Hieroglyphic Egyptian | Demotic Egyptian

# Texts: 30
Users:

Rosetta Stone Sections 1-2

/
  • Created on 2020-08-26 20:08:23
  • Aligned by
Hieroglyphic Egyptian
Demotic Egyptian
Ἑλληνική
[ ]
1 [ ḥꜣ . t-sp ] [ 9 . t ] [ Qsntqs ] [ sw ] [ 4 ] ntj ı͗r ı͗bd n rmṯ- ( n- ) Kmj ı͗bd-2 pr . t sw 18 ( n ) pr-ꜥꜣ pꜣ ẖl ı͗ . ı͗r ḫꜥ ( n )
pr-ꜥꜣ ( n ) tꜣ s . t ( n ) pꜣj =f ı͗t . nb ( n ) nꜣ ꜥrj . w ntj nꜣ-ꜥꜣ
tꜣj =f pḥ ( ) . t ı͗ . ı͗r smn Kmj ı͗w =f dj . t nꜣ-nfr =f ntj
nꜣ-mnḫ ḥꜣtj =f ı͗ . ı͗r nꜣ nṯr . w ntj ḥr nꜣj =f ḏḏj ( . w )
ı͗ . ı͗r dj . t nꜣ-nfr pꜣ ꜥnḫ n nꜣ rmṯ . w pꜣ nb n nꜣ rnp . t . w n
ḥbs m-qdj Ptḥ-Tnj pr-ꜥꜣ m-qdj pꜣ-Rꜥ 2 [ pr-ꜥꜣ ] [ ( n ) ]
[ nꜣ ] [ . w ] [ ntj ] [ ḥrj ] nꜣ . w ntj ẖrj pꜣ šr n nꜣ nṯr . w-mr-ı͗t . w r . stp Ptḥ r . dj n =f pꜣ-Rꜥ pꜣ ḏrꜣ pꜣ twt ꜥnḫ ( n )
ı͗mn pꜣ šr n pꜣ-Rꜥ Ptlwmjs ꜥnḫ-ḏ . t mr Ptḥ pꜣ nṯr-pr
ntj-nꜣ-ꜥn-tꜣj=f-md . t-nfr . t ( sꜣ ) Ptwlmjs ı͗rm ꜣrsjnꜣ nꜣ
nṯr . w-mr-ı͗t . w wꜥb- ( n- ) ꜣlgsꜣtrs ı͗rm nꜣ nṯr . w-ntj-nḥm
ı͗rm 3 [ nꜣ ] [ nṯr . w-sn . w ] [ ı͗rm ] [ nꜣ ] [ nṯr . w ] -mnḫ . w ı͗rm
nꜣ nṯr . w-mr-ı͗t ı͗rm pr-ꜥꜣ Ptlwmjꜣs pꜣ nṯr-pr ntj-nꜣ-ꜥn-tꜣj=f-md . t-nfr . t ꜣjꜣtws ( sꜣ ) ꜣjꜣtws r Prꜣ sꜣ . t n Pjljns
( n ) fj ( . t ) -šp- ( n ) -pꜣ-qnj m-bꜣḥ Brnjgꜣ tꜣ mnḫ . t ( r )
ꜣrjꜣ sꜣ . t n Tjꜣgns ( n ) 3-4 fj ( . t ) - [ tn-nb ] 4 [ m-bꜣḥ ]
[ ꜣrsj ] nꜣ tꜣ mr-sn r Hrꜣnꜣ sꜣ . t n Ptlwmjꜣs n wꜥb ( . t ) -ꜣrsjnꜣ
tꜣ mr-ı͗t=s n hrw ı͗pn
βασιλεύοντος τοῦ νέου καὶ παραλαβόντος τὴν βασιλείαν παρὰ τοῦ πατρὸς κυρίου βασιλειῶν
μεγαλοδόξου , τοῦ τὴν Αἴγυπτον καταστησαμένου
καὶ τὰ πρὸς τοὺς θεοὺς εὐσεβοῦς , ἀντιπάλων
ὑπερτέρου , τοῦ τὸν βίον τῶν ἀνθρώπων ἐπανορθώσαντος , κυρίου τριακονταετηρίδων ,
καθάπερ Ἥφαιστος μέγας , βασιλεὺς καθάπερ Ἥλιος , μέγας βασιλεὺς τῶν τε ἄνω
καὶ τῶν κάτω χωρῶν , ἐκγόνου θεῶν φιλοπατόρων , ὃν Ἥφαιστος ἐδοκίμασεν , ὧι
Ἥλιος ἔδωκεν τὴν νίκην , εἰκόνος ζώσης τοῦ
Διός , υἱοῦ τοῦ Ἡλίου , Πτολεμαίου αἰωνοβίου ,
ἠγαπημένου ὑπὸ τοῦ Φθᾶ , ἔτους ἐνάτου ἐφ’ ἱερέως Ἀετοῦ τοῦ Ἀετοῦ Ἀλεξάνδρου καὶ θεῶν
σωτήρων καὶ θεῶν ἀδελφῶν καὶ θεῶν εὐεργετῶν καὶ θεῶν Φιλοπατόρων καὶ θεοῦ Ἐπιφανοῦς Εὐχαρίστου , ἀθλοφόρου Βερενίκης
εὐεργέτιδος Πύρρας τῆς Φιλίνου , κανηφόρου
Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Ἀρείας τῆς Διογένους ,
ἱερείας Ἀρσινόης Φιλοπάτορος Εἰρήνης τῆς
Πτολεμαίου , μηνὸς Ξανδικοῦ τετράδι , Αἰγυπτίων
δὲ Μεχεὶρ ὀκτωκαιδεκάτηι

( 2 ) 100% EGYP
( 0 ) 0% EGYP - EGYD

( 256 ) 71% EGYP - EGYD
( 107 ) 29% EGYD

( 256 ) 71% EGYP - EGYD
( 107 ) 29% EGYD