eyed Athena stood near him , and said : " Telemachus , thou dost not well to wander longer far from thy home , leaving behind thee thy wealth and men in thy house so insolent , lest they divide and devour all thy possessions , and thou shalt have gone on a fruitless journey . Nay , rouse with all speed Menelaus , good at the war-cry , to send thee on thy way , that thou mayest find thy noble mother still in her home . For now her father and her brothers bid her wed Eurymachus , for he surpasses all the wooers in his presents , and has increased his gifts of wooing . Beware lest she carry forth from thy halls some treasure against thy will . For thou knowest what sort of a spirit there is in a woman ' s breast ;

( 53 ) 35% GRC
( 98 ) 65% GRC - ENG

( 135 ) 67% GRC - ENG
( 68 ) 33% ENG

( 135 ) 67% GRC - ENG
( 68 ) 33% ENG