Demostene, terza Olintiaca 1

cristiana caserta / oratoria
Ἑλληνική Transliterate
italiano
Οὐχὶ ταὐτὰ παρίσταταί μοι γιγνώσκειν , ἄνδρες Ἀθηναῖοι , ὅταν τ ' εἰς τὰ πράγματ ' ἀποβλέψω καὶ ὅταν πρὸς τοὺς λόγους οὓς ἀκούω · τοὺς μὲν γὰρ λόγους περὶ τοῦ τιμωρήσασθαι Φίλιππον ὁρῶ γιγνομένους , τὰ δὲ πράγματ ' εἰς τοῦτο προήκοντα , ὥσθ ' ὅπως μὴ πεισόμεθ ' αὐτοὶ πρότερον κακῶς σκέψασθαι δέον . οὐδὲν οὖν ἄλλο μοι δοκοῦσιν οἱ τὰ τοιαῦτα λέγοντες τὴν ὑπόθεσιν , περὶ ἧς βουλεύεσθε , [ 2 ] οὐχὶ τὴν οὖσαν παριστάντες ὑμῖν ἁμαρτάνειν . ἐγὼ δέ , ὅτι μέν ποτ ' ἐξῆν τῇ πόλει καὶ τὰ αὑτῆς ἔχειν ἀσφαλῶς καὶ Φίλιππον τιμωρήσασθαι , καὶ μάλ ' ἀκριβῶς οἶδα · ἐπ ' ἐμοῦ γάρ , οὐ πάλαι γέγονεν ταῦτ ' ἀμφότερα · νῦν μέντοι πέπεισμαι τοῦθ ' ἱκανὸν προλαβεῖν ἡμῖν εἶναι τὴν πρώτην , ὅπως τοὺς συμμάχους σώσομεν . ἐὰν γὰρ τοῦτο βεβαίως ὑπάρξῃ , τότε καὶ περὶ τοῦ τίνα τιμωρήσεταί τις καὶ ὃν τρόπον ἐξέσται σκοπεῖν · πρὶν δὲ τὴν ἀρχὴν ὀρθῶς ὑποθέσθαι , μάταιον ἡγοῦμαι περὶ τῆς τελευτῆς ὁντινοῦν ποιεῖσθαι λόγον

( 48 ) 28% GRC
( 124 ) 72% GRC - ITA

( 151 ) 81% GRC - ITA
( 35 ) 19% ITA