Ἑλληνική | Português

# Texts: 35
# Translation Pairs: 1862
# Unique Translation Pairs: 1459

Anise

Anise D’Orange Ferreira /
Ἑλληνική Transliterate
Português

( 30 ) 23% GRC
( 100 ) 77% GRC - POR

( 136 ) 80% GRC - POR
( 35 ) 20% POR

Anise

Anise D’Orange Ferreira /
Ἑλληνική Transliterate
Português
ἀρχόμενος σέο , Φοῖβε , παλαιγενέων κλέα φωτῶν μνήσομαι , οἳ Πόντοιο κατὰ στόμα καὶ διὰ πέτρας Κυανέας βασιλῆος ἐφημοσύνῃ Πελίαο χρύσειον μετὰ κῶας ἐύζυγον ἤλασαν Ἀργώ . τοίην γὰρ Πελίης φάτιν ἔκλυεν , ὥς μιν ὀπίσσω μοῖρα μένει στυγερή , τοῦδ᾽ ἀνέρος , ὅντιν᾽ ἴδοιτο δημόθεν οἰοπέδιλον , ὑπ᾽ ἐννεσίῃσι δαμῆναι . δηρὸν δ᾽ οὐ μετέπειτα τεὴν κατὰ βάξιν Ἰήσων χειμερίοιο ῥέεθρα κιὼν διὰ ποσσὶν Ἀναύρου ἄλλο μὲν ἐξεσάωσεν ὑπ᾽ ἰλύος , ἄλλο δ᾽ ἔνερθεν κάλλιπεν αὖθι πέδιλον ἐνισχόμενον προχοῇσιν . ἵκετο δ᾽ ἐς Πελίην αὐτοσχεδὸν ἀντιβολήσων εἰλαπίνης , ἣν πατρὶ Ποσειδάωνι καὶ ἄλλοις ῥέζε θεοῖς , Ἥρης δὲ Πελασγίδος οὐκ ἀλέγιζεν . αἶψα δὲ τόν γ᾽ ἐσιδὼν ἐφράσσατο , καί οἱ ἄεθλον ἔντυε ναυτιλίης πολυκηδέος , ὄφρ᾽ ἐνὶ πόντῳ ἠὲ καὶ ἀλλοδαποῖσι μετ᾽ ἀνδράσι νόστον ὀλέσσῃ . νῆα μὲν οὖν οἱ πρόσθεν ἐπικλείουσιν ἀοιδοὶ Ἄργον Ἀθηναίης καμέειν ὑποθημοσύνῃσιν . νῦν δ᾽ ἂν ἐγὼ γενεήν τε καὶ οὔνομα μυθησαίμην ἡρώων , δολιχῆς τε πόρους ἁλός , ὅσσα τ᾽ ἔρεξαν πλαζόμενοι : Μοῦσαι δ᾽ ὑποφήτορες εἶεν ἀοιδῆς .

( 38 ) 23% GRC
( 130 ) 77% GRC - POR

( 159 ) 73% GRC - POR
( 59 ) 27% POR