odyssey 1-20

/
 • Created on 2018-12-17 19:46:24
 • Aligned by
Ἑλληνική Transliterate
English
ἄνδρα μοι ἔννεπε , μοῦσα , πολύτροπον , ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη , ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεν : πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω , πολλὰ δ᾽ γ᾽ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν , ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων . ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὣς ἑτάρους ἐρρύσατο , ἱέμενός περ : αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο , νήπιοι , οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο ἤσθιον : αὐτὰρ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ . τῶν ἁμόθεν γε , θεά , θύγατερ Διός , εἰπὲ καὶ ἡμῖν . ἔνθ᾽ ἄλλοι μὲν πάντες , ὅσοι φύγον αἰπὺν ὄλεθρον , οἴκοι ἔσαν , πόλεμόν τε πεφευγότες ἠδὲ θάλασσαν :
τὸν δ᾽ οἶον νόστου κεχρημένον ἠδὲ γυναικὸς νύμφη πότνι᾽ ἔρυκε Καλυψὼ δῖα θεάων ἐν σπέσσι γλαφυροῖσι , ιλαιομένη πόσιν εἶναι . ἀλλ᾽ ὅτε δὴ ἔτος ἦλθε περιπλομένων ἐνιαυτῶν , τῷ οἱ ἐπεκλώσαντο θεοὶ οἶκόνδε νέεσθαι εἰς Ἰθάκην , οὐδ᾽ ἔνθα πεφυγμένος ἦεν ἀέθλων καὶ μετὰ οἷσι φίλοισι . θεοὶ δ᾽ ἐλέαιρον ἅπαντες νόσφι Ποσειδάωνος : δ᾽ ἀσπερχὲς μενέαινεν ἀντιθέῳ Ὀδυσῆι πάρος ἣν γαῖαν ἱκέσθαι .

( 42 ) 24% GRC
( 135 ) 76% GRC - ENG

( 202 ) 82% GRC - ENG
( 43 ) 18% ENG

odyssey 1-20

Alexis Barselau /
 • Created on 2018-12-17 06:10:15
 • Modified on 2018-12-17 18:36:43
 • Aligned by Alexis Barselau
Ἑλληνική Transliterate
Ἑλληνική Transliterate
ἄνδρα μοι ἔννεπε , μοῦσα , πολύτροπον , ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη , ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεν : πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω , πολλὰ δ᾽ γ᾽ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν , ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων . ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὣς ἑτάρους ἐρρύσατο , ἱέμενός περ : αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο , νήπιοι , οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο ἤσθιον : αὐτὰρ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ . τῶν ἁμόθεν γε , θεά , θύγατερ Διός , εἰπὲ καὶ ἡμῖν . ἔνθ᾽ ἄλλοι μὲν πάντες , ὅσοι φύγον αἰπὺν ὄλεθρον , οἴκοι ἔσαν , πόλεμόν τε πεφευγότες ἠδὲ θάλασσαν : τὸν δ᾽ οἶον νόστου κεχρημένον ἠδὲ γυναικὸς νύμφη πότνι᾽ ἔρυκε Καλυψὼ δῖα θεάων ἐν σπέσσι γλαφυροῖσι , λιλαιομένη πόσιν εἶναι . ἀλλ᾽ ὅτε δὴ ἔτος ἦλθε περιπλομένων ἐνιαυτῶν , τῷ οἱ ἐπεκλώσαντο θεοὶ οἶκόνδε νέεσθαι εἰς Ἰθάκην , οὐδ᾽ ἔνθα πεφυγμένος ἦεν ἀέθλων καὶ μετὰ οἷσι φίλοισι . θεοὶ δ᾽ ἐλέαιρον ἅπαντες νόσφι Ποσειδάωνος : δ᾽ ἀσπερχὲς μενέαινεν

( 118 ) 69% GRC
( 52 ) 31% GRC - GRC

( 68 ) 28% GRC - GRC
( 175 ) 72% GRC

Odyssey 1.1-43 Masse Alignment

/
 • Created on 2018-12-16 22:03:01
 • Aligned by
Ἑλληνική Transliterate
English
ἄνδρα μοι ἔννεπε , μοῦσα , πολύτροπον , ὃς μάλα πολλὰ
πλάγχθη , ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεν :
πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω ,
πολλὰ δ᾽ γ᾽ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν ,
ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων .
ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὣς ἑτάρους ἐρρύσατο , ἱέμενός περ :
αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο ,
νήπιοι , οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο
ἤσθιον : αὐτὰρ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ .
τῶν ἁμόθεν γε , θεά , θύγατερ Διός , εἰπὲ καὶ ἡμῖν .
ἔνθ᾽ ἄλλοι μὲν πάντες , ὅσοι φύγον αἰπὺν ὄλεθρον ,
οἴκοι ἔσαν , πόλεμόν τε πεφευγότες ἠδὲ θάλασσαν :
τὸν δ᾽ οἶον νόστου κεχρημένον ἠδὲ γυναικὸς
νύμφη πότνι᾽ ἔρυκε Καλυψὼ δῖα θεάων
ἐν σπέσσι γλαφυροῖσι , λιλαιομένη πόσιν εἶναι .
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ ἔτος ἦλθε περιπλομένων ἐνιαυτῶν ,
τῷ οἱ ἐπεκλώσαντο θεοὶ οἶκόνδε νέεσθαι
εἰς Ἰθάκην , οὐδ᾽ ἔνθα πεφυγμένος ἦεν ἀέθλων
καὶ μετὰ οἷσι φίλοισι . θεοὶ δ᾽ ἐλέαιρον ἅπαντες
νόσφι Ποσειδάωνος : δ᾽ ἀσπερχὲς μενέαινεν
ἀντιθέῳ Ὀδυσῆι πάρος ἣν γαῖαν ἱκέσθαι .
ἀλλ᾽ μὲν Αἰθίοπας μετεκίαθε τηλόθ᾽ ἐόντας ,
Αἰθίοπας τοὶ διχθὰ δεδαίαται , ἔσχατοι ἀνδρῶν ,
οἱ μὲν δυσομένου Ὑπερίονος οἱ δ᾽ ἀνιόντος ,
ἀντιόων ταύρων τε καὶ ἀρνειῶν ἑκατόμβης .
ἔνθ᾽ γ᾽ ἐτέρπετο δαιτὶ παρήμενος : οἱ δὲ δὴ ἄλλοι
Ζηνὸς ἐνὶ μεγάροισιν Ὀλυμπίου ἁθρόοι ἦσαν .
τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε :
μνήσατο γὰρ κατὰ θυμὸν ἀμύμονος Αἰγίσθοιο ,
τόν ῥ᾽ Ἀγαμεμνονίδης τηλεκλυτὸς ἔκταν᾽ Ὀρέστης :
τοῦ γ᾽ ἐπιμνησθεὶς ἔπε᾽ ἀθανάτοισι μετηύδα :
πόποι , οἷον δή νυ θεοὺς βροτοὶ αἰτιόωνται :
ἐξ ἡμέων γάρ φασι κάκ᾽ ἔμμεναι , οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ
σφῇσιν ἀτασθαλίῃσιν ὑπὲρ μόρον ἄλγε᾽ ἔχουσιν ,
ὡς καὶ νῦν Αἴγισθος ὑπὲρ μόρον Ἀτρεΐδαο
γῆμ᾽ ἄλοχον μνηστήν , τὸν δ᾽ ἔκτανε νοστήσαντα ,
εἰδὼς αἰπὺν ὄλεθρον , ἐπεὶ πρό οἱ εἴπομεν ἡμεῖς ,
Ἑρμείαν πέμψαντες , ἐύσκοπον ἀργεϊφόντην ,
μήτ᾽ αὐτὸν κτείνειν μήτε μνάασθαι ἄκοιτιν :
ἐκ γὰρ Ὀρέσταο τίσις ἔσσεται Ἀτρεΐδαο ,
ὁππότ᾽ ἂν ἡβήσῃ τε καὶ ἧς ἱμείρεται αἴης .
ὣς ἔφαθ᾽ Ἑρμείας , ἀλλ᾽ οὐ φρένας Αἰγίσθοιο
πεῖθ᾽ ἀγαθὰ φρονέων : νῦν δ᾽ ἁθρόα πάντ᾽ ἀπέτισεν .
Man , Muse , tell me of one many-turned who long and far
Was driven , after he sacked the hallowed citadel of Troy
He saw many cities of men , and learned their mind
At sea he suffered many pains in his heart
Striving for his life and his comrades ' return
But he didn ' t save them , they themselves
through their own foolishness destroyed ,
children , they were eating the oxen of the sun god Helios
And he snatched away their return day
From the depths , goddess , daughter of Zeus , speak
Now indeed all the other greats escaped steep death ,
Were at home , having fled from war and sea
He alone still longing for his return and wife
Though the young goddess queen Kalipso
In a cave hollow desiring for him to be her husband
But when the years passed around
The gods themselves spun ( a fate ) that he would return
To Ithaka , but there not evading himself from challenge
And from his beloved . The gods were pitying him
Except Poseidon , who without end was
Contending against godlike Odysseus before he came to his own land
But Poseidon went to the Ethiopians , being
Ethiopians that have divided in two , the furthest men
Where Hyperion sinking and rising
Poseidon going for a sacrifice of bulls and rams
There he was cheered . The others
Were in a large hall of Olympian Zeus
The first to speech was the father of both men and gods
In his mind and soul he held noble Aegisthus
Whom Agamemnon ' s far-famed son Orestes killed
Remembering him with the immortals , Zeus began speaking
Oh confounded , mortals blame gods
They say for evils to be from us the gods , but they even themselves
by means of their own recklessness have pains beyond measure
Aegisthus , beyond what was assigned to him
pursued the wife of the son of Atreus , and killed him when returning
Having known of the ruin , beforehand told
By watchful Hermes , Argus-slayer
Not to kill him nor pursue after his wife
For vengence will come from Atreus ' s son Orestes
When he attained the age and desired his home land
So declared Hermes , did not persuade Aegisthus
though well-thought ; now it is repaid in heaps

( 92 ) 26% GRC
( 267 ) 74% GRC - ENG

( 328 ) 82% GRC - ENG
( 70 ) 18% ENG

Ann's Translation Alignment Od. lines 1-21

Ann Sheridan /
 • Created on 2018-12-15 21:08:27
 • Modified on 2018-12-16 20:32:51
 • Aligned by Ann Sheridan
Ἑλληνική Transliterate
English
ἄνδρα μοι ἔννεπε , μοῦσα , πολύτροπον , ὃς μάλα πολλὰ
πλάγχθη , ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεν :
πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω ,
πολλὰ δ᾽ γ᾽ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν ,
5ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων .
ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὣς ἑτάρους ἐρρύσατο , ἱέμενός περ :
αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο ,
νήπιοι , οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο
ἤσθιον : αὐτὰρ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ .
10τῶν ἁμόθεν γε , θεά , θύγατερ Διός , εἰπὲ καὶ ἡμῖν .
ἔνθ᾽ ἄλλοι μὲν πάντες , ὅσοι φύγον αἰπὺν ὄλεθρον ,
οἴκοι ἔσαν , πόλεμόν τε πεφευγότες ἠδὲ θάλασσαν :
τὸν δ᾽ οἶον νόστου κεχρημένον ἠδὲ γυναικὸς
νύμφη πότνι᾽ ἔρυκε Καλυψὼ δῖα θεάων
15ἐν σπέσσι γλαφυροῖσι , λιλαιομένη πόσιν εἶναι .
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ ἔτος ἦλθε περιπλομένων ἐνιαυτῶν ,
τῷ οἱ ἐπεκλώσαντο θεοὶ οἶκόνδε νέεσθαι
εἰς Ἰθάκην , οὐδ᾽ ἔνθα πεφυγμένος ἦεν ἀέθλων
καὶ μετὰ οἷσι φίλοισι . θεοὶ δ᾽ ἐλέαιρον ἅπαντες
20νόσφι Ποσειδάωνος : δ᾽ ἀσπερχὲς μενέαινεν
ἀντιθέῳ Ὀδυσῆι πάρος ἣν γαῖαν ἱκέσθαι .

( 41 ) 23% GRC
( 136 ) 77% GRC - ENG

( 199 ) 89% GRC - ENG
( 24 ) 11% ENG

Atalanta

Kate Cottrell / Hyginus' Fabulae Atalanta
 • Created on 2018-12-13 17:04:30
 • Modified on 2018-12-13 19:45:50
 • Aligned by Kate Cottrell
Latin
English
English
Atalanta .
Schoeneus Atalantam filiam uirginem formosissimam dicitur habuisse , quae uirtute sua cursu uiros superabat . ea petiit a patre ut se uirginem seruaret . itaque cum a pluribus in coniugium peteretur , pater eius simultatem constituit , qui eam ducere uellet prius in certamine cursus cum ea contenderet , termino constituto , ut ille inermis fugeret , haec cum telo insequeretur ; quem intra finem termini consecuta fuisset , interficeret , cuius caput in stadio figeret . plerosque cum superasset et occidisset , nouissime ab Hippomene Megarei et Meropes filio uicta est . hic enim a Venere mala tria insignis formae acceperat , edoctus quis usus in eis esset . qui in ipso certamine iactando puellae impetum alligauit . illa enim dum colligit et ammiratur aurum , declinauit et iuueni uictoriam tradidit . cui Schoeneus ob industriam libens filiam suam dedit uxorem . hanc cum in patriam duceret , oblitus beneficio Veneris se uicisse , grates ei non egit . irata Venere in monte Parnasso cum sacrificaret Ioui Victori , cupiditate incensus cum ea in fano concubuit , quos Iuppiter ob id factum in leonem et leam conuertit , quibus di concubitum Veneris denegant .
Atalanta
They say that Schoeneus had an extraordinarily beautiful virgin daughter , Atalanta , whose natural talent allowed her to run faster than men . She asked her father to keep her unmarried . So when many suitors came to seek her hand in marriage , her father issued a challenge . Whoever wanted to marry her would first have to contend with her in a race . He laid out a course , and the suitor was to run away unarmed while she pursued with a spear . All those she overtook on the course she would kill and put their heads up in the stadium . She defeated and killed a great number of suitors until she was at last beaten by Hippomenes , the son of Megareus and Merope . Venus had given him three apples of outstanding beauty and taught him what to do with them . By throwing the apples during the contest itself , he slowed her down . For as she collected the apples and admired the gold , she got sidetracked and handed victor to the young man . Schoeneus willingly gave him his daughter in marriage as agreed . As Hippomenes was leading her back to his home , he forgot that it was due to Venus ' service that he won and did not thank her . Venus grew angry at this , and when he was sacrificing to Jupiter Victor on Mount Parnassus , she inflamed him with desire , and he slept with Atalanta in the temple . Because of this Jupiter turned him into a lion and her into a lioness , and the gods prevented them from engaging in sexual intercourse .
Atalanta
It is said that Schoeneus had the most beautiful virgin daughter Atalanta , who conquered men in racing by her own strength . She sought from her father that he protected her maidenhood . Thus when she was sought by many for marriage , her father set a contest , he who wished to lead her in marriage before must contend with her in a contest of a race . With the finish set , a man flees unarmed , she follows with a spear . She following reached him before the end of the course , she killed , and whose head was fixed in the stadium . Although she defeated and killed many , she was defeated by the young Hippomenes , son of Megareus and Merope . For he who was instructed in the use of these accepted from Venus three apples distinguished in beauty . He hinders the attack of the girl in the same contest by throwing . For she collected and admired the gold , she deviated and handed victory to the youth . Schoeneus freely gave to him a wife on account of his diligent daughter . When he led her to his homeland , forgetful that he won by the kindness of Venus , he did not give thanks to her . Venus was enraged , while he sacrificed to Jupiter Victor on Mount Parnassus , burning with desire he had sex with her ( Atalanta ) in the temple . Jupiter because of this deed converted them into a lion and a lioness to whom the gods denied the lying together of Venus .

( 28 ) 14% LAT
( 169 ) 86% LAT - ENG

( 230 ) 80% LAT - ENG
( 56 ) 20% ENG

( 230 ) 80% LAT - ENG
( 56 ) 20% ENG

Apuleius, Metamorphoses 4.35

Queen Trapp /
 • Created on 2018-12-07 19:21:42
 • Modified on 2018-12-07 21:19:56
 • Aligned by Queen Trapp
Latin
English
urn:cts:latinLit:phi1212.phi002.perseus-lat1:4.35

( 87 ) 76% LAT
( 27 ) 24% LAT - ENG

( 31 ) 18% LAT - ENG
( 143 ) 82% ENG

Apuleius, Metamorphoses 4.35

LeNae Jones /
 • Created on 2018-12-07 17:57:32
 • Modified on 2018-12-07 19:17:01
 • Aligned by LeNae Jones
Latin
English
urn:cts:latinLit:phi1212.phi002.perseus-lat1:4.35

( 85 ) 79% LAT
( 22 ) 21% LAT - ENG

( 30 ) 17% LAT - ENG
( 144 ) 83% ENG

Apuleius, Metamorphoses 4.35

Michael Bowling /
Latin
English
urn:cts:latinLit:phi1212.phi002.perseus-lat1:4.35

( 74 ) 65% LAT
( 40 ) 35% LAT - ENG

( 53 ) 30% LAT - ENG
( 121 ) 70% ENG

Apuleius Metamorphosis 4.34

Ethan Gallagher /
 • Created on 2018-12-06 19:37:34
 • Modified on 2018-12-07 19:33:30
 • Aligned by Ethan Gallagher
Latin
English
urn:cts:latinLit:phi1212.phi002.perseus-lat1:4.34

( 134 ) 70% LAT
( 58 ) 30% LAT - ENG

( 81 ) 30% LAT - ENG
( 192 ) 70% ENG

Odyssey_EmoWords_Greek-Italian-English1-43(Maspero)

Margherita De Luca /
 • Created on 2018-12-05 19:32:20
 • Modified on 2018-12-05 19:48:35
 • Aligned by Margherita De Luca
Ἑλληνική
italiano
English
ἄνδρα μοι ἔννεπε , μοῦσα , πολύτροπον , ὃς μάλα πολλὰ
πλάγχθη , ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεν :
πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω ,
πολλὰ δ᾽ γ᾽ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν ,
ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων .
ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὣς ἑτάρους ἐρρύσατο , ἱέμενός περ :
αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο ,
νήπιοι , οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο
ἤσθιον : αὐτὰρ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ .
τῶν ἁμόθεν γε , θεά , θύγατερ Διός , εἰπὲ καὶ ἡμῖν .
ἔνθ᾽ ἄλλοι μὲν πάντες , ὅσοι φύγον αἰπὺν ὄλεθρον ,
οἴκοι ἔσαν , πόλεμόν τε πεφευγότες ἠδὲ θάλασσαν :
τὸν δ᾽ οἶον νόστου κεχρημένον ἠδὲ γυναικὸς
νύμφη πότνι᾽ ἔρυκε Καλυψὼ δῖα θεάων
ἐν σπέσσι γλαφυροῖσι , λιλαιομένη πόσιν εἶναι .
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ ἔτος ἦλθε περιπλομένων ἐνιαυτῶν ,
τῷ οἱ ἐπεκλώσαντο θεοὶ οἶκόνδε νέεσθαι
εἰς Ἰθάκην , οὐδ᾽ ἔνθα πεφυγμένος ἦεν ἀέθλων
καὶ μετὰ οἷσι φίλοισι . θεοὶ δ᾽ ἐλέαιρον ἅπαντες
νόσφι Ποσειδάωνος : δ᾽ ἀσπερχὲς μενέαινεν
ἀντιθέῳ Ὀδυσῆι πάρος ἣν γαῖαν ἱκέσθαι .
ἀλλ᾽ μὲν Αἰθίοπας μετεκίαθε τηλόθ᾽ ἐόντας ,
Αἰθίοπας τοὶ διχθὰ δεδαίαται , ἔσχατοι ἀνδρῶν ,
οἱ μὲν δυσομένου Ὑπερίονος οἱ δ᾽ ἀνιόντος ,
ἀντιόων ταύρων τε καὶ ἀρνειῶν ἑκατόμβης .
ἔνθ᾽ γ᾽ ἐτέρπετο δαιτὶ παρήμενος : οἱ δὲ δὴ ἄλλοι
Ζηνὸς ἐνὶ μεγάροισιν Ὀλυμπίου ἁθρόοι ἦσαν .
τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε :
μνήσατο γὰρ κατὰ θυμὸν ἀμύμονος Αἰγίσθοιο ,
τόν ῥ᾽ Ἀγαμεμνονίδης τηλεκλυτὸς ἔκταν᾽ Ὀρέστης :
τοῦ γ᾽ ἐπιμνησθεὶς ἔπε᾽ ἀθανάτοισι μετηύδα :


πόποι , οἷον δή νυ θεοὺς βροτοὶ αἰτιόωνται :
ἐξ ἡμέων γάρ φασι κάκ᾽ ἔμμεναι , οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ
σφῇσιν ἀτασθαλίῃσιν ὑπὲρ μόρον ἄλγε᾽ ἔχουσιν ,
ὡς καὶ νῦν Αἴγισθος ὑπὲρ μόρον Ἀτρεΐδαο
γῆμ᾽ ἄλοχον μνηστήν , τὸν δ᾽ ἔκτανε νοστήσαντα ,
εἰδὼς αἰπὺν ὄλεθρον , ἐπεὶ πρό οἱ εἴπομεν ἡμεῖς ,
Ἑρμείαν πέμψαντες , ἐύσκοπον ἀργεϊφόντην ,
μήτ᾽ αὐτὸν κτείνειν μήτε μνάασθαι ἄκοιτιν :
ἐκ γὰρ Ὀρέσταο τίσις ἔσσεται Ἀτρεΐδαο ,
ὁππότ᾽ ἂν ἡβήσῃ τε καὶ ἧς ἱμείρεται αἴης .
ὣς ἔφαθ᾽ Ἑρμείας , ἀλλ᾽ οὐ φρένας Αἰγίσθοιο
πεῖθ᾽ ἀγαθὰ φρονέων : νῦν δ᾽ ἁθρόα πάντ᾽ ἀπέτισεν .
Canta , o Musa , l’eroe di vario ingegno , Che gran tempo vagò , poiché distrutto Ebbe il sacro Ilïon ;
che d’infinite Genti i costumi e le città conobbe ;
E gravi in mar sostenne e lunghi affanni
Mentre , al suo scampo intento , alle paterne Soglie i compagni ricondur cercava .

Vano pensier ; ché tutti un’empia voglia
A perir li traea . Stolti ! del Sole
Iperïone divorar fûr osi
I candidi giovenchi , e il Nume irato
Ad essi del ritorno il dì rapìa .
Or tu , figlia di Giove , in parte almeno ,
Sì memorandi casi a noi rivela .
Già gli achivi guerrier , ch’erano all’armi
Sfuggiti e al mare , avean riposo e pace
Nelle avite dimore . Il solo Ulisse ,
Dalla patria lontano e dalla sposa ,
Nelle amene sue grotte la superba
Ninfa e Diva Calipso trattenea ,
Bramosa di sue nozze . E benché fosse
Col volgere degli anni il dì venuto
Che avean prefisso al suo ritorno i Numi ,
In mezzo a’ suoi , nelle sue stesse case ,
Molto il misero ancor soffrir dovea .
Tutti d’Ulisse avean pietà gli Eterni ,
Salvo Nettuno , che durò nell’ira
Contro l’itaco eroe , sin che non ebbe
Alfin raggiunto il suol natìo . Ma sceso
Era il forte Nettuno in Etïopia ,
Dalle genti divisa ultima terra ,
Di cui guarda una parte il Sol che nasce ,
L’altra il Sol che tramonta . Un’ecatombe
Gli avean di tauri offerta e di montoni
I felici Etiòpi , e ai lor conviti
Egli seder godea . Gli altri Celesti

Erano intanto ne’ dorati alberghi
Dell’Olimpo raccolti ; e il gran Saturnio ,
Egisto rimembrando , a cui togliea
La vita Oreste , il figlio dell’Atride ,
A parlar cominciò : Sempre il mortale
Delle sventure ch’egli a sé procaccia
Incolpa gl’Immortali , e fato appella
La sua follia .
Tell me , O Muse , of the man of many devices , who wandered full many ways after he had sacked the sacred citadel of Troy . Many were the men whose cities he saw and whose mind he learned , aye , and many the woes he suffered in his heart upon the sea ,
seeking to win his own life and the return of his comrades . Yet even so he saved not his comrades , though he desired it sore , for through their own blind folly they perished—fools , who devoured the kine of Helios Hyperion ; but he took from them the day of their returning .
Of these things , goddess , daughter of Zeus , beginning where thou wilt , tell thou even unto us . Now all the rest , as many as had escaped sheer destruction , were at home , safe from both war and sea , but Odysseus alone , filled with longing for his return and for his wife , did the queenly nymph Calypso , that bright goddess ,
keep back in her hollow caves , yearning that he should be her husband . But when , as the seasons revolved , the year came in which the gods had ordained that he should return home to Ithaca , not even there was he free from toils , even among his own folk . And all the gods pitied him
save Poseidon ; but he continued to rage unceasingly against godlike Odysseus until at length he reached his own land . Howbeit Poseidon had gone among the far-off Ethiopians—the Ethiopians who dwell sundered in twain , the farthermost of men , some where Hyperion sets and some where he rises ,
there to receive a hecatomb of bulls and rams , and there he was taking his joy , sitting at the feast ; but the other gods were gathered together in the halls of Olympian Zeus . Among them the father of gods and men was first to speak , for in his heart he thought of noble Aegisthus ,
whom far-famed Orestes , Agamemnon ' s son , had slain . Thinking on him he spoke among the immortals , and said : " Look you now , how ready mortals are to blame the gods . It is from us , they say , that evils come , but they even of themselves , through their own blind folly , have sorrows beyond that which is ordained .
Even as now Aegisthus , beyond that which was ordained , took to himself the wedded wife of the son of Atreus , and slew him on his return , though well he knew of sheer destruction , seeing that we spake to him before , sending Hermes , the keen-sighted Argeiphontes , that he should neither slay the man nor woo his wife ;
for from Orestes shall come vengeance for the son of Atreus when once he has come to manhood and longs for his own land . So Hermes spoke , but for all his good intent he prevailed not upon the heart of Aegisthus ; and now he has paid the full price of all . "

( 351 ) 97% GRC
( 10 ) 3% GRC - ITA

( 12 ) 4% GRC - ITA
( 313 ) 96% ITA

( 12 ) 4% GRC - ITA
( 313 ) 96% ITA