Ἑλληνική | italiano

# Texts: 1
Users:

Omero, Iliade, 6, 407 - 414 greco - italiano

Giacomo Pernigotti /
  • Created on 2018-11-20 18:53:17
  • Modified on 2018-11-20 19:00:52
  • Translated by Giacomo Pernigotti
  • Aligned by Giacomo Pernigotti
Ἑλληνική
italiano
italiano
greekLit:tlg0012.tlg001.perseus-grc1:6.414-6.465
δαιμόνιε φθίσει σε τὸ σὸν μένος , οὐδ᾽ ἐλεαίρεις παῖδά τε νηπίαχον καὶ ἔμ᾽ ἄμμορον , τάχα χήρη σεῦ ἔσομαι : τάχα γάρ σε κατακτανέουσιν Ἀχαιοὶ πάντες ἐφορμηθέντες : ἐμοὶ δέ κε κέρδιον εἴη σεῦ ἀφαμαρτούσῃ χθόνα δύμεναι : οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἄλλη ἔσται θαλπωρὴ ἐπεὶ ἂν σύ γε πότμον ἐπίσπῃς ἀλλ᾽ ἄχε᾽ : οὐδέ μοι ἔστι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ .
«Sventurato , il tuo coraggio ti ucciderà ! Non provi pietà per il piccolo figlio , per me , infelice che tra non molto resterò vedova ( di te ) : presto infatti tutti gli Achei , scagliatisi addosso , ti uccideranno ; e per me sarebbe meglio , se restassi senza di te , scendere sotto terra . Non più altra consolazione infatti resterà quando tu dovessi seguire il ( tuo ) destino di morte , ma ( solo ) afflizioni . A me non sono più il padre la veneranda madre .
φθίσει verb 2nd sg fut ind mid doric contr , φθίω e φθίνω
χήρη noun sg fem nom epic ionic , χήρα -ας ,
σεῦ pron 2nd sg gen epic enclitic indeclform , att . : gen . σοῦ
κατακτανέουσιν verb 3rd pl fut ind act epic doric ionic , κατακτείνω
κε ep . e in vari dialetti per ἄν , cui tal . , spec . in Omero
κερδίων -ον : compar . poet . più vantaggioso : usuale in HOM . al n . sg . con valore avv . κέρδιον meglio
δύμεναι verb aor inf act epic , att . : inf . δῦναι , δύω e δύνω
ἐπίσπῃς verb 2nd sg aor subj act poetic , ἐφέπω
ἄχε᾽ noun pl neut acc epic ionic , ἄχος pain , distress , att . ἄχη

( 10 ) 16% GRC
( 53 ) 84% GRC - ITA

( 73 ) 75% GRC - ITA
( 24 ) 25% ITA

( 73 ) 75% GRC - ITA
( 24 ) 25% ITA