Ἑλληνική | فارسی

# Texts: 1
Users:

Xen. Cyrop. 1.2.1

Farnoosh Shamsian / Cyropaedia
  • Created on 2018-08-26 10:51:15
  • Modified on 2019-02-13 19:58:21
  • Translated by Reza Mashayekhi & Khashayar Rokhsani
  • Aligned by Farnoosh Shamsian
Ἑλληνική
فارسی
فارسی
πατρὸς μὲν δὴ Κῦρος λέγεται γενέσθαι Καμβύσου Περσῶν βασιλέως : δὲ Καμβύσης οὗτος τοῦ Περσειδῶν γένους ἦν : οἱ δὲ Περσεῖδαι ἀπὸ Περσέως κλῄζονται : μητρὸς δὲ ὁμολογεῖται Μανδάνης γενέσθαι : δὲ Μανδάνη αὕτη Ἀστυάγους ἦν θυγάτηρ τοῦ Μήδων γενομένου βασιλέως .
پدر كورش را كمبوجيه , پادشاه پارس , مى دانند . كمبوجيه از نژاد پارسيان بود كه نامشان از پرسه مشتق مى شود . مادرش به عقيده عامه مورخان ماندان بوده است . ماندان دختر آستياژ , پادشاه ماد , بوده است .
گُفته میشود که پدر کوروش کامبیز بوده است , پادشاه پارس : کامبیز وابسته به دودمان ( قبیله ) پرسیدا بود , و دودمان " پرسیدا " ریشۀِ نام خود را از پرسئوس گرفته‌اند . مادر کوروش ماندانا است که همه با آن همداستان می‌باشند ; و این ماندانا دُختَر اَشَه‌تِه‌آگ پادشاه کشور ماد می‌باشد .

( 10 ) 22% GRC
( 35 ) 78% GRC - FAR

( 35 ) 81% GRC - FAR
( 8 ) 19% FAR

( 35 ) 81% GRC - FAR
( 8 ) 19% FAR