Psalm 10 (11)

So Miyagawa / Psalms
  • Created on 2020-12-28 04:09:51
  • Translated by Brendon (from Greek LXX)
  • Aligned by So Miyagawa
Coptic Transliterate
English
1
ⲉⲡϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉⲯⲁⲗⲙⲟⲥ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲁⲓⲛⲁϩⲧⲉ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϫⲉ ⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϫⲛ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩϫⲁϫ
2
ϫⲉ ⲉⲓⲥ ⲛⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ ⲁⲩⲥⲱⲙⲛⲧ ⲛⲧⲉⲩⲡⲓⲧⲉ ⲁⲩⲥⲟⲃⲧⲉ ⲛⲛⲉⲩⲥⲟⲧⲉ ⲉⲡⲉⲩϩⲛⲁⲁⲩ ⲛϯⲥⲟⲧⲉ ⲉⲛⲉϫⲥⲟⲧⲉ ϩⲙ ⲡϩⲱⲡ ⲉⲛⲉⲧⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ϩⲙ ⲡⲉⲩϩⲏⲧ
3
ϫⲉ ⲛⲉⲛⲧⲁⲕⲥⲃⲧⲱⲧⲟⲩ ⲁⲩⲧⲁⲩⲟⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲁϥⲣ ⲟⲩ
4
ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲙ ⲡⲉϥⲣⲡⲉ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲣⲉⲡⲉϥⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ϩⲛ ⲧⲡⲉ ⲛⲉϥⲃⲁⲗ ϭⲱϣⲧ ⲉϫⲛ ⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ⲛⲉϥⲃⲟⲩϩⲉ ϫⲛⲟ ⲛⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ
5
ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁϫⲛⲉⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛ ⲡⲁⲥⲉⲃⲏⲥ ⲡⲉⲧⲙⲉ ⲇⲉ ⲙⲡϫⲓⲛϭⲟⲛⲥ ϥⲙⲟⲥⲧⲉ ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ
6
ϥⲛⲁϩⲱⲟⲩ ⲉϫⲛ ⲛⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ ⲛϩⲉⲛⲡⲁϣ ⲟⲩⲕⲱϩⲧ ⲙⲛ ⲟⲩⲑⲏⲛ ⲙⲛ ⲟⲩⲡ︤ⲛ︦ⲁ︥ ⲛϩⲁⲧⲏⲩ ⲧⲉ ⲧⲙⲉⲣⲓⲥ ⲙⲡⲉⲩϫⲱ
7
ϫⲉ ⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲙⲉⲣⲉⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲁⲡⲉϥϩⲟ ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲥⲟⲟⲩⲧⲛ

( 1 ) 1% COP
( 94 ) 99% COP - ENG

( 152 ) 86% COP - ENG
( 25 ) 14% ENG