Madeleine H

Tufts University

Odyssey 1.1-9 Alignment

Madeleine H /
For the take-home midterm
Ἑλληνική Transliterate
English

( 35 ) 38% GRC
( 57 ) 62% GRC - ENG

( 94 ) 83% GRC - ENG
( 19 ) 17% ENG

Emily Wilson vs T.E. Lawrence Alignment

Madeleine H /
 • Created on 2018-11-19 07:46:52
 • Modified on 2018-11-19 15:39:36
 • Translated by Madeleine Harris
 • Aligned by Madeleine H
Ἑλληνική
English
English
ἄνδρα μοι ἔννεπε , μοῦσα , πολύτροπον , ὃς μάλα πολλὰ
πλάγχθη , ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεν :
πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω ,
πολλὰ δ᾽ γ᾽ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν ,
ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων .
ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὣς ἑτάρους ἐρρύσατο , ἱέμενός περ :
αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο ,
νήπιοι , οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο
ἤσθιον : αὐτὰρ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ .
τῶν ἁμόθεν γε , θεά , θύγατερ Διός , εἰπὲ καὶ ἡμῖν .
O DIVINE POESY
GODDESS-DAUGHTER OF ZEUS
SUSTAIN FOR ME
THIS SONG OF THE VARIOUS-MINDED MAN
WHO AFTER HE HAD PLUNDERED
THE INNERMOST CITADEL OF HALLOWED TROY
WAS MADE TO STRAY GRIEVOUSLY
ABOUT THE COASTS OF MEN
THE SPORT OF THEIR CUSTOMS GOOD OR BAD
WHILE HIS HEART
THROUGH ALL THE SEA-FARING
ACHED IN AN AGONY TO REDEEM HIMSELF
AND BRING HIS COMPANY SAFE HOME
VAIN HOPE—FOR THEM
FOR HIS FELLOWS HE STROVE IN VAIN
THEIR OWN WITLESSNESS CAST THEM AWAY
THE FOOLS
TO DESTROY FOR MEAT
THE OXEN OF THE MOST EXALTED SUN
WHEREFORE THE SUN-GOD BLOTTED OUT
THE DAY OF THEIR RETURN
MAKE THE TALE LIVE FOR US
IN ALL ITS MANY BEARINGS
O MUSE
Tell me about a complicated man .
Muse , tell me how he wandered and was lost
when he had wrecked the holy town of Troy ,
and where he went , and who he met , the pain
he suffered in the storms at sea , and how
he worked to save his life and bring his men
back home . He failed to keep them safe ; poor fools ,
they ate the Sun God’s cattle , and the god
kept them from home . Now goddess , child of Zeus ,
tell the old story for our modern times

( 79 ) 86% GRC
( 13 ) 14% GRC - ENG

( 24 ) 21% GRC - ENG
( 92 ) 79% ENG

( 24 ) 21% GRC - ENG
( 92 ) 79% ENG

Odyssey 1.11-20 alignment

Madeleine H /
Ἑλληνική
English
English
ἔνθ᾽ ἄλλοι μὲν πάντες , ὅσοι φύγον αἰπὺν ὄλεθρον ,
οἴκοι ἔσαν , πόλεμόν τε πεφευγότες ἠδὲ θάλασσαν :
τὸν δ᾽ οἶον νόστου κεχρημένον ἠδὲ γυναικὸς
νύμφη πότνι᾽ ἔρυκε Καλυψὼ δῖα θεάων
ἐν σπέσσι γλαφυροῖσι , λιλαιομένη πόσιν εἶναι .
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ ἔτος ἦλθε περιπλομένων ἐνιαυτῶν ,
τῷ οἱ ἐπεκλώσαντο θεοὶ οἶκόνδε νέεσθαι
εἰς Ἰθάκην , οὐδ᾽ ἔνθα πεφυγμένος ἦεν ἀέθλων
καὶ μετὰ οἷσι φίλοισι . θεοὶ δ᾽ ἐλέαιρον ἅπαντες
νόσφι Ποσειδάωνος : δ᾽ ἀσπερχὲς μενέαινεν
ἀντιθέῳ Ὀδυσῆι πάρος ἣν γαῖαν ἱκέσθαι .
Find the beginning .
All the other Greeks
who had survived the brutal sack of Troy
sailed safely home to their own wives - except
this man alone . Calypso , a great goddess ,
had trapped him in her cave ; she wanted him
to be her husband . When the year rolled round
in which the gods decreed he should go home
to Ithaca , his troubles still went on .
The man was friendless . All the gods took pity ,
except Poseidon ' s anger never ended
until Odysseus was back at home .
By now the other warriors , those that had escaped headlong ruin by sea or in battle , were safely home . Only Odysseus tarried , shut up by Lady Calypso , a nymph and very Goddess , in her hewn-out caves . She craved him for her bed-mate : while he was longing for his house and his wife . Of a truth the rolling seasons had at last brought up the year marked by the Gods for his return to Ithaca ; but not even there among his loved things would he escape further conflict . Yet had all the Gods with lapse of time grown compassionate towards Odysseus all but Poseidon , whose enmity flamed ever against him till he had reached his home .

( 77 ) 91% GRC
( 8 ) 9% GRC - ENG

( 11 ) 11% GRC - ENG
( 87 ) 89% ENG

( 11 ) 11% GRC - ENG
( 87 ) 89% ENG

Greek 1 Final Exam (Od.1.1-21)

Madeleine H /
 • Created on 2018-12-18 00:02:50
 • Modified on 2018-12-18 01:30:16
 • Aligned by Madeleine H
Ἑλληνική Transliterate
English
ἄνδρα μοι ἔννεπε , μοῦσα , πολύτροπον , ὃς μάλα πολλὰ
πλάγχθη , ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεν :
πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω ,
πολλὰ δ᾽ γ᾽ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν ,
[ 5 ] ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων .
ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὣς ἑτάρους ἐρρύσατο , ἱέμενός περ :
αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο ,
νήπιοι , οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο
ἤσθιον : αὐτὰρ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ .
[ 10 ] τῶν ἁμόθεν γε , θεά , θύγατερ Διός , εἰπὲ καὶ ἡμῖν .

ἔνθ᾽ ἄλλοι μὲν πάντες , ὅσοι φύγον αἰπὺν ὄλεθρον ,
οἴκοι ἔσαν , πόλεμόν τε πεφευγότες ἠδὲ θάλασσαν :
τὸν δ᾽ οἶον νόστου κεχρημένον ἠδὲ γυναικὸς
νύμφη πότνι᾽ ἔρυκε Καλυψὼ δῖα θεάων
[ 15 ] ἐν σπέσσι γλαφυροῖσι , λιλαιομένη πόσιν εἶναι .
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ ἔτος ἦλθε περιπλομένων ἐνιαυτῶν ,
τῷ οἱ ἐπεκλώσαντο θεοὶ οἶκόνδε νέεσθαι
εἰς Ἰθάκην , οὐδ᾽ ἔνθα πεφυγμένος ἦεν ἀέθλων
καὶ μετὰ οἷσι φίλοισι . θεοὶ δ᾽ ἐλέαιρον ἅπαντες
[ 20 ] νόσφι Ποσειδάωνος : δ᾽ ἀσπερχὲς μενέαινεν
ἀντιθέῳ Ὀδυσῆι πάρος ἣν γαῖαν ἱκέσθαι .

( 22 ) 12% GRC
( 167 ) 88% GRC - ENG

( 241 ) 89% GRC - ENG
( 31 ) 11% ENG

Odyssey 5.1-20 Alignment (Ancient Greek + French)

Madeleine H /
 • Created on 2019-02-11 11:51:44
 • Modified on 2019-02-11 12:31:11
 • Aligned by Madeleine H
Ἑλληνική Transliterate
français
Ἠὼς δ᾽ ἐκ λεχέων παρ᾽ ἀγαυοῦ Τιθωνοῖο
ὤρνυθ᾽ , ἵν᾽ ἀθανάτοισι φόως φέροι ἠδὲ βροτοῖσιν :
οἱ δὲ θεοὶ θῶκόνδε καθίζανον , ἐν δ᾽ ἄρα τοῖσι
Ζεὺς ὑψιβρεμέτης , οὗ τε κράτος ἐστὶ μέγιστον .
[ 5 ] τοῖσι δ᾽ Ἀθηναίη λέγε κήδεα πόλλ᾽ Ὀδυσῆος
μνησαμένη : μέλε γάρ οἱ ἐὼν ἐν δώμασι νύμφης :

‘Ζεῦ πάτερ ἠδ᾽ ἄλλοι μάκαρες θεοὶ αἰὲν ἐόντες ,
μή τις ἔτι πρόφρων ἀγανὸς καὶ ἤπιος ἔστω
σκηπτοῦχος βασιλεύς , μηδὲ φρεσὶν αἴσιμα εἰδώς ,
[ 10 ] ἀλλ᾽ αἰεὶ χαλεπός τ᾽ εἴη καὶ αἴσυλα ῥέζοι :
ὡς οὔ τις μέμνηται Ὀδυσσῆος θείοιο
λαῶν οἷσιν ἄνασσε , πατὴρ δ᾽ ὣς ἤπιος ἦεν .
ἀλλ᾽ μὲν ἐν νήσῳ κεῖται κρατέρ᾽ ἄλγεα πάσχων
νύμφης ἐν μεγάροισι Καλυψοῦς , μιν ἀνάγκῃ
[ 15 ] ἴσχει : δ᾽ οὐ δύναται ἣν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι :
οὐ γάρ οἱ πάρα νῆες ἐπήρετμοι καὶ ἑταῖροι ,
οἵ κέν μιν πέμποιεν ἐπ᾽ εὐρέα νῶτα θαλάσσης .
νῦν αὖ παῖδ᾽ ἀγαπητὸν ἀποκτεῖναι μεμάασιν
οἴκαδε νισόμενον : δ᾽ ἔβη μετὰ πατρὸς ἀκουὴν
[ 20 ] ἐς Πύλον ἠγαθέην ἠδ᾽ ἐς Λακεδαίμονα δῖαν .

( 137 ) 74% GRC
( 47 ) 26% GRC - FRA

( 67 ) 27% GRC - FRA
( 177 ) 73% FRA

Odyssey 5.1-20 Alignment for Greek 2 Midterm

Madeleine H /
 • Created on 2019-04-15 00:05:14
 • Modified on 2019-04-15 00:56:59
 • Aligned by Madeleine H
Ἑλληνική Transliterate
English
Ἠὼς δ᾽ ἐκ λεχέων παρ᾽ ἀγαυοῦ Τιθωνοῖο
ὤρνυθ᾽ , ἵν᾽ ἀθανάτοισι φόως φέροι ἠδὲ βροτοῖσιν :
οἱ δὲ θεοὶ θῶκόνδε καθίζανον , ἐν δ᾽ ἄρα τοῖσι
Ζεὺς ὑψιβρεμέτης , οὗ τε κράτος ἐστὶ μέγιστον .
τοῖσι δ᾽ Ἀθηναίη λέγε κήδεα πόλλ᾽ Ὀδυσῆος
μνησαμένη : μέλε γάρ οἱ ἐὼν ἐν δώμασι νύμφης :

Ζεῦ πάτερ ἠδ᾽ ἄλλοι μάκαρες θεοὶ αἰὲν ἐόντες ,
μή τις ἔτι πρόφρων ἀγανὸς καὶ ἤπιος ἔστω
σκηπτοῦχος βασιλεύς , μηδὲ φρεσὶν αἴσιμα εἰδώς ,
ἀλλ᾽ αἰεὶ χαλεπός τ᾽ εἴη καὶ αἴσυλα ῥέζοι :
ὡς οὔ τις μέμνηται Ὀδυσσῆος θείοιο
λαῶν οἷσιν ἄνασσε , πατὴρ δ᾽ ὣς ἤπιος ἦεν .
ἀλλ᾽ μὲν ἐν νήσῳ κεῖται κρατέρ᾽ ἄλγεα πάσχων
νύμφης ἐν μεγάροισι Καλυψοῦς , μιν ἀνάγκῃ
ἴσχει : δ᾽ οὐ δύναται ἣν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι :
οὐ γάρ οἱ πάρα νῆες ἐπήρετμοι καὶ ἑταῖροι ,
οἵ κέν μιν πέμποιεν ἐπ᾽ εὐρέα νῶτα θαλάσσης .
νῦν αὖ παῖδ᾽ ἀγαπητὸν ἀποκτεῖναι μεμάασιν
οἴκαδε νισόμενον : δ᾽ ἔβη μετὰ πατρὸς ἀκουὴν
ἐς Πύλον ἠγαθέην ἠδ᾽ ἐς Λακεδαίμονα δῖαν .

( 18 ) 10% GRC
( 154 ) 90% GRC - ENG

( 209 ) 87% GRC - ENG
( 32 ) 13% ENG

Odyssey 5.1-20 Alignment for Greek 2 Midterm BUTLER version

Madeleine H /
 • Created on 2019-04-15 01:02:03
 • Modified on 2019-04-22 11:15:23
 • Aligned by Madeleine H
Ἑλληνική Transliterate
English
Ἠὼς δ᾽ ἐκ λεχέων παρ᾽ ἀγαυοῦ Τιθωνοῖο
ὤρνυθ᾽ , ἵν᾽ ἀθανάτοισι φόως φέροι ἠδὲ βροτοῖσιν :
οἱ δὲ θεοὶ θῶκόνδε καθίζανον , ἐν δ᾽ ἄρα τοῖσι
Ζεὺς ὑψιβρεμέτης , οὗ τε κράτος ἐστὶ μέγιστον .
τοῖσι δ᾽ Ἀθηναίη λέγε κήδεα πόλλ᾽ Ὀδυσῆος
μνησαμένη : μέλε γάρ οἱ ἐὼν ἐν δώμασι νύμφης :

Ζεῦ πάτερ ἠδ᾽ ἄλλοι μάκαρες θεοὶ αἰὲν ἐόντες ,
μή τις ἔτι πρόφρων ἀγανὸς καὶ ἤπιος ἔστω
σκηπτοῦχος βασιλεύς , μηδὲ φρεσὶν αἴσιμα εἰδώς ,
ἀλλ᾽ αἰεὶ χαλεπός τ᾽ εἴη καὶ αἴσυλα ῥέζοι :
ὡς οὔ τις μέμνηται Ὀδυσσῆος θείοιο
λαῶν οἷσιν ἄνασσε , πατὴρ δ᾽ ὣς ἤπιος ἦεν .
ἀλλ᾽ μὲν ἐν νήσῳ κεῖται κρατέρ᾽ ἄλγεα πάσχων
νύμφης ἐν μεγάροισι Καλυψοῦς , μιν ἀνάγκῃ
ἴσχει : δ᾽ οὐ δύναται ἣν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι :
οὐ γάρ οἱ πάρα νῆες ἐπήρετμοι καὶ ἑταῖροι ,
οἵ κέν μιν πέμποιεν ἐπ᾽ εὐρέα νῶτα θαλάσσης .
νῦν αὖ παῖδ᾽ ἀγαπητὸν ἀποκτεῖναι μεμάασιν
οἴκαδε νισόμενον : δ᾽ ἔβη μετὰ πατρὸς ἀκουὴν
ἐς Πύλον ἠγαθέην ἠδ᾽ ἐς Λακεδαίμονα δῖαν .

( 53 ) 31% GRC
( 120 ) 69% GRC - ENG

( 156 ) 66% GRC - ENG
( 80 ) 34% ENG