Ἑλληνική | Português

# Texts: 2

Plato, Apology, 21

Anise D’Orange Ferreira / UnespProjects
  • Created on 2019-06-15 22:38:16
  • Modified on 2019-06-16 22:05:22
  • Translated by 1) Carlos Alberto Nunes (UFPA, 1980) 2) André Malta (LP&M, 2008)
  • Aligned by Anise D’Orange Ferreira
Ἑλληνική
Português
Português
urn:cts:greekLit:tlg0059.tlg002.perseus-grc2:21
urn:cts:greekLit:tlg0059.tlg002.nunes1980
urn:cts:greekLit:tlg0059.tlg002.malta.2008
πρὸς ἐμαυτὸν δʼ οὖν ἀπιὼν ἐλογιζόμην ὅτι τούτου μὲν τοῦ ἀνθρώπου ἐγὼ σοφώτερός εἰμι · κινδυνεύει μὲν γὰρ ἡμῶν οὐδέτερος οὐδὲν καλὸν κἀγαθὸν εἰδέναι , ἀλλʼ οὗτος μὲν οἴεταί τι εἰδέναι οὐκ εἰδώς , ἐγὼ δέ , ὥσπερ οὖν οὐκ οἶδα , οὐδὲ οἴομαι · ἔοικα γοῦν τούτου γε σμικρῷ τινι αὐτῷ τούτῳ σοφώτερος εἶναι , ὅτι μὴ οἶδα οὐδὲ οἴομαι εἰδέναι .
Depois , ao retirar-me , falava a sós comigo : mais sábio do que este homem terei de ser , realmente . Pode bem dar-se que , em verdade , nenhum de nós conheça nada belo e bom ; mas este indivíduo , sem saber nada , imagina que sabe , ao passo que eu , sem saber , de fato , coisa alguma , não presumo saber algo . Parece , portanto , que nesse pouquinho eu o ultrapasso em sabedoria , pois , embora nada saiba , não imagino saber alguma coisa .
( . . . ) indo embora , fiquei então raciocinando comigo mesmo " Sou sim mais sábio que esse homem ; pois corremos o risco de não saber , nenhum dos dois , nada de belo nem de bom , mas enquanto ele pensa saber algo , não sabendo , eu , assim como não sei mesmo , também não penso saber . . . É provável , portanto , que eu seja mais sábio que ele numa pequena coisa , precisamente nesta : porque aquilo que não sei , também não penso saber . "

( 13 ) 20% GRC
( 51 ) 80% GRC - POR

( 63 ) 66% GRC - POR
( 32 ) 34% POR

( 63 ) 66% GRC - POR
( 32 ) 34% POR

Platão, Apologia de Sócrates-2

Anise D’Orange Ferreira / UnespProjects
  • Created on 2019-05-31 20:15:18
  • Modified on 2019-06-15 23:06:04
  • Translated by Platão, Apologia de Sócrates, Translation by Carlos Alberto Nunes (João Pessoa: UFPB, 1980) Platão, Apologia de Sócrates, Translation by André Malta (
  • Aligned by Anise D’Orange Ferreira
Ἑλληνική
Português
Português
https://cts.perseids.org/api/cts?request=GetPassage&urn=urn:cts:greekLit:tlg0059.tlg002.perseus-grc2:21
( . . . ) . ἦλθον ἐπί τινα τῶν δοκούντων σοφῶν εἶναι , ὡς ἐνταῦθα εἴπερ που ἐλέγξων τὸ μαντεῖον καὶ ἀποφανῶν τῷ χρησμῷ ὅτι οὑτοσὶ ἐμοῦ σοφώτερός ἐστι , σὺ δʼ ἐμὲ ἔφησθα . διασκοπῶν οὖν τοῦτον ὀνόματι γὰρ οὐδὲν δέομαι λέγειν , ἦν δέ τις τῶν πολιτικῶν πρὸς ὃν ἐγὼ σκοπῶν τοιοῦτόν τι ἔπαθον , ἄνδρες Ἀθηναῖοι , καὶ διαλεγόμενος αὐτῷ ἔδοξέ μοι οὗτος ἀνὴρ δοκεῖν μὲν εἶναι σοφὸς ἄλλοις τε πολλοῖς ἀνθρώποις καὶ μάλιστα ἑαυτῷ , εἶναι δʼ οὔ · κἄπειτα ἐπειρώμην αὐτῷ δεικνύναι ὅτι οἴοιτο μὲν εἶναι σοφός , εἴη δʼ οὔ . ἐντεῦθεν οὖν τούτῳ τε ἀπηχθόμην καὶ πολλοῖς τῶν παρόντων · πρὸς ἐμαυτὸν δʼ οὖν ἀπιὼν ἐλογιζόμην ὅτι τούτου μὲν τοῦ ἀνθρώπου ἐγὼ σοφώτερός εἰμι · κινδυνεύει μὲν γὰρ ἡμῶν οὐδέτερος οὐδὲν καλὸν κἀγαθὸν εἰδέναι , ἀλλʼ οὗτος μὲν οἴεταί τι εἰδέναι οὐκ εἰδώς , ἐγὼ δέ , ὥσπερ οὖν οὐκ οἶδα , οὐδὲ οἴομαι · ἔοικα γοῦν τούτου γε σμικρῷ τινι αὐτῷ τούτῳ σοφώτερος εἶναι , ὅτι μὴ οἶδα οὐδὲ οἴομαι εἰδέναι .
( . . . ) : fui ter com um indivíduo considerado sábio , certo de que ali ou nenhures conseguiria desmentir o oráculo e declarar - lhe : Este homem é mais sábio do que eu ; no entanto , afirmaste que eu era o mais sábio dos homens . Passei , portanto , a examiná-lo . Não necessidade de declinar - lhe o nome ; era um dos nossos políticos . Mas , ao examiná - lo , Atenienses , aconteceu o seguinte : no decurso de nossa conversação , quis parecer - me que ele passava por sábio para muita gente , mas principalmente para ele mesmo , quando , em verdade , estava longo de - lo . Em seguida , procurei demonstrar - lhe que ele se considerava sábio sem o ser , do que resultou atiçar contra mim seu ódio e de muitas pessoas presentes . Depois , ao retirar - me , falava a sós comigo : mais sábio do que este homem terei de ser , realmente . Pode bem dar - se que , em verdade , nenhum de nós conheça nada belo e bom ; mas este indivíduo , sem saber nada , imagina que sabe , ao passo que eu , sem saber , de fato , coisa alguma , não presumo saber algo .
( . . . ) : fui até um dos que parecem ser sábios , porque , se havia um lugar , era esse onde eu refutaria o adivinhado e mostraria ao oráculo " este aqui é mais sábio do que eu , e você afirmava que era eu . . . " Ao examinar bem então esse homem ( não preciso absolutamente chamá-lo pelo nome ; 61 era um dos envolvidos com a política esse junto ao qual tive , examinando-o , esta impressão ) e ao dialogar com ele , varões atenienses , me pareceu que parecia ser sábio para muitos outros homens e principalmente para si próprio , mas que não era . Em seguida , fiquei tentando lhe mostrar que ele pensava ser sábio , mas que não era . A partir daí me tornei odioso a ele e a muitos dos circunstantes e , indo embora , fiquei então raciocinando comigo mesmo " Sou sim mais sábio que esse homem ; pois corremos o risco de não saber , nenhum dos dois , nada de belo nem de bom , mas enquanto ele pensa saber algo , não sabendo , eu , assim como não sei mesmo , também não penso saber . . . É provável , portanto , que eu seja mais sábio que ele numa pequena coisa , precisamente nesta : porque aquilo que não sei , também não penso saber . "

( 144 ) 82% GRC
( 32 ) 18% GRC - POR

( 36 ) 16% GRC - POR
( 192 ) 84% POR

( 36 ) 16% GRC - POR
( 192 ) 84% POR