Psalm 13/14

So Miyagawa / Psalms
  • Created on 2020-12-30 05:11:33
  • Modified on 2020-12-30 08:59:59
  • Aligned by So Miyagawa
Coptic Transliterate
English
Brendon (LXX)
1
ⲉⲡϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉⲯⲁⲗⲙⲟⲥ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲡⲉϫⲉⲡⲁⲧϩⲏⲧ ϩⲙ ⲡⲉϥϩⲏⲧ ϫⲉ ⲙⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲟⲟⲡ ⲁⲩⲧⲁⲕⲟ ⲁⲩⲥⲱⲱϥ ϩⲛ ⲛⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙⲛⲡⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ⲙⲙⲛⲟⲩⲟⲛ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲟⲩⲁ
2
ⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲉ ⲉϫⲛ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲥⲁⲃⲉ ⲉϥϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ
3
ⲁⲩⲣⲓⲕⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲣⲁⲧϣⲁⲩ ϩⲓ ⲟⲩⲥⲟⲡ ⲙⲙⲛⲡⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ⲙⲛⲟⲩⲟⲛ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲟⲩⲁ ⲟⲩⲧⲁⲫⲟⲥ ⲉϥⲟⲩⲏⲛ ⲧⲉ ⲧⲉⲩϣⲟⲩⲱⲃⲉ ⲁⲩⲣⲕⲣⲟϥ ϩⲛ ⲛⲉⲩⲗⲁⲥ ⲟⲩⲙⲁⲧⲟⲩ ⲛϩⲟϥ ⲧⲉⲧϩⲁ ⲛⲉⲩⲥⲡⲟⲧⲟⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲩⲧⲁⲡⲣⲟ ⲙⲉϩ ⲛⲥⲁϩⲟⲩ ϩⲓ ⲥⲓϣⲉ ⲛⲉⲩⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ϭⲉⲡⲏ ⲉⲡⲉⲛⲥⲛⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟⲩⲱϣϥ ⲙⲛ ⲟⲩⲧⲁⲗⲁⲓⲡⲱⲣⲓⲁ ⲛⲉⲧϩⲓ ⲛⲉⲩϩⲓⲟⲟⲩⲉ ⲧⲉϩⲓⲏ ⲛϯⲣⲏⲛⲏ ⲙⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲱⲛⲥ ⲛⲧϩⲟⲧⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲛⲛⲉⲩⲃⲁⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ
4
ⲙⲏ ⲛⲥⲉⲛⲁⲉⲓⲙⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲛ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲧⲣϩⲱⲃ ⲉⲧⲁⲛⲟⲙⲓⲁ ⲛⲉⲧⲟⲩⲱⲙ ⲙⲡⲁⲗⲁⲟⲥ ⲛⲟⲩϩⲣⲉ ⲛⲟⲉⲓⲕ ⲙⲡⲟⲩⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ
5
ⲁⲩⲣϩⲟⲧⲉ ⲙⲙⲁⲩ ϩⲛ ⲟⲩϩⲟⲧⲉ ϩⲙ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉⲙⲛϩⲟⲧⲉ ⲛϩⲏⲧϥ ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲅⲉⲛⲉⲁ ⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ
6
ⲁⲧⲉⲧⲛϯϣⲓⲡⲉ ⲙⲡϣⲟϫⲛⲉ ⲙⲡϩⲏⲕⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲧⲉϥϩⲉⲗⲡⲓⲥ
7
ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁϯ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲥⲓⲱⲛ ⲙⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲙⲡⲓ︤ⲏ︦ⲗ︥ ϩⲙ ⲡⲧⲣⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲕⲧⲉⲧⲁⲓⲭⲙⲁⲗⲱⲥⲓⲁ ⲙⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ ϥⲛⲁⲧⲉⲗⲏⲗ ⲛϭⲓ ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲛϥⲟⲩⲛⲟϥ ⲛϭⲓ ⲡⲓ︤ⲏ︦ⲗ︥

( 0 ) 0% COP
( 136 ) 100% COP - ENG

( 239 ) 87% COP - ENG
( 36 ) 13% ENG