فارسی | Deutsch

# Texts: 76
# Translation Pairs: 1112
# Unique Translation Pairs: 702
Users:
Details
Maryam Foradi /
فارسی Transliterate
Deutsch

( 13 ) 13% FAR
( 91 ) 87% FAR - DEU

( 94 ) 79% FAR - DEU
( 25 ) 21% DEU

Gedicht 1

Caroline Lyle / Diwan Hafez
 • Created on 2017-04-11 13:08:48
 • Modified on 2017-04-12 11:43:14
 • Translated by Joseph von Hammer Purgstall
 • Aligned by Caroline Lyle
فارسی Transliterate
Deutsch
urn:cts:farsiLit:hafez.divan.perseus-far1:1.1-1.1

( 55 ) 40% FAR
( 83 ) 60% FAR - DEU

( 109 ) 61% FAR - DEU
( 69 ) 39% DEU

Gedicht 2

Caroline Lyle / Diwan Hafez
 • Created on 2017-04-12 11:55:06
 • Translated by Joseph von Hammer Purgstall
 • Aligned by Caroline Lyle
فارسی Transliterate
Deutsch
urn:cts:farsiLit:hafez.divan.perseus-far1:1.2-1.2

( 58 ) 41% FAR
( 85 ) 59% FAR - DEU

( 98 ) 51% FAR - DEU
( 93 ) 49% DEU

Gedicht 3

Caroline Lyle / Diwan Hafez
 • Created on 2017-04-12 12:26:42
 • Modified on 2017-04-12 12:36:01
 • Translated by Joseph von Hammer Purgstall
 • Aligned by Caroline Lyle
فارسی Transliterate
Deutsch
urn:cts:farsiLit:hafez.divan.perseus-far1:1.3-1.3

( 58 ) 36% FAR
( 103 ) 64% FAR - DEU

( 108 ) 64% FAR - DEU
( 61 ) 36% DEU

ترک شیرازی

Maryam Foradi / Diwan Hafez / Divan Hafez (German Translation)
 • Created on 2017-11-09 10:46:33
 • Translated by Hammer-Purgstall
 • Aligned by Maryam Foradi
فارسی Transliterate
Deutsch
urn:cts:farsiLit:hafez.divan.perseus-far1:1.3
urn:cts:farsiLit:hafez.divan.perseus-ger1:1.3

( 56 ) 35% FAR
( 105 ) 65% FAR - DEU

( 114 ) 67% FAR - DEU
( 55 ) 33% DEU