/
 • Created on 2018-02-23 01:41:55
 • Aligned by
Ἑλληνική
English
English
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπὶ κρουνοὺς ἀφίκοντο ,
καὶ τότε δὴ χρύσεια πατὴρ ἐτίταινε τάλαντα ,
ἐν δ᾽ ἐτίθει δύο κῆρε τανηλεγέος θανάτοιο ,
τὴν μὲν Ἀχιλλῆος , τὴν δ᾽ Ἕκτορος ἱπποδάμοιο ,
ἕλκε δὲ μέσσα λαβών : ῥέπε δ᾽ Ἕκτορος αἴσιμον ἦμαρ ,
ᾤχετο δ᾽ εἰς Ἀΐδαο , λίπεν δέ Φοῖβος Ἀπόλλων .
Then , at last , as they were nearing the fountains for the fourth time , the father of all balanced his golden scales and placed a doom in each of them , one for Achilles and the other for Hector , breaker of horses . As he held the scales by the middle , the doom of Hector fell down deep into the house of Hadēs - and then Phoebus Apollo left him .
But when for the fourth time they had come around to the well springs then the Father balanced his golden scales , and in them he set two fateful portions of death , which lays men prostrate , one for Achilleus , and one for Hektor , breaker of horses , and balanced it by the middle ; and Hektor ' s death-day was heavier and dragged downward toward death , and Phoibos Apollo forsook him .

( 27 ) 48% GRC
( 29 ) 52% GRC - ENG

( 25 ) 33% GRC - ENG
( 50 ) 67% ENG

( 25 ) 33% GRC - ENG
( 50 ) 67% ENG

Gruskin Project 1 - Iliad 193-200

Abbie Gruskin /
 • Created on 2018-02-22 23:59:01
 • Modified on 2018-02-23 00:01:18
 • Translated by Abbie Gruskin
 • Aligned by Abbie Gruskin
Ἑλληνική
English
English
ἧος ταῦθ᾽ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν ,
ἕλκετο δ᾽ ἐκ κολεοῖο μέγα ξίφος , ἦλθε δ᾽ Ἀθήνη
οὐρανόθεν : πρὸ γὰρ ἧκε θεὰ λευκώλενος Ἥρη
ἄμφω ὁμῶς θυμῷ φιλέουσά τε κηδομένη τε :
στῆ δ᾽ ὄπιθεν , ξανθῆς δὲ κόμης ἕλε Πηλεΐωνα
οἴῳ φαινομένη : τῶν δ᾽ ἄλλων οὔ τις ὁρᾶτο :
θάμβησεν δ᾽ Ἀχιλεύς , μετὰ δ᾽ ἐτράπετ᾽ , αὐτίκα δ᾽ ἔγνω
Παλλάδ᾽ Ἀθηναίην : δεινὼ δέ οἱ ὄσσε φάανθεν :
While he pondered this in mind and heart , and was drawing from its sheath his great sword , Athene came from heaven . The white-armed goddess Hera had sent her forth , for in her heart she loved and cared for both men alike . She stood behind him , and seized the son of Peleus by his fair hair , appearing to him alone . No one of the others saw her . Achilles was seized with wonder , and turned around , and immediately recognized Pallas Athene . Terribly her eyes shone .
Now as he weighed in mind and spirit these two courses and was drawing from its scabbard the great sword , Athene descended from the sky . For Hera the goddess of the white arms sent her , who loved both men equally in her heart and cared for them . The goddess standing behind Peleus ' son caught him by the fair hair , appearing to him only , for no man of the others saw her . Achilleus in amazement turned about , and straightway knew Pallas Athene and the terrible eyes shining .

( 26 ) 35% GRC
( 49 ) 65% GRC - ENG

( 66 ) 69% GRC - ENG
( 30 ) 31% ENG

( 66 ) 69% GRC - ENG
( 30 ) 31% ENG

Iliad 490-499

Nikolas Nugnes /
 • Created on 2018-02-22 21:20:25
 • Modified on 2018-02-23 04:59:12
 • Translated by Nik Nugnes
 • Aligned by Nikolas Nugnes
Ἑλληνική
English
English
ἦμαρ δ᾽ ὀρφανικὸν παναφήλικα παῖδα τίθησι :
πάντα δ᾽ ὑπεμνήμυκε , δεδάκρυνται δὲ παρειαί ,
δευόμενος δέ τ᾽ ἄνεισι πάϊς ἐς πατρὸς ἑταίρους ,
ἄλλον μὲν χλαίνης ἐρύων , ἄλλον δὲ χιτῶνος :
τῶν δ᾽ ἐλεησάντων κοτύλην τις τυτθὸν ἐπέσχε :
χείλεα μέν τ᾽ ἐδίην᾽ , ὑπερῴην δ᾽ οὐκ ἐδίηνε .
τὸν δὲ καὶ ἀμφιθαλὴς ἐκ δαιτύος ἐστυφέλιξε
χερσὶν πεπλήγων καὶ ὀνειδείοισιν ἐνίσσων :
ἔρρ᾽ οὕτως : οὐ σός γε πατὴρ μεταδαίνυται ἡμῖν .
δακρυόεις δέ τ᾽ ἄνεισι πάϊς ἐς μητέρα χήρην
The day that robs a child of his parents severs him from his own kind ; his head is bowed , his cheeks are wet with tears , and he will go about destitute among the friends of his father , plucking one by the cloak and another by the khiton . Some one or other of these may so far pity him as to hold the cup for a moment towards him and let him moisten his lips ,
[ 495 ] but he must not drink enough to wet the roof of his mouth ; then one whose parents are alive will drive him from the table with blows and angry words . ‘Out with you , he will say , ‘you have no father here , and the child will go crying back to his widowed mother
The day of bereavement leaves a child with no agemates to befriend him .
He bows his head before every man , his cheeks are bewept , he
goes , needy , a boy among his father ' s companions ,
and tugs at this man by the mantle , that man by the tunic ,
and they pity him , and one gives him a tiny drink from a goblet ,
enough to moisten his lips , not enough to moisten his palate .
But one whose parents are living beats him out of the banquet
hitting him with his fists and in words also abuses him :
" Get out , you ! Your father is not dining among us . "
And the boy goes away in tears to his widowed mother

( 18 ) 22% GRC
( 64 ) 78% GRC - ENG

( 110 ) 77% GRC - ENG
( 33 ) 23% ENG

( 110 ) 77% GRC - ENG
( 33 ) 23% ENG

CLS 31 Woodworth - Iliad: Athena, Achilles, Agamemnon

Sarah Woodworth /
 • Created on 2018-02-22 16:28:26
 • Translated by Sarah Woodworth
 • Aligned by Sarah Woodworth
Ἑλληνική
English
English
Ancient Greek
Jeff Emmanuel
Richard Lattimore
τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη :
ἦλθον ἐγὼ παύσουσα τὸ σὸν μένος , αἴ κε πίθηαι ,
οὐρανόθεν : πρὸ δέ μ᾽ ἧκε θεὰ λευκώλενος Ἥρη
ἄμφω ὁμῶς θυμῷ φιλέουσά τε κηδομένη τε :
ἀλλ᾽ ἄγε λῆγ᾽ ἔριδος , μηδὲ ξίφος ἕλκεο χειρί :
ἀλλ᾽ ἤτοι ἔπεσιν μὲν ὀνείδισον ὡς ἔσεταί περ :
ὧδε γὰρ ἐξερέω , τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται :
καί ποτέ τοι τρὶς τόσσα παρέσσεται ἀγλαὰ δῶρα
ὕβριος εἵνεκα τῆσδε : σὺ δ᾽ ἴσχεο , πείθεο δ᾽ ἡμῖν .
And Athena said , " I come from the sky , if you will hear me , to bid you stay your anger . Hera has sent me , who cares for both of you alike .
Cease , then , this quarreling , and do not draw your sword ; rail at him if you will , with words , and your railing will not be vain , for I tell you and it shall surely be that you shall hereafter receive gifts three times as splendid by reason of this present outrage . Hold , therefore , and obey . "
Then in answer the goddess grey-eyed Athene spoke to him :
' I have come down to stay your anger--but will you obey me ? --
from the sky ; and the goddess of the white arms Hera sent me ,
who loves both of you equally in her heart and cares for you .
Come then , do not take your sword in your hand , keep clear of fighting ,
though indeed with words you may abuse him , and it will be that way .
And this also will I tell you and it will be a thing accomplished .
Some day three times over such shining gifts shall be given you
by reason of this outrage . Hold your hand then , and obey us . '

( 85 ) 100% GRC
( 0 ) 0% GRC - ENG

( 0 ) 0% GRC - ENG
( 105 ) 100% ENG

( 0 ) 0% GRC - ENG
( 105 ) 100% ENG

Ode to Joy

Gregory Crane /
 • Created on 2018-02-22 12:35:52
 • Translated by from Wikipedia entries
 • Aligned by Gregory Crane
Deutsch
Español
English
O Freunde , nicht diese Töne !
Sondern laßt uns angenehmere anstimmen ,
und freudenvollere .
Freude ! Freude !

Freude , schöner Götterfunken
Tochter aus Elysium ,
Wir betreten feuertrunken ,
Himmlische , dein Heiligtum .
Deine Zauber binden wieder ,
Was die Mode streng geteilt ;
Alle Menschen werden Brüder ,
Wo dein sanfter Flügel weilt .

Wem der große Wurf gelungen ,
Eines Freundes Freund zu sein ;
Wer ein holdes Weib errungen ,
Mische seinen Jubel ein !
Ja , wer auch nur eine Seele
Sein nennt auf dem Erdenrund !
Und wer ' s nie gekonnt , der stehle
Weinend sich aus diesem Bund !

Freude trinken alle Wesen
An den Brüsten der Natur ;
Alle Guten , alle Bösen
Folgen ihrer Rosenspur .
Küße gab sie uns und Reben ,
Einen Freund , geprüft im Tod ;
Wollust ward dem Wurm gegeben ,
Und der Cherub steht vor Gott .
Vor Gott !

Froh , wie seine Sonnen fliegen
Durch des Himmels prächt ' gen Plan ,
Laufet , Brüder , eure Bahn ,
Freudig , wie ein Held zum Siegen .

Seid umschlungen , Millionen !
Diesen Kuß der ganzen Welt !
Brüder , über ' m Sternenzelt
Muss ein lieber Vater wohnen .
Ihr stürzt nieder , Millionen ?
Ahnest du den Schöpfer , Welt ?
Such ' ihn über ' m Sternenzelt !
Über Sternen muss er wohnen .
" /private/tmp/b " 46L , 1178C written
¡Oh amigos , dejemos esos tonos !
¡Entonemos cantos más agradables y llenos de alegría !
¡Alegría ! Alegría !

¡Alegría , hermoso destello de los dioses ,
hija del Elíseo !
Ebrios de entusiasmo entramos ,
diosa celestial , en tu santuario .
Tu hechizo une de nuevo
lo que la acerba costumbre había separado ;
todos los hombres vuelven a ser hermanos
allí donde tu suave ala se posa .

Aquel a que la suerte ha concedido
una amistad verdadera ,
quien haya conquistado a una hermosa mujer ,
¡una su júbilo al nuestro !
Aún aquel que pueda llamar suya
siquiera a un alma sobre la tierra .
Más quien ni siquiera esto haya logrado ,
¡que se aleje llorando de esta hermandad !

Todos beben de alegría
en el seno de la Naturaleza .
Los buenos , los malos ,
siguen su camino de rosas .
Nos dio besos y vino ,
y un amigo fiel hasta la muerte ;
voluptuosidad le fue concedida al gusano
y al querubín la contemplación de Dios .
¡Ante Dios !

Gozosos como vuelan sus soles
a través del formidable espacio celeste ,
corred así , hermanos , por vuestro camino alegres
como el héroe hacia la victoria .

¡Abrazaos millones de criaturas !
¡Que un beso una al mundo entero !
Hermanos , sobre la bóveda estrellada
debe habitar un Padre amoroso .
¿Os postráis , millones de criaturas ?
¿No presientes , oh mundo , a tu Creador ?
Búscalo más arriba de la bóveda celeste
¡Sobre las estrellas ha de habitar !
Joy , beautiful spark of the gods ,
Daughter from Elysium ,
We enter , drunk with fire ,
Heavenly One , thy sanctuary !
Your magic binds again
What convention strictly divides ; *
All people become brothers , *
Where your gentle wing abides .

Who has succeeded in the great attempt ,
To be a friend ' s friend ,
Whoever has won a lovely woman ,
Add his to the jubilation !
Indeed , who calls even one soul
Theirs upon this world !
And whoever never managed , shall steal himself
Weeping away from this union !

All creatures drink of joy
At nature ' s breast .
Just and unjust
Alike taste of her gift ;
She gave us kisses and the fruit of the vine ,
A tried friend to the end .
[ Even ] the worm has been granted sensuality ,
And the cherub stands before God !

Gladly , as His heavenly bodies fly
On their courses through the heavens ,
Thus , brothers , you should run your race ,
Joyful , like a hero going to conquest .

You millions , I embrace you .
This kiss is for all the world !
Brothers , above the starry canopy
There must dwell a loving Father .
Do you fall in worship , you millions ?
World , do you know your creator ?
Seek him in the heavens
Above the stars must He dwell .

( 215 ) 88% DEU
( 30 ) 12% DEU - ESP

( 44 ) 17% DEU - ESP
( 221 ) 83% ESP

( 44 ) 17% DEU - ESP
( 221 ) 83% ESP

Ode to Joy

Gregory Crane /
 • Created on 2018-02-22 12:35:44
 • Translated by from Wikipedia entries
 • Aligned by Gregory Crane
Deutsch
Español
English
O Freunde , nicht diese Töne !
Sondern laßt uns angenehmere anstimmen ,
und freudenvollere .
Freude ! Freude !

Freude , schöner Götterfunken
Tochter aus Elysium ,
Wir betreten feuertrunken ,
Himmlische , dein Heiligtum .
Deine Zauber binden wieder ,
Was die Mode streng geteilt ;
Alle Menschen werden Brüder ,
Wo dein sanfter Flügel weilt .

Wem der große Wurf gelungen ,
Eines Freundes Freund zu sein ;
Wer ein holdes Weib errungen ,
Mische seinen Jubel ein !
Ja , wer auch nur eine Seele
Sein nennt auf dem Erdenrund !
Und wer ' s nie gekonnt , der stehle
Weinend sich aus diesem Bund !

Freude trinken alle Wesen
An den Brüsten der Natur ;
Alle Guten , alle Bösen
Folgen ihrer Rosenspur .
Küße gab sie uns und Reben ,
Einen Freund , geprüft im Tod ;
Wollust ward dem Wurm gegeben ,
Und der Cherub steht vor Gott .
Vor Gott !

Froh , wie seine Sonnen fliegen
Durch des Himmels prächt ' gen Plan ,
Laufet , Brüder , eure Bahn ,
Freudig , wie ein Held zum Siegen .

Seid umschlungen , Millionen !
Diesen Kuß der ganzen Welt !
Brüder , über ' m Sternenzelt
Muss ein lieber Vater wohnen .
Ihr stürzt nieder , Millionen ?
Ahnest du den Schöpfer , Welt ?
Such ' ihn über ' m Sternenzelt !
Über Sternen muss er wohnen .
" /private/tmp/b " 46L , 1178C written
¡Oh amigos , dejemos esos tonos !
¡Entonemos cantos más agradables y llenos de alegría !
¡Alegría ! Alegría !

¡Alegría , hermoso destello de los dioses ,
hija del Elíseo !
Ebrios de entusiasmo entramos ,
diosa celestial , en tu santuario .
Tu hechizo une de nuevo
lo que la acerba costumbre había separado ;
todos los hombres vuelven a ser hermanos
allí donde tu suave ala se posa .

Aquel a que la suerte ha concedido
una amistad verdadera ,
quien haya conquistado a una hermosa mujer ,
¡una su júbilo al nuestro !
Aún aquel que pueda llamar suya
siquiera a un alma sobre la tierra .
Más quien ni siquiera esto haya logrado ,
¡que se aleje llorando de esta hermandad !

Todos beben de alegría
en el seno de la Naturaleza .
Los buenos , los malos ,
siguen su camino de rosas .
Nos dio besos y vino ,
y un amigo fiel hasta la muerte ;
voluptuosidad le fue concedida al gusano
y al querubín la contemplación de Dios .
¡Ante Dios !

Gozosos como vuelan sus soles
a través del formidable espacio celeste ,
corred así , hermanos , por vuestro camino alegres
como el héroe hacia la victoria .

¡Abrazaos millones de criaturas !
¡Que un beso una al mundo entero !
Hermanos , sobre la bóveda estrellada
debe habitar un Padre amoroso .
¿Os postráis , millones de criaturas ?
¿No presientes , oh mundo , a tu Creador ?
Búscalo más arriba de la bóveda celeste
¡Sobre las estrellas ha de habitar !
Joy , beautiful spark of the gods ,
Daughter from Elysium ,
We enter , drunk with fire ,
Heavenly One , thy sanctuary !
Your magic binds again
What convention strictly divides ; *
All people become brothers , *
Where your gentle wing abides .

Who has succeeded in the great attempt ,
To be a friend ' s friend ,
Whoever has won a lovely woman ,
Add his to the jubilation !
Indeed , who calls even one soul
Theirs upon this world !
And whoever never managed , shall steal himself
Weeping away from this union !

All creatures drink of joy
At nature ' s breast .
Just and unjust
Alike taste of her gift ;
She gave us kisses and the fruit of the vine ,
A tried friend to the end .
[ Even ] the worm has been granted sensuality ,
And the cherub stands before God !

Gladly , as His heavenly bodies fly
On their courses through the heavens ,
Thus , brothers , you should run your race ,
Joyful , like a hero going to conquest .

You millions , I embrace you .
This kiss is for all the world !
Brothers , above the starry canopy
There must dwell a loving Father .
Do you fall in worship , you millions ?
World , do you know your creator ?
Seek him in the heavens
Above the stars must He dwell .

( 215 ) 88% DEU
( 30 ) 12% DEU - ESP

( 44 ) 17% DEU - ESP
( 221 ) 83% ESP

( 44 ) 17% DEU - ESP
( 221 ) 83% ESP

Illiad

Kyler Berlind /
 • Created on 2018-02-22 09:02:13
 • Modified on 2018-02-23 06:46:43
 • Aligned by Kyler Berlind
Ἑλληνική
English
English
Greek
Kline
Pope
τρὶς μὲν ἔπειτ᾽ ἐπόρουσε θοῷ ἀτάλαντος Ἄρηϊ
σμερδαλέα ἰάχων , τρὶς δ᾽ ἐννέα φῶτας ἔπεφνεν .
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος ,
ἔνθ᾽ ἄρα τοι Πάτροκλε φάνη βιότοιο τελευτή :
ἤντετο γάρ τοι Φοῖβος ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ
δεινός : μὲν τὸν ἰόντα κατὰ κλόνον οὐκ ἐνόησεν ,
ἠέρι γὰρ πολλῇ κεκαλυμμένος ἀντεβόλησε :
στῆ δ᾽ ὄπιθεν , πλῆξεν δὲ μετάφρενον εὐρέε τ᾽ ὤμω
χειρὶ καταπρηνεῖ , στρεφεδίνηθεν δέ οἱ ὄσσε .
τοῦ δ᾽ ἀπὸ μὲν κρατὸς κυνέην βάλε Φοῖβος Ἀπόλλων :
δὲ κυλινδομένη καναχὴν ἔχε ποσσὶν ὑφ᾽ ἵππων
αὐλῶπις τρυφάλεια , μιάνθησαν δὲ ἔθειραι
αἵματι καὶ κονίῃσι : πάρος γε μὲν οὐ θέμις ἦεν
ἱππόκομον πήληκα μιαίνεσθαι κονίῃσιν ,
ἀλλ᾽ ἀνδρὸς θείοιο κάρη χαρίεν τε μέτωπον
ῥύετ᾽ Ἀχιλλῆος : τότε δὲ Ζεὺς Ἕκτορι δῶκεν
κεφαλῇ φορέειν , σχεδόθεν δέ οἱ ἦεν ὄλεθρος .
πᾶν δέ οἱ ἐν χείρεσσιν ἄγη δολιχόσκιον ἔγχος
βριθὺ μέγα στιβαρὸν κεκορυθμένον : αὐτὰρ ἀπ᾽ ὤμων
ἀσπὶς σὺν τελαμῶνι χαμαὶ πέσε τερμιόεσσα .
λῦσε δέ οἱ θώρηκα ἄναξ Διὸς υἱὸς Ἀπόλλων .
Three times that peer of swift Ares attacked them , shouting his dread war-cry , and each time killed nine men . But when , like a god , you charged at them again , Patroclus , then your fate loomed in sight . For Apollo [ p . 547 ] met you , terrible in combat . Apollo advanced , veiled in a dense mist , invisible to Patroclus in the tumult , stood behind him and struck him in the back with the flat of his hand . The warrior’s vision spun , as Apollo knocked the helmet from his head , sending it under the horses’ feet with a clang , and the plumes on its crest were streaked with blood and dust . The gods had never allowed it to be fouled till then , that horsehair-plumed helmet that protected the godlike brow and head of Achilles : now Zeus let Hector wear it for a while , since death was nearing him too . The long-shadowed spear , thick , heavy and strong , and tipped with bronze , in Patroclus’ hands was wholly shattered , the tasselled shield on its strap fell to the ground , and that blow from Lord Apollo , son of Zeus , had loosened the breastplate .
And thrice three heroes at each onset slew .

There ends thy glory ! there the Fates untwine

The last , black remnant of so bright a line :

Apollo dreadful stops thy middle way ;

Death calls , and heaven allows no longer day !

For lo ! the god in dusky clouds enshrined ,

Approaching dealt a staggering blow behind .

The weighty shock his neck and shoulders feel ;

His eyes flash sparkles , his stunn’d senses reel

In giddy darkness ; far to distance flung ,

His bounding helmet on the champaign rung .

Achilles’ plume is stain’d with dust and gore ;

That plume which never stoop’d to earth before ;

Long used , untouch’d , in fighting fields to shine ,

And shade the temples of the mad divine .

Jove dooms it now on Hector’s helm to nod ;

Not long for fate pursues him , and the god .

His spear in shivers falls ; his ample shield

Drops from his arm : his baldric strows the field :

The corslet his astonish’d breast forsakes :

Loose is each joint ; each nerve with horror shakes ;

Stupid he stares , and all-assistless stands :

Such is the force of more than mortal hands !

( 70 ) 41% GRC
( 101 ) 59% GRC - ENG

( 103 ) 47% GRC - ENG
( 115 ) 53% ENG

( 103 ) 47% GRC - ENG
( 115 ) 53% ENG

Cashman_Project_I

Danny Cashman /
 • Created on 2018-02-22 08:20:25
 • Modified on 2018-02-22 08:27:17
 • Translated by Butler and Murray
 • Aligned by Danny Cashman
Ἑλληνική
English
English
Hom. Il. 7. 233-236
τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ :
‘Αἶαν διογενὲς Τελαμώνιε κοίρανε λαῶν
μή τί μευ ἠΰτε παιδὸς ἀφαυροῦ πειρήτιζε
ἠὲ γυναικός , οὐκ οἶδεν πολεμήϊα ἔργα .
And Hektor answered , " Noble Ajax , son of Telamon , leader of the host , treat me not as though I were some puny boy or woman that cannot fight .
To him then made answer great Hector of the flashing helm : " Aias , sprung from Zeus , thou son of Telamon , captain of the host , in no wise make thou trial of me as of some puny boy or a woman that knoweth not deeds of war .

( 3 ) 10% GRC
( 26 ) 90% GRC - ENG

( 27 ) 82% GRC - ENG
( 6 ) 18% ENG

( 27 ) 82% GRC - ENG
( 6 ) 18% ENG

/ Finnegan Iliad Translation
 • Created on 2018-02-21 18:04:07
 • Aligned by
Ἑλληνική
English
English
ὁρμήσειε πυλάων Δαρδανιάων ἀντίον ἀΐξασθαι ἐϋδμήτους ὑπὸ πύργους , εἴ πως οἷ καθύπερθεν ἀλάλκοιεν βελέεσσι ,
τοσσάκι μιν προπάροιθεν ἀποστρέψασκε παραφθὰς
πρὸς πεδίον : αὐτὸς δὲ ποτὶ πτόλιος πέτετ᾽ αἰεί .
ὡς δ᾽ ἐν ὀνείρῳ οὐ δύναται φεύγοντα διώκειν :
οὔτ᾽ ἄρ᾽ τὸν δύναται ὑποφεύγειν οὔθ᾽ διώκειν :
ὣς τὸν οὐ δύνατο μάρψαι ποσίν , οὐδ᾽ ὃς ἀλύξαι .
πῶς δέ κεν Ἕκτωρ κῆρας ὑπεξέφυγεν θανάτοιο ,
εἰ μή οἱ πύματόν τε καὶ ὕστατον ἤντετ᾽ Ἀπόλλων
ἐγγύθεν , ὅς οἱ ἐπῶρσε μένος λαιψηρά τε γοῦνα ;
λαοῖσιν δ᾽ ἀνένευε καρήατι δῖος Ἀχιλλεύς ,
οὐδ᾽ ἔα ἱέμεναι ἐπὶ Ἕκτορι πικρὰ βέλεμνα ,
μή τις κῦδος ἄροιτο βαλών , δὲ δεύτερος ἔλθοι .
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπὶ κρουνοὺς ἀφίκοντο ,
καὶ τότε δὴ χρύσεια πατὴρ ἐτίταινε τάλαντα ,
ἐν δ᾽ ἐτίθει δύο κῆρε τανηλεγέος θανάτοιο ,
τὴν μὲν Ἀχιλλῆος , τὴν δ᾽ Ἕκτορος ἱπποδάμοιο ,
ἕλκε δὲ μέσσα λαβών : ῥέπε δ᾽ Ἕκτορος αἴσιμον ἦμαρ ,
ᾤχετο δ᾽ εἰς Ἀΐδαο , λίπεν δέ Φοῖβος Ἀπόλλων .
Πηλεΐωνα δ᾽ ἵκανε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη ,
ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα :
Oft as he strove to rush straight for the Dardanian gates to gain the shelter of the well-built walls , if so be his fellows from above might succour him with missiles , so oft would Achilles be beforehand with him and turn him back toward the plain , but himself sped on by the city ' s walls . And as in a dream a man availeth not to pursue one that fleeth before him— the one availeth not to flee , nor the other to pursue—even so Achilles availed not to overtake Hector in his fleetness , neither Hector to escape . And how had Hector escaped the fates of death , but that Apollo , albeit for the last and latest time , drew nigh him to rouse his strength and make swift his knees ? And to his folk goodly Achilles made sign with a nod of his head , and would not suffer them to hurl at Hector their bitter darts , lest another might smite him and win glory , and himself come too late . But when for the fourth time they were come to the springs , lo then the Father lifted on high his golden scales , and set therein two fates of grievous death , one for Achilles , and one for horse-taming Hector ; then he grasped the balance by the midst and raised it ; and down sank the day of doom of Hector , and departed unto Hades ; and Phoebus Apollo left him . But unto Peleus ' son came the goddess , flashing-eyed Athene ,
If ever he made a dash right on for the gates of Dardanos to get quickly under the strong-built bastions , endeavouring that they from above with missiles thrown might somehow defend him , each time Achilleus would get in front and force him to turn back into the plain , and himself kept his flying course next the city . As in a dream a man is not able to follow one who runs from him , nor can the runner escape , nor the other pursue him so he could not run him down in his speed , nor the other get clear . How then could Hektor have escaped the death spirits , had not Apollo , for this last and uttermost time , stood by him close , and driven strength into him , and made his knees light ? But brilliant Achilleus kept shaking his head at his own people and would not let them throw their bitter projectiles at Hektor for fear the thrower might win the glory , and himself come second . But when for the fourth time they had come around to the well springs then the Father balanced his golden scales , and in them he set two fateful portions of death , which lays men prostrate , one for Achilleus , and one for Hektor , breaker of horses , and balanced it by the middle ; and Hektor ' s death-day was heavier and dragged downward toward death , and Phoibos Apollo forsook him . But the goddess grey-eyed Athene came now to Peleion and stood close beside him and addressed him in winged words : ' Beloved

( 184 ) 99% GRC
( 1 ) 1% GRC - ENG

( 7 ) 3% GRC - ENG
( 263 ) 97% ENG

( 7 ) 3% GRC - ENG
( 263 ) 97% ENG

Zoe Howard Book 2 Lines 30-34

zoe howard /
 • Created on 2018-02-21 17:42:45
 • Modified on 2018-02-22 16:10:04
 • Aligned by zoe howard
Ἑλληνική
English
English
οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἀμφὶς Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες
ἀθάνατοι φράζονται : ἐπέγναμψεν γὰρ ἅπαντας
Ἥρη λισσομένη , Τρώεσσι δὲ κήδε᾽ ἐφῆπται
ἐκ Διός : ἀλλὰ σὺ σῇσιν ἔχε φρεσί , μηδέ σε λήθη
αἱρείτω εὖτ᾽ ἄν σε μελίφρων ὕπνος ἀνήῃ .
For the immortals that have homes upon Olympus are no longer divided in counsel , since Hera hath bent the minds of all by her supplication , and over the Trojans hang woes by the will of Zeus . But do thou keep this in thy heart , nor let forgetfulness lay hold of thee , whenso honey-hearted sleep shall let thee go . "
There are no longer divided counsels among the gods ; Hera has brought them over to her own mind , and woe betides the Trojans at the hands of Zeus . Remember this , and when you wake see that it does not escape you . "

( 2 ) 5% GRC
( 38 ) 95% GRC - ENG

( 50 ) 77% GRC - ENG
( 15 ) 23% ENG

( 50 ) 77% GRC - ENG
( 15 ) 23% ENG