Odyssey 22.330-377 Murray

Michaela Hrynowski /
  • Created on 2019-05-12 00:02:31
  • Modified on 2019-05-12 05:27:02
  • Translated by Murray
  • Aligned by Michaela Hrynowski
Ἑλληνική Transliterate
English
Τερπιάδης δ᾽ ἔτ᾽ ἀοιδὸς ἀλύσκανε κῆρα μέλαιναν ,
Φήμιος , ὅς ῥ᾽ ἤειδε μετὰ μνηστῆρσιν ἀνάγκῃ .
ἔστη δ᾽ ἐν χείρεσσίν ἔχων φόρμιγγα λίγειαν
ἄγχι παρ᾽ ὀρσοθύρην : δίχα δὲ φρεσὶ μερμήριζεν ,
ἐκδὺς μεγάροιο Διὸς μεγάλου ποτὶ βωμὸν
ἑρκείου ἵζοιτο τετυγμένον , ἔνθ᾽ ἄρα πολλὰ
Λαέρτης Ὀδυσεύς τε βοῶν ἐπὶ μηρί᾽ ἔκηαν ,
γούνων λίσσοιτο προσαΐξας Ὀδυσῆα .
ὧδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι ,
γούνων ἅψασθαι Λαερτιάδεω Ὀδυσῆος .
τοι φόρμιγγα γλαφυρὴν κατέθηκε χαμᾶζε
μεσσηγὺς κρητῆρος ἰδὲ θρόνου ἀργυροήλου ,
αὐτὸς δ᾽ αὖτ᾽ Ὀδυσῆα προσαΐξας λάβε γούνων ,
καί μιν λισσόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα :

γουνοῦμαί σ᾽ , Ὀδυσεῦ : σὺ δέ μ᾽ αἴδεο καί μ᾽ ἐλέησον :
αὐτῷ τοι μετόπισθ᾽ ἄχος ἔσσεται , εἴ κεν ἀοιδὸν
πέφνῃς , ὅς τε θεοῖσι καὶ ἀνθρώποισιν ἀείδω .
αὐτοδίδακτος δ᾽ εἰμί , θεὸς δέ μοι ἐν φρεσὶν οἴμας
παντοίας ἐνέφυσεν : ἔοικα δέ τοι παραείδειν
ὥς τε θεῷ : τῷ με λιλαίεο δειροτομῆσαι .
καί κεν Τηλέμαχος τάδε γ᾽ εἴποι , σὸς φίλος υἱός ,
ὡς ἐγὼ οὔ τι ἑκὼν ἐς σὸν δόμον οὐδὲ χατίζων
πωλεύμην μνηστῆρσιν ἀεισόμενος μετὰ δαῖτας ,
ἀλλὰ πολὺ πλέονες καὶ κρείσσονες ἦγον ἀνάγκῃ .

ὣς φάτο , τοῦ δ᾽ ἤκουσ᾽ ἱερὴ ἲς Τηλεμάχοιο ,
αἶψα δ᾽ ἑὸν πατέρα προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα :

ἴσχεο μηδέ τι τοῦτον ἀναίτιον οὔταε χαλκῷ :
καὶ κήρυκα Μέδοντα σαώσομεν , ὅς τέ μευ αἰεὶ
οἴκῳ ἐν ἡμετέρῳ κηδέσκετο παιδὸς ἐόντος ,
εἰ δὴ μή μιν ἔπεφνε Φιλοίτιος ἠὲ συβώτης ,
ἠὲ σοὶ ἀντεβόλησεν ὀρινομένῳ κατὰ δῶμα .

ὣς φάτο , τοῦ δ᾽ ἤκουσε Μέδων πεπνυμένα εἰδώς :
πεπτηὼς γὰρ ἔκειτο ὑπὸ θρόνον , ἀμφὶ δὲ δέρμα
ἕστο βοὸς νεόδαρτον , ἀλύσκων κῆρα μέλαιναν .
αἶψα δ᾽ ἀπὸ θρόνου ὦρτο , θοῶς δ᾽ ἀπέδυνε βοείην
Τηλέμαχον δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα προσαΐξας λάβε γούνων ,
καί μιν λισσόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα :

φίλ᾽ , ἐγὼ μὲν ὅδ᾽ εἰμί , σὺ δ᾽ ἴσχεο εἰπὲ δὲ πατρὶ
μή με περισθενέων δηλήσεται ὀξέϊ χαλκῷ ,
ἀνδρῶν μνηστήρων κεχολωμένος , οἵ οἱ ἔκειρον
κτήματ᾽ ἐνὶ μεγάροις , σὲ δὲ νήπιοι οὐδὲν ἔτιον .

τὸν δ᾽ ἐπιμειδήσας προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς :
‘θάρσει , ἐπεὶ δή σ᾽ οὗτος ἐρύσσατο καὶ ἐσάωσεν ,
ὄφρα γνῷς κατὰ θυμόν , ἀτὰρ εἴπῃσθα καὶ ἄλλῳ ,
ὡς κακοεργίης εὐεργεσίη μέγ᾽ ἀμείνων .
ἀλλ᾽ ἐξελθόντες μεγάρων ἕζεσθε θύραζε
ἐκ φόνου εἰς αὐλήν , σύ τε καὶ πολύφημος ἀοιδός ,
ὄφρ᾽ ἂν ἐγὼ κατὰ δῶμα πονήσομαι ὅττεό με χρή .
Now the son of Terpes , the minstrel , was still seeking to escape black fate , even Phemius , who sang perforce among the wooers . He stood with the clear-toned lyre in his hands near the postern door , and he was divided in mind whether he should slip out from the hall and sit down by the well-built altar of great Zeus , the God of the court , whereon Laertes and Odysseus had burned many things of oxen , or whether he should rush forward and clasp the knees of Odysseus in prayer . And as he pondered this seemed to him the better course , to clasp the knees of Odysseus , son of Laertes . So he laid the hollow lyre on the ground between the mixing-bowl and the silver-studded chair , and himself rushed forward and clasped Odysseus by the knees , and made entreaty to him , and spoke winged words : " By thy knees I beseech thee , Odysseus , and do thou respect me and have pity ; on thine own self shall sorrow come hereafter , if thou slayest the minstrel , even me , who sing to gods and men . Self-taught am I , and the god has planted in my heart all manner of lays , and worthy am I to sing to thee as to a god ; wherefore be not eager to cut my throat . Aye , and Telemachus too will bear witness to this , thy dear son , how that through no will or desire of mine I was wont to resort to thy house to sing to the wooers at their feasts , but they , being far more and stronger , led me hither perforce . " So he spoke , and the strong and mighty Telemachus heard him , and quickly spoke to his father , who was near : " Stay thy hand , and do not wound this guiltless man with the sword . Aye , and let us save also the herald , Medon , who ever cared for me in our house , when I was a child—unless perchance Philoetius has already slain him , or the swineherd , or he met thee as thou didst rage through the house . " So he spoke , and Medon , wise of heart , heard him , for he lay crouching beneath a chair , and had clothed himself in the skin of an ox , newly flayed , seeking to avoid black fate . Straightway he rose from beneath the chair and stripped off the ox-hide , and then rushed forward and clasped Telemachus by the knees , and made entreaty to him , and spoke winged words : " Friend , here I am ; stay thou thy hand and bid thy father stay his , lest in the greatness of his might he harm me with the sharp bronze in his wrath against the wooers , who wasted his possessions in the halls , and in their folly honored thee not at all . " But Odysseus of many wiles smiled , and said to him : " Be of good cheer , for he has delivered thee and saved thee , that thou mayest know in thy heart and tell also to another , how far better is the doing of good deeds than of evil . But go forth from the halls and sit down outside in the court away from the slaughter , thou and the minstrel of many songs , till I shall have finished all that I must needs do in the house . "

( 84 ) 21% GRC
( 317 ) 79% GRC - ENG

( 510 ) 82% GRC - ENG
( 109 ) 18% ENG