Test

So Miyagawa /
Coptic Transliterate
English

( 1 ) 25% COP
( 3 ) 75% COP - ENG

( 5 ) 83% COP - ENG
( 1 ) 17% ENG

Sophocles Ajax 183-200

Huizhong Zheng /
 • Created on 2018-05-13 18:07:58
 • Modified on 2018-05-13 19:14:52
 • Translated by Huizhong Zheng
 • Aligned by Huizhong Zheng
Ἑλληνική
中文
English
Χορός

οὔ ποτε γὰρ φρενόθεν γ᾽ ἐπ᾽ ἀριστερά ,
παῖ Τελαμῶνος , ἔβας
185τόσσον , ἐν ποίμναις πίτνων :
ἥκοι γὰρ ἂν θεία νόσος : ἀλλ᾽ ἀπερύκοι
καὶ Ζεὺς κακὰν καὶ Φοῖβος Ἀργείων φάτιν .
εἰ δ᾽ ὑποβαλλόμενοι
κλέπτουσι μύθους οἱ μεγάλοι βασιλῆς
190ἢ τᾶς ἀσώτου Σισυφιδᾶν γενεᾶς ,
μὴ μή , ἄναξ , ἔθ᾽ ὧδ᾽ ἐφάλοις κλισίαις
ὄμμ᾽ ἔχων κακὰν φάτιν ἄρῃ .

Χορός

ἀλλ᾽ ἄνα ἐξ ἑδράνων , ὅπου μακραίωνι
στηρίζει ποτὲ τᾷδ᾽ ἀγωνίῳ σχολᾷ
195ἄταν οὐρανίαν φλέγων .
ἐχθρῶν δ᾽ ὕβρις ὧδ᾽ ἀτάρβητα
ὁρμᾶται ἐν εὐανέμοις βάσσαις ,
πάντων καγχαζόντων
γλώσσαις βαρυάλγητα :
200ἐμοὶ δ᾽ ἄχος ἕστακεν .

西 西Chorus

For it is never on account of the madness from your own mind , son of Telamon , that you walked as far as attacking upon the flocks : a divine sickness may have come : but may Zeus and Apollo ward off the evil rumor of the Argives .
But if the great kings , and the man of the hopeless race of the Sisyphids , secretly spread the hidden stories , do not , my lord , do not bear a bad reputation anymore , by hiding your face in the huts by the sea in this way .

Chorus

But come up from your seat , where you fix yourself in this long rest of the battle , you who are burning your guilt that reaches the heaven .
The hubris of your enemies rushes fearlessly through the wind-swept glens , while all men are laughing aloud at the grievous things with their tongues : and it sets pain on me .

( 23 ) 23% GRC
( 78 ) 77% GRC - CHI

( 160 ) 80% GRC - CHI
( 41 ) 20% CHI

( 160 ) 80% GRC - CHI
( 41 ) 20% CHI

Sophocles Ajax 134-171

Huizhong Zheng /
 • Created on 2018-05-13 18:00:05
 • Modified on 2018-05-13 18:56:35
 • Translated by Huizhong Zheng
 • Aligned by Huizhong Zheng
Ἑλληνική
中文
English
Χορός

Τελαμώνιε παῖ , τῆς ἀμφιρύτου
Σαλαμῖνος ἔχων βάθρον ἀγχιάλου ,
σὲ μὲν εὖ πράσσοντ᾽ ἐπιχαίρω :
σὲ δ᾽ ὅταν πληγὴ Διὸς ζαμενὴς
λόγος ἐκ Δαναῶν κακόθρους ἐπιβῇ ,
μέγαν ὄκνον ἔχω καὶ πεφόβημαι
πτηνῆς ὡς ὄμμα πελείας .
ὡς καὶ τῆς νῦν φθιμένης νυκτὸς
μεγάλοι θόρυβοι κατέχουσ᾽ ἡμᾶς
ἐπὶ δυσκλείᾳ , σὲ τὸν ἱππομανῆ
λειμῶν᾽ ἐπιβάντ᾽ ὀλέσαι Δαναῶν
βοτὰ καὶ λείαν ,
ἥπερ δορίληπτος ἔτ᾽ ἦν λοιπή ,
κτείνοντ᾽ αἴθωνι σιδήρῳ .

τοιούσδε λόγους ψιθύρους πλάσσων
εἰς ὦτα φέρει πᾶσιν Ὀδυσσεύς
καὶ σφόδρα πείθει : περὶ γὰρ σοῦ νῦν
εὔπειστα λέγει , καὶ πᾶς κλύων
τοῦ λέξαντος χαίρει μᾶλλον
τοῖς σοῖς ἄχεσιν καθυβρίζων .
τῶν γὰρ μεγάλων ψυχῶν ἱεὶς
οὐκ ἂν ἁμάρτοις : κατὰ δ᾽ ἄν τις ἐμοῦ
τοιαῦτα λέγων οὐκ ἂν πείθοι :
πρὸς γὰρ τὸν ἔχονθ᾽ φθόνος ἕρπει .
καίτοι σμικροὶ μεγάλων χωρὶς
σφαλερὸν πύργου ῥῦμα πέλονται :
μετὰ γὰρ μεγάλων βαιὸς ἄριστ᾽ ἂν
καὶ μέγας ὀρθοῖθ᾽ ὑπὸ μικροτέρων .

ἀλλ᾽ οὐ δυνατὸν τοὺς ἀνοήτους
τούτων γνώμας προδιδάσκειν .
ὑπὸ τοιούτων ἀνδρῶν θορυβεῖ
χἠμεῖς οὐδὲν σθένομεν πρὸς ταῦτ᾽
ἀπαλέξασθαι σοῦ χωρίς , ἄναξ .
ἀλλ᾽ ὅτε γὰρ δὴ τὸ σὸν ὄμμ᾽ ἀπέδραν ,
παταγοῦσιν ἅπερ πτηνῶν ἀγέλαι :
μέγαν αἰγυπιὸν δ᾽ ὑποδείσαντες
τάχ᾽ ἂν ἐξαίφνης , εἰ σὺ φανείης ,
σιγῇ πτήξειαν ἄφωνοι .便
使
穿
线便

线

Chorus

Son of Telamon , you who have possess the maritime throne of the wave-surrounded Salamis ,
I rejoice when you are doing well :
But whenever a stroke from Zeus or a mighty , malicious rumor from the Greeks attacks you,
I have a great fear and I fear as the eyes of a flying dove .
As also now , during this last night , loud clamors beset us on your disgrace ,
saying that you , having run over the meadow with wild horses , destroyed the beasts and spoils of the Greeks .
which were the still remaining part of the booty won by the spear , killing them with your fiery sword .

Odysseus fashions and brings such whispered words into the ears of them all , and he thoroughly persuades them :
For now he speaks of the most trustworthy things about you , and everyone hearing his speaking rejoices more at your pains than the one who is jeering at you .
For someone who aims at great souls would not miss his target : but someone who is saying such things against me would not persuade .
For envy creeps against the one having ( power ) .
And yet the small ones without the great ones are fragile defense of our tower .
For it would be the best for the small ones to be among the great ones and the great ones to be supported by the small ones .

But it is not possible to teach foolish man the knowledges of these matters .
The man who makes rumors ( against you ) ( is ) among such men .
We don’t have strength to defend these things without you , lord .
But indeed when they have escaped your eyes , they chatter like flocks of birds , they who having cowered from the great vulture . If you were to appear on a sudden , they would crouch in silence speechlessly , quickly .


( 38 ) 18% GRC
( 172 ) 82% GRC - CHI

( 384 ) 77% GRC - CHI
( 115 ) 23% CHI

( 384 ) 77% GRC - CHI
( 115 ) 23% CHI

Sophocles' Ajax 172-192 (Final Exam Strophic Pair)

Kacey King /
 • Created on 2018-05-13 00:33:56
 • Modified on 2018-05-13 00:56:36
 • Aligned by Kacey King
Ἑλληνική
English
English
Χορός

ῥά σε Ταυροπόλα Διὸς Ἄρτεμις—
μεγάλα φάτις ,
μᾶτερ αἰσχύνας ἐμᾶς—
ὥρμασε πανδάμους ἐπὶ βοῦς ἀγελαίας ,
πού τινος νίκας ἀκάρπωτον χάριν ,
ῥα κλυτῶν ἐνάρων
ψευσθεῖσ᾽ , ἀδώροις , εἴτ᾽ ἐλαφαβολίας ;
χαλκοθώραξ μή τιν᾽ Ἐνυάλιος
μομφὰν ἔχων ξυνοῦ δορὸς ἐννυχίοις
μαχαναῖς ἐτίσατο λώβαν ;

οὔ ποτε γὰρ φρενόθεν γ᾽ ἐπ᾽ ἀριστερά ,
παῖ Τελαμῶνος , ἔβας
τόσσον , ἐν ποίμναις πίτνων :
ἥκοι γὰρ ἂν θεία νόσος : ἀλλ᾽ ἀπερύκοι
καὶ Ζεὺς κακὰν καὶ Φοῖβος Ἀργείων φάτιν .
εἰ δ᾽ ὑποβαλλόμενοι
κλέπτουσι μύθους οἱ μεγάλοι βασιλῆς
τᾶς ἀσώτου Σισυφιδᾶν γενεᾶς ,
μὴ μή , ἄναξ , ἔθ᾽ ὧδ᾽ ἐφάλοις κλισίαις
ὄμμ᾽ ἔχων κακὰν φάτιν ἄρῃ .

Chorus :

Was it Artemis Taropola , daughter of Zeus ,
O Great Rumor , O Mother of my shame ,
who spurred you on against the cattle herds of all our people ?
Was it perhaps for the sake of some victory that yielded no fruit ,
whether from her being cheated of glorious spoils ,
or whether from the giftless shooting of a deer ?
Or did bronze-plated Enyalius ,
having cause for anger from a common spear
avenge the outrage with contrivances in the night ?

For never of your own mind , son of Telamon ,
would you have gone so far along the sinister ,
falling onto the flocks .
For a divine sickness may have come ,
but may Zeus and Phoebus keep away the evil rumor of the Argives .
But if the great kings , making false suggestions ,
whisper tales ,
or he of the fatal race of Sisyphus ,
don’t , don’t , my lord , raise up an evil rumor ,
keeping your face in the huts by the sea in this way .
Chorus :

Was it Artemis Bull-Ruler , daughter of Zeus ,
O Great Rumor , O mother of my shame ,
who spurred you on against the cattle herds of all our people ?
Was it because of some unthanked victory ,
whether she was cheated of glorious spoils
or whether it was from the shooting of a deer that brought her no gifts ?
Or was it the bronze-plated War God who had cause for anger from an alliance of spears ,
take vengeance for the outrage by way of machinations during the night ?

For never in your right mind , son of Telamon ,
would you have strayed so far as to attack the flocks .
A divine sickness must have come ,
but may Zeus and Phoebus Apollo keep back the evil rumor of the Argives .
But if the great kings whisper false tales ,
or he of the ruinous race of Sisyphus ,
Don’t , my lord , don’t support an evil rumor
by hiding your face in your hut by the sea .

( 18 ) 16% GRC
( 98 ) 84% GRC - ENG

( 162 ) 88% GRC - ENG
( 23 ) 12% ENG

( 162 ) 88% GRC - ENG
( 23 ) 12% ENG

Sophocoles' Ajax 430-480 (Final Exam)

Kacey King /
 • Created on 2018-05-12 19:33:15
 • Modified on 2018-05-12 22:16:44
 • Translated by Kacey King
 • Aligned by Kacey King
Ἑλληνική
English
English
Αἴας

αἰαῖ : τίς ἄν ποτ᾽ ᾤεθ᾽ ὧδ᾽ ἐπώνυμον
τοὐμὸν ξυνοίσειν ὄνομα τοῖς ἐμοῖς κακοῖς ;
νῦν γὰρ πάρεστι καὶ δὶς αἰάζειν ἐμοὶ
καὶ τρίς : τοιούτοις γὰρ κακοῖς ἐντυγχάνω :
ὅτου πατὴρ μὲν τῆσδ᾽ ἀπ᾽ Ἰδαίας χθονὸς
τὰ πρῶτα καλλιστεῖ᾽ ἀριστεύσας στρατοῦ
πρὸς οἶκον ἦλθε πᾶσαν εὔκλειαν φέρων :
ἐγὼ δ᾽ κείνου παῖς , τὸν αὐτὸν ἐς τόπον
Τροίας ἐπελθὼν οὐκ ἐλάσσονι σθένει
οὐδ᾽ ἔργα μείω χειρὸς ἀρκέσας ἐμῆς ,
ἄτιμος Ἀργείοισιν ὧδ᾽ ἀπόλλυμαι .
καίτοι τοσοῦτόν γ᾽ ἐξεπίστασθαι δοκῶ :
εἰ ζῶν Ἀχιλλεὺς τῶν ὅπλων τῶν ὧν πέρι
κρίνειν ἔμελλε κράτος ἀριστείας τινί ,
οὐκ ἄν τις αὔτ᾽ ἔμαρψεν ἄλλος ἀντ᾽ ἐμοῦ .
νῦν δ᾽ αὔτ᾽ Ἀτρεῖδαι φωτὶ παντουργῷ φρένας
ἔπραξαν , ἀνδρὸς τοῦδ᾽ ἀπώσαντες κράτη .
κεἰ μὴ τόδ᾽ ὄμμα καὶ φρένες διάστροφοι
γνώμης ἀπῇξαν τῆς ἐμῆς , οὐκ ἄν ποτε
δίκην κατ᾽ ἄλλου φωτὸς ὧδ᾽ ἐψήφισαν .
νῦν δ᾽ Διὸς γοργῶπις ἀδάματος θεὰ
ἤδη μ᾽ ἐπ᾽ αὐτοῖς χεῖρ᾽ ἐπεντύνοντ᾽ ἐμὴν
ἔσφηλεν , ἐμβαλοῦσα λυσσώδη νόσον ,
ὥστ᾽ ἐν τοιοῖσδε χεῖρας αἱμάξαι βοτοῖς :
κεῖνοι δ᾽ ἐπεγγελῶσιν ἐκπεφευγότες ,
ἐμοῦ μὲν οὐχ ἑκόντος : εἰ δέ τις θεῶν
βλάπτοι , φύγοι τἂν χὠ κακὸς τὸν κρείσσονα .
καὶ νῦν τί χρὴ δρᾶν ; ὅστις ἐμφανῶς θεοῖς
ἐχθαίρομαι , μισεῖ δέ μ᾽ Ἑλλήνων στρατός ,
ἔχθει δὲ Τροία πᾶσα καὶ πεδία τάδε .
πότερα πρὸς οἴκους , ναυλόχους λιπὼν ἕδρας
μόνους τ᾽ Ἀτρείδας , πέλαγος Αἰγαῖον περῶ ;
καὶ ποῖον ὄμμα πατρὶ δηλώσω φανεὶς
Τελαμῶνι ; πῶς με τλήσεταί ποτ᾽ εἰσιδεῖν
γυμνὸν φανέντα τῶν ἀριστείων ἄτερ ,
ὧν αὐτὸς ἔσχε στέφανον εὐκλείας μέγαν ;
οὐκ ἔστι τοὔργον τλητόν . ἀλλὰ δῆτ᾽ ἰὼν
πρὸς ἔρυμα Τρώων , ξυμπεσὼν μόνος μόνοις
καὶ δρῶν τι χρηστόν , εἶτα λοίσθιον θάνω ;
ἀλλ᾽ ὧδέ γ᾽ Ἀτρείδας ἂν εὐφράναιμί που .
οὐκ ἔστι ταῦτα . πεῖρά τις ζητητέα
τοιάδ᾽ ἀφ᾽ ἧς γέροντι δηλώσω πατρὶ
μή τοι φύσιν γ᾽ ἄσπλαγχνος ἐκ κείνου γεγώς .
αἰσχρὸν γὰρ ἄνδρα τοῦ μακροῦ χρῄζειν βίου ,
κακοῖσιν ὅστις μηδὲν ἐξαλλάσσεται .
τί γὰρ παρ᾽ ἦμαρ ἡμέρα τέρπειν ἔχει
προσθεῖσα κἀναθεῖσα τοῦ γε κατθανεῖν ;
οὐκ ἂν πριαίμην οὐδενὸς λόγου βροτὸν
ὅστις κεναῖσιν ἐλπίσιν θερμαίνεται :
ἀλλ᾽ καλῶς ζῆν καλῶς τεθνηκέναι
τὸν εὐγενῆ χρή . πάντ᾽ ἀκήκοας λόγον .
Ajax :

Aiai ! Who would ever think my given name
would fit my sorrows in such a way ?
For now it’s possible for me to cry Aiai !
twice and three times : for I meet such sorrows .
I whose father from the land of Ida
having won the army’s the fairest prize of valour
came home carrying every honor .
And I , the child of that man , having come after
to this region of Troy with no lesser strength ,
performing no lesser deeds by my hand ,
I am thus perishing utterly , dishonored by the sons of Atreus .
And indeed this I think I know :
if while living Achilles was going to judge
the power of excellence for his arms ,
no one other than me would have seized them .
But now the sons of Atreus have passed them over to a man with wicked will ,
having thrust away the victories of this man .
And if these eyes and twisted mind
had not sprung from my intent , they would never
have voted such a judgment against another man .
And now the daughter of Zeus , the fierce-eyed unconquered goddess
overthrew me as I was steadying my hand against them ,
throwing on me a disease of madness ,
so that I bloodied my hands on these beasts .
And those men laugh having escaped me ,
not by my will . But if any of the gods
hinders , even a worthless man may flee the mightier .
And now what is it necessary to do ? I who am clearly abhorred by the gods ,
and the army of Hellas hates me ,
and all of Troy and these plains detests me .
Should I pass through the Aegean sea towards home ,
leaving the ship-safe seat and the sons of Atreus alone ?
And having appeared , what face will I show to my father Telamon ?
How will he ever bear to see me ,
appearing naked without the prize for valour ,
the glory for which he won the great crown ?
It is an unendurable task . But then going
towards the bulwarks of Troy , having fallen alone against others alone
and doing something useful , should I then die at last ?
But in doing that I might somehow gladden the sons of Atreus ,
and that is not possible . Some attempt must be made
by which I may show my aged father
that the nature of this man has not become gutless .
For it is shameful of a man to desire a long life
for he who sees no change at all from his troubles .
For what does he have to enjoy day after day
advancing him towards and pulling him back from dying .
I would not buy a man at any price
who is warmed by empty hopes .
It’s necessary for a well-born man to live beautifully or die beautifully .
You have heard the whole tale .
Ajax :

Aiai ! Who could’ve known my name would fit my sorrows so well ?
Now I may cry my name " Aiai ! " twice then three times :
for such are the sorrows I meet .
My father came home from the land of Ida
having won the army’s fairest prize and carrying every honor .
I am his child , and I came upon this Trojan land
with no lesser strength and performing by my hand no lesser deeds
--but now I’m dying , honorless among the Argives .
Still this I know : If Achilles had judged a contest for his arms while living ,
I would’ve seized them before anyone .
But now the sons of Atreus have given them to a wicked-willed man ,
ignoring my own victories .
If my eyes and warped senses had not sprung from my plan ,
they would’ve never voted such a judgment against anyone again .
But the fierce-eyed daughter of Zeus , that unconquered goddess ,
thwarted me just as I was aiming my hand against them ,
inflicting a disease of madness so that I bloodied my hands with beasts instead .
Now they laugh to have escaped me -- that was not by my will .
But if one of the gods interferes , even a worthless man may escape the mightier .
Now what can I do ? I am clearly abhorred by the gods ;
the army of Hellas hates me and all of Troy and these plains detests me .
Should I go home across the Aegean Sea , leaving my station by the ships
and the sons of Atreus alone ? How can I show my face to my father Telamon ?
How will he ever bear to see me when I’ve returned naked without the prize for valor
which he himself won as a great crown ?
No , that’s unendurable . But then should I go towards the bulwarks of Troy ,
fighting alone man-to-man -- doing something useful before dying at last ?
But no , that might please the sons of Atreus ,
and that can’t be . I must find a plan by which I can prove to my father
that his son is not gutless by nature .
It’s shameful for a man to want a long life when his trouble are never-ending .
What joy is there in inching forward and then back to and from death day after day ?
I wouldn’t buy a man at any price who warmed himself with empty hopes .
A well-born may either live beautifully or die beautifully .
You’ve heard the whole tale .

( 62 ) 17% GRC
( 302 ) 83% GRC - ENG

( 451 ) 87% GRC - ENG
( 66 ) 13% ENG

( 451 ) 87% GRC - ENG
( 66 ) 13% ENG

Antigone 450-470 (Antigone)

Noah Kulak /
 • Created on 2018-05-11 23:50:47
 • Modified on 2018-05-11 23:51:14
 • Aligned by Noah Kulak
Ἑλληνική Transliterate
English
Greek (Antigone 450-470)
English (Johnston Translation)
οὐ γάρ τί μοι Ζεὺς ἦν κηρύξας τάδε , 450
οὐδ᾽ ξύνοικος τῶν κάτω θεῶν Δίκη
τοιούσδ᾽ ἐν ἀνθρώποισιν ὥρισεν νόμους .
οὐδὲ σθένειν τοσοῦτον ᾠόμην τὰ σὰ
κηρύγμαθ᾽ , ὥστ᾽ ἄγραπτα κἀσφαλῆ θεῶν
νόμιμα δύνασθαι θνητὸν ὄνθ᾽ ὑπερδραμεῖν . 455
οὐ γάρ τι νῦν γε κἀχθές , ἀλλ᾽ ἀεί ποτε
ζῇ ταῦτα , κοὐδεὶς οἶδεν ἐξ ὅτου ' φάνη .
τούτων ἐγὼ οὐκ ἔμελλον , ἀνδρὸς οὐδενὸς
φρόνημα δείσασ᾽ , ἐν θεοῖσι τὴν δίκην
δώσειν : θανουμένη γὰρ ἐξῄδη , τί δ᾽ οὔ ; 460
κεἰ μὴ σὺ προὐκήρυξας . εἰ δὲ τοῦ χρόνου
πρόσθεν θανοῦμαι , κέρδος αὔτ᾽ ἐγὼ λέγω .
ὅστις γὰρ ἐν πολλοῖσιν ὡς ἐγὼ κακοῖς
ζῇ , πῶς ὅδ᾽ Οὐχὶ κατθανὼν κέρδος φέρει ;
οὕτως ἔμοιγε τοῦδε τοῦ μόρου τυχεῖν 465
παρ᾽ οὐδὲν ἄλγος : ἀλλ᾽ ἄν , εἰ τὸν ἐξ ἐμῆς
μητρὸς θανόντ᾽ ἄθαπτον ἠνσχόμην νέκυν ,
κείνοις ἂν ἤλγουν : τοῖσδε δ᾽ οὐκ ἀλγύνομαι .
σοὶ δ᾽ εἰ δοκῶ νῦν μῶρα δρῶσα τυγχάνειν ,
σχεδόν τι μώρῳ μωρίαν ὀφλισκάνω . 470

( 34 ) 20% GRC
( 136 ) 80% GRC - ENG

( 202 ) 85% GRC - ENG
( 35 ) 15% ENG

Ajax 172-192 Strophe Pair Michael O'Donovan

Michael O'Donovan /
Ἑλληνική Transliterate
English

( 33 ) 29% GRC
( 82 ) 71% GRC - ENG

( 117 ) 75% GRC - ENG
( 38 ) 25% ENG

Ajax 430-461 (FInal Project)

Henry Hintermeister / Sophocles, Ajax
 • Created on 2018-05-11 01:03:17
 • Modified on 2018-05-11 02:12:17
 • Translated by Henry Hintermeister
 • Aligned by Henry Hintermeister
Ἑλληνική
English
English
αἰαῖ · τίς ἄν ποτ’ ᾤεθ’ ὧδ’ ἐπώνυμον
τοὐμὸν ξυνοίσειν ὄνομα τοῖς ἐμοῖς κακοῖς ;
νῦν γὰρ πάρεστι καὶ δὶς αἰάζειν ἐμοὶ
καὶ τρίς · τοιούτοις γὰρ κακοῖς ἐντυγχάνω ·
ὅτου πατὴρ μὲν τῆσδ’ ἀπ’ Ἰδαίας χθονὸς
τὰ πρῶτα καλλιστεῖ’ ἀριστεύσας στρατοῦ
πρὸς οἶκον ἦλθε πᾶσαν εὔκλειαν φέρων ·
ἐγὼ δ’ κείνου παῖς , τὸν αὐτὸν ἐς τόπον
Τροίας ἐπελθὼν οὐκ ἐλάσσονι σθένει
οὐδ’ ἔργα μείω χειρὸς ἀρκέσας ἐμῆς ,
ἄτιμος Ἀργείοισιν ὧδ’ ἀπόλλυμαι .
καίτοι τοσοῦτόν γ’ ἐξεπίστασθαι δοκῶ ·
εἰ ζῶν Ἀχιλλεὺς τῶν ὅπλων τῶν ὧν πέρι
κρίνειν ἔμελλε κράτος ἀριστείας τινί ,
οὐκ ἄν τις αὔτ’ ἔμαρψεν ἄλλος ἀντ’ ἐμοῦ .
νῦν δ’ αὔτ’ Ἀτρεῖδαι φωτὶ παντουργῷ φρένας
ἔπραξαν , ἀνδρὸς τοῦδ’ ἀπώσαντες κράτη .
κεἰ μὴ τόδ’ ὄμμα καὶ φρένες διάστροφοι
γνώμης ἀπῇξαν τῆς ἐμῆς , οὐκ ἄν ποτε
δίκην κατ’ ἄλλου φωτὸς ὧδ’ ἐψήφισαν .
νῦν δ’ Διὸς γοργῶπις ἀδάματος θεὰ
ἤδη μ’ ἐπ’ αὐτοῖς χεῖρ’ ἐπεντύνοντ’ ἐμὴν
ἔσφηλεν , ἐμβαλοῦσα λυσσώδη νόσον ,
ὥστ’ ἐν τοιοῖσδε χεῖρας αἱμάξαι βοτοῖς ·
κεῖνοι δ’ ἐπεγγελῶσιν ἐκπεφευγότες ,
ἐμοῦ μὲν οὐχ ἑκόντος · εἰ δέ τις θεῶν
βλάπτοι , φύγοι τἂν χὠ κακὸς τὸν κρείσσονα .
καὶ νῦν τί χρὴ δρᾶν ; ὅστις ἐμφανῶς θεοῖς
ἐχθαίρομαι , μισεῖ δέ μ’ Ἑλλήνων στρατός ,
ἔχθει δὲ Τροία πᾶσα καὶ πεδία τάδε .
πότερα πρὸς οἴκους , ναυλόχους λιπὼν ἕδρας
μόνους τ’ Ἀτρείδας , πέλαγος Αἰγαῖον περῶ ;
Ai , ai . Whoever would have thought that my given name would join with my woes like this ? For now it is possible for me to wail that sound twice and even thrice . For such evils do I fall in with . The father of whom came out of this same land of Troy towards home having won the first prizes for valour from the army , carrying all the fame . But I , the child of that man , having come up to the same land of Troy with no less force , nor having assisted with my hand in fewer deeds of bravery , I , dishonored by the Argives , am ruined like this ! And yet this much , at least , I think I understand fully . If Achilles , still living , had intended to judge the strength of heroism in some man on behalf of his arms , not one other would have held them before me ! But now , the sons of Atreus have made them over to the man with the cunning mind , having rejected the mighty deeds of this man ! And if this eye and this crippled mind had not strayed from my purpose , they never again would have voted judgement against another man like this ! But now , the terror striking , inexorable goddess , daughter of Zeus , as I was already sending my hand against them , has undone me , throwing a raging madness upon me so that I have stained my hands with such as animals’ blood ! And those men laugh , having escaped , not through any will of my own . But if one of the gods strikes , then the coward might escape the better man . And now , what must I do ? I who clearly am hated by the gods , the army of the Greeks despises me , and all of Troy and this battlefield detest me . Towards which houses , abandoning the seats of safe harbor and the forsaken sons of Atreus , do I cross the open Aegean ?
Ajax . Ajax . My name is a sad song . Who would have thought that it would someday be the sound that a man makes in despair ? Ajax . After Troy , my father , Telemon , he rode home in a victory parade . He made quite a name for himself , here , in this country , receiving full honors from the army . But now I , the son , stand in the place where my father once stood , with no less troops , no fewer triumphs , but my body will rot on strange soil . Dishonored in front of my fellow soldiers ! This much I know . If Achilles still lived , and decided to hold a contest for his arms , awarding them to the greatest warrior , at the end of the day , they would be mine ! But the generals gave the arms to a man without morals ignoring all the times I risked my life to defend them against our enemies . And if my eyes and mind had not been twisted by a sickness , taking me off target , the generals and Odysseus would not have lived to cast their votes , cast to the sea in the morning . But relentless , dark eyed daughter of Zeus ravaged me with a madness as I stood beside their beds and so I stained my hands with the blood of cows .
The men I hunted narrowly escaped through no fault of mine . They laugh at me . But , with a god’s help , the weak evaded the strong . What should I do now ? The gods hate me , the Greeks loathe me , the Trojans despise me . Perhaps I should set sail for home across the open sea leaving behind the men and the sons of Atreus ?

( 32 ) 14% GRC
( 199 ) 86% GRC - ENG

( 314 ) 86% GRC - ENG
( 50 ) 14% ENG

( 314 ) 86% GRC - ENG
( 50 ) 14% ENG

Ajax 1-31

/
 • Created on 2018-05-10 22:45:27
 • Aligned by
Ἑλληνική
English
English
ἀεὶ μέν , παῖ Λαρτίου , δέδορκά σε
πεῖράν τιν’ ἐχθρῶν ἁρπάσαι θηρώμενον ·
καὶ νῦν ἐπὶ σκηναῖς σε ναυτικαῖς ὁρῶ
Αἴαντος , ἔνθα τάξιν ἐσχάτην ἔχει ,
5πάλαι κυνηγετοῦντα καὶ μετρούμενον
ἴχνη τὰ κείνου νεοχάραχθ’ , ὅπως ἴδῃς
εἴτ’ ἔνδον εἴτ’ οὐκ ἔνδον . εὖ δέ σ’ ἐκφέρει
κυνὸς Λακαίνης ὥς τις εὔρινος βάσις .
ἔνδον γὰρ ἁνὴρ ἄρτι τυγχάνει , κάρα
10στάζων ἱδρῶτι καὶ χέρας ξιφοκτόνους .
καί σ’ οὐδὲν εἴσω τῆσδε παπταίνειν πύλης
ἔτ’ ἔργον ἐστίν , ἐννέπειν δ’ ὅτου χάριν
σπουδὴν ἔθου τήνδ’ , ὡς παρ’ εἰδυίας μάθῃς .

Ὀδυσσεύς
φθέγμ’ Ἀθάνας , φιλτάτης ἐμοὶ θεῶν ,
ὡς εὐμαθές σου , κἂν ἄποπτος ᾖς ὅμως ,
φώνημ’ ἀκούω καὶ ξυναρπάζω φρενὶ
χαλκοστόμου κώδωνος ὡς Τυρσηνικῆς .
καὶ νῦν ἐπέγνως εὖ μ’ ἐπ’ ἀνδρὶ δυσμενεῖ
βάσιν κυκλοῦντ’ , Αἴαντι τῷ σακεσφόρῳ ·
κεῖνον γάρ , οὐδέν’ ἄλλον , ἰχνεύω πάλαι .
νυκτὸς γὰρ ἡμᾶς τῆσδε πρᾶγος ἄσκοπον
ἔχει περάνας , εἴπερ εἴργασται τάδε ·
ἴσμεν γὰρ οὐδὲν τρανές , ἀλλ’ ἀλώμεθα ·
κἀγὼ ’θελοντὴς τῷδ’ ὑπεζύγην πόνῳ .
ἐφθαρμένας γὰρ ἀρτίως εὑρίσκομεν
λείας ἁπάσας καὶ κατηναρισμένας
ἐκ χειρὸς αὐτοῖς ποιμνίων ἐπιστάταις .
τήνδ’ οὖν ἐκείνῳ πᾶς τις αἰτίαν νέμει .
καί μοί τις ὀπτὴρ αὐτὸν εἰσιδὼν μόνον
πηδῶντα πεδία σὺν νεορράντῳ ξίφει
φράζει τε κἀδήλωσεν
O son of Laertes , I see you
hunting to snatch any trial of your enemies ;
and now I see you upon the tents and ships
of Ajax , he has an arrangement at the farthest point there ,
for a long time I watch you hunting and measuring
freshly imprinted footprints of that one , how you may see
whether within or not within . Any step carries you
well like a Laconian dog with a good nose .
For just now a man happened to go within ,
dripping sweat from his head and hands which slay with the sword .
And no need for you to gaze into this door
yet your work is , to tell why you set this favor
with speed , as you man learn from someone who knows .

Odysseus
O voice of Athena , most dear of gods to me ,
how well distinct it is , even if you are out of sight ,
I hear your voice and I seize it in my mind ,
like the mouth of a Tyrrhenian trumpet .
And now you looked upon me well circling a step
around the hostile man , the shield bearing Ajax :
for I hunt that one for a while , no other .
For in this night he has excited a heedless thing
to us , if indeed he has done this :
for we know nothing clear , but we are perplexed :
I was put under the yoke as volunteer for this work .
For we found just now all the booty
destroyed and killed
by hand to the ones near the herd .
So every body dispenses this accusation to that one ,
And now some watcher viewed him alone
bounding the plains with a fresh-reeking sword
he points out to me and showed me :
Odysseus , I keep seeing you prowl around ,
seeking by stealth to gain the upper hand
against your enemies . And now , by these huts
at one end of the army , where Ajax
has his camp beside the ships , for some time
I’ve been observing as you track him down ,
keep your eyes fixed on his fresh-made trail ,
to find out whether he’s inside or not .
like a keen-nosed Spartan hunting dog ,
your path is taking you straight to your goal .
The man has just gone in , his head and arms
dripping with sweat after the butchery
he’s just carried out with his own sword .
So you don’t need to peer inside the doors .
What are you so eager to discover here ?
Why not tell me ? You could learn the answer
from someone who knows .ODYSSEUS
Ah , Athena’s voice , of all the gods
the one I cherish most . How clear you sound .
I cannot see you , but I hear your words .
My mind can grasp their sense , like the bronze call
of an Etruscan trumpet . And you are right .
You see me circling around , tracking down
that man who hates me , shield-bearing Ajax .
I’ve been following his trail a long time now ,
just him , no one else . During the night
he’s done something inconceivable to us ,
if he’s the one who did it . We’re not sure .
We don’t know anything for certain .
So I volunteered to find out what’s gone on .
We’re just discovered all our livestock killed ,
our plunder butchered by some human hand ,
and with them , too , the men who guard the herd .
Everyone blames Ajax for the slaughter .
What’s more , an eyewitness who saw him
striding by himself across the plain , his sword
dripping with fresh blood , informed me of it
and told me what he saw

( 43 ) 20% GRC
( 167 ) 80% GRC - ENG

( 246 ) 79% GRC - ENG
( 67 ) 21% ENG

( 246 ) 79% GRC - ENG
( 67 ) 21% ENG

Ajax 394-408/9 Strophic Pair, Free Translation (Final Exam)

Henry Hintermeister / Sophocles, Ajax
 • Created on 2018-05-09 05:25:02
 • Modified on 2018-05-09 17:06:01
 • Translated by Henry Hintermeister
 • Aligned by Henry Hintermeister
Ἑλληνική Transliterate
English

( 21 ) 26% GRC
( 61 ) 74% GRC - ENG

( 106 ) 69% GRC - ENG
( 47 ) 31% ENG