Hom. Od. 1.1-43 transl. into Portuguese by Christian Werner

Unesp / Odisseia, Homero 1.1-43
 • Created on 2018-12-21 21:32:46
 • Modified on 2018-12-28 16:00:02
 • Translated by Christian Werner
 • Aligned by Unesp
Publisher CosacNaify https://archive.org/details/Odisseia Aligned by Murilo Alves; reviewed by Anise Ferreira
Ἑλληνική Transliterate
Português
urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc1:1-43
urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.werner1-por1:1-43
ἄνδρα μοι ἔννεπε , μοῦσα , πολύτροπον , ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη , ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεν : πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω , πολλὰ δ᾽ γ᾽ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν , ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων . ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὣς ἑτάρους ἐρρύσατο , ἱέμενός περ : αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο , νήπιοι , οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο ἤσθιον : αὐτὰρ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ . τῶν ἁμόθεν γε , θεά , θύγατερ Διός , εἰπὲ καὶ ἡμῖν .
ἔνθ᾽ ἄλλοι μὲν πάντες , ὅσοι φύγον αἰπὺν ὄλεθρον , οἴκοι ἔσαν , πόλεμόν τε πεφευγότες ἠδὲ θάλασσαν : τὸν δ᾽ οἶον νόστου κεχρημένον ἠδὲ γυναικὸς νύμφη πότνι᾽ ἔρυκε Καλυψὼ δῖα θεάων ἐν σπέσσι γλαφυροῖσι , λιλαιομένη πόσιν εἶναι . ἀλλ᾽ ὅτε δὴ ἔτος ἦλθε περιπλομένων ἐνιαυτῶν , τῷ οἱ ἐπεκλώσαντο θεοὶ οἶκόνδε νέεσθαι εἰς Ἰθάκην , οὐδ᾽ ἔνθα πεφυγμένος ἦεν ἀέθλων καὶ μετὰ οἷσι φίλοισι . θεοὶ δ᾽ ἐλέαιρον ἅπαντες νόσφι Ποσειδάωνος : δ᾽ ἀσπερχὲς μενέαινεν ἀντιθέῳ Ὀδυσῆι πάρος ἣν γαῖαν ἱκέσθαι . ἀλλ᾽ μὲν Αἰθίοπας μετεκίαθε τηλόθ᾽ ἐόντας , Αἰθίοπας τοὶ διχθὰ δεδαίαται , ἔσχατοι ἀνδρῶν , οἱ μὲν δυσομένου Ὑπερίονος οἱ δ᾽ ἀνιόντος , ἀντιόων ταύρων τε καὶ ἀρνειῶν ἑκατόμβης . ἔνθ᾽ γ᾽ ἐτέρπετο δαιτὶ παρήμενος : οἱ δὲ δὴ ἄλλοι Ζηνὸς ἐνὶ μεγάροισιν Ὀλυμπίου ἁθρόοι ἦσαν . τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε : μνήσατο γὰρ κατὰ θυμὸν ἀμύμονος Αἰγίσθοιο , τόν ῥ᾽ Ἀγαμεμνονίδης τηλεκλυτὸς ἔκταν᾽ Ὀρέστης : τοῦ γ᾽ ἐπιμνησθεὶς ἔπε᾽ ἀθανάτοισι μετηύδα : πόποι , οἷον δή νυ θεοὺς βροτοὶ αἰτιόωνται : ἐξ ἡμέων γάρ φασι κάκ᾽ ἔμμεναι , οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ σφῇσιν ἀτασθαλίῃσιν ὑπὲρ μόρον ἄλγε᾽ ἔχουσιν , ὡς καὶ νῦν Αἴγισθος ὑπὲρ μόρον Ἀτρεΐδαο γῆμ᾽ ἄλοχον μνηστήν , τὸν δ᾽ ἔκτανε νοστήσαντα , εἰδὼς αἰπὺν ὄλεθρον , ἐπεὶ πρό οἱ εἴπομεν ἡμεῖς , Ἑρμείαν πέμψαντες , ἐύσκοπον ἀργεϊφόντην , μήτ᾽ αὐτὸν κτείνειν μήτε μνάασθαι ἄκοιτιν : ἐκ γὰρ Ὀρέσταο τίσις ἔσσεται Ἀτρεΐδαο , ὁππότ᾽ ἂν ἡβήσῃ τε καὶ ἧς ἱμείρεται αἴης . ὣς ἔφαθ᾽ Ἑρμείας , ἀλλ᾽ οὐ φρένας Αἰγίσθοιο πεῖθ᾽ ἀγαθὰ φρονέων : νῦν δ᾽ ἁθρόα πάντ᾽ ἀπέτισεν .
Do varão me narra , Musa , do muitas - vias , que muito vagou após devastar a sacra cidade de Tróia . De muitos homens viu urbes e a mente conheceu , e muitas aflições sofreu ele no mar , em seu ânimo , tentando garantir sua vida e o retorno dos companheiros . Nem assim os companheiros socorreu , embora ansiasse : por iniqüidade própria , a deles , pereceram , tolos , que as vacas de Sol Hipérion devoraram . Esse , porém , tirou - lhes o dia do retorno . De um ponto daí , deusa , filha de Zeus , fala também a nós . Os outros todos que escaparam do abrupto fim estavam em casa , após escapar da guerra e do mar . Somente a ele , do retorno privado e da mulher , detinha augusta ninfa , Calipso , deusa divina , em cava gruta , almejando que fosse seu esposo . Mas quando o ano chegou e os ciclos volveram - se , os deuses destinaram - lhe à casa retornar , rumo a Ítaca , e nem escapou de provas , e estava entre os seus . Os deuses se apiedavam , todos , salvo Posêidon . Incansável , manteve a ira contra o excelso Odisseu até esse em sua terra chegar . Porém aquele foi ter com etíopes , distantes moradores - etíopes , divididos em dois grupos , varões dos extremos : uns , onde Hipérion mergulha , outros , onde levanta - , para aceitar hecatombe de touros e carneiros . Nisso deleitava-se , sentado no banquete ; e os outros , no palácio de Zeus Olímpio , estavam reunidos . Entre eles tomou a palavra o pai de varões e deuses ; lembrara - se , no ânimo , do impecável Egisto , a quem matou o filho de Agamêmnon , o afamado Orestes . Dele lembrou - se e entre os imortais palavras enunciou : " Incrível , não é que os mortais responsabilizam aos deuses ? Dizem de nós vir os males ; mas eles também por si mesmos , graças a sua iniqüidade , além do quinhão têm aflições , como agora Egisto : além do quinhão , do filho de Atreu desposou a lídima esposa , e a ele , que retornara , matou , sabendo do abrupto fim , pois lhe disséramos , enviando Hermes , o Argifonte aguda - mirada , que não o matasse nem cortejasse a consorte : Por Orestes se dará a vingança pelo filho de Atreu quando tornar - se jovem e desejar sua terra ' . Assim falou Hermes , mas não persuadiu ao juízo de Egisto , benevolente . Agora tudo junto pagou " .

( 41 ) 11% GRC
( 318 ) 89% GRC - POR

( 405 ) 87% GRC - POR
( 59 ) 13% POR

Odyssey 1.22-31

Pearl S /
 • Created on 2018-12-21 01:52:38
 • Translated by Pearl Spear
 • Aligned by Pearl S
Ἑλληνική Transliterate
English

( 21 ) 26% GRC
( 60 ) 74% GRC - ENG

( 86 ) 80% GRC - ENG
( 22 ) 20% ENG

Odessey 1.11-21

Pearl S /
 • Created on 2018-12-21 01:46:07
 • Translated by Pearl Spear
 • Aligned by Pearl S
Ἑλληνική Transliterate
English

( 18 ) 21% GRC
( 67 ) 79% GRC - ENG

( 107 ) 82% GRC - ENG
( 23 ) 18% ENG

Odyssey 1.1-10

Pearl S /
 • Created on 2018-12-21 01:38:18
 • Translated by Pearl SPear
 • Aligned by Pearl S
Ἑλληνική Transliterate
English

( 29 ) 32% GRC
( 63 ) 68% GRC - ENG

( 97 ) 83% GRC - ENG
( 20 ) 17% ENG

FINAL final Greek 1 *corrected*

maria urbina castillo /
Ἑλληνική Transliterate
English
ἄνδρα μοι ἔννεπε , μοῦσα , πολύτροπον , ὃς μάλα πολλὰ
πλάγχθη , ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεν :
πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω ,
πολλὰ δ᾽ γ᾽ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν ,
ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων .
ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὣς ἑτάρους ἐρρύσατο , ἱέμενός περ :
αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο ,
νήπιοι , οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο
ἤσθιον : αὐτὰρ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ .
τῶν ἁμόθεν γε , θεά , θύγατερ Διός , εἰπὲ καὶ ἡμῖν
ἔνθ᾽ ἄλλοι μὲν πάντες , ὅσοι φύγον αἰπὺν ὄλεθρον ,
οἴκοι ἔσαν , πόλεμόν τε πεφευγότες ἠδὲ θάλασσαν :
τὸν δ᾽ οἶον νόστου κεχρημένον ἠδὲ γυναικὸς
νύμφη πότνι᾽ ἔρυκε Καλυψὼ δῖα θεάων
ἐν σπέσσι γλαφυροῖσι , λιλαιομένη πόσιν εἶναι .
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ ἔτος ἦλθε περιπλομένων ἐνιαυτῶν ,
τῷ οἱ ἐπεκλώσαντο θεοὶ οἶκόνδε νέεσθαι
εἰς Ἰθάκην , οὐδ᾽ ἔνθα πεφυγμένος ἦεν ἀέθλων
καὶ μετὰ οἷσι φίλοισι . θεοὶ δ᾽ ἐλέαιρον ἅπαντες
νόσφι Ποσειδάωνος : δ᾽ ἀσπερχὲς μενέαινεν
ἀντιθέῳ Ὀδυσῆι πάρος ἣν γαῖαν ἱκέσθαι .

( 13 ) 7% GRC
( 163 ) 93% GRC - ENG

( 253 ) 98% GRC - ENG
( 6 ) 2% ENG

Greek 1 Final

maria urbina castillo /
Ἑλληνική Transliterate
English
ἄνδρα μοι ἔννεπε , μοῦσα , πολύτροπον , ὃς μάλα πολλὰ
πλάγχθη , ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεν :
πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω ,
πολλὰ δ᾽ γ᾽ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν ,
ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων .
ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὣς ἑτάρους ἐρρύσατο , ἱέμενός περ :
αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο ,
νήπιοι , οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο
ἤσθιον : αὐτὰρ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ .
τῶν ἁμόθεν γε , θεά , θύγατερ Διός , εἰπὲ καὶ ἡμῖν
ἔνθ᾽ ἄλλοι μὲν πάντες , ὅσοι φύγον αἰπὺν ὄλεθρον ,
οἴκοι ἔσαν , πόλεμόν τε πεφευγότες ἠδὲ θάλασσαν :
τὸν δ᾽ οἶον νόστου κεχρημένον ἠδὲ γυναικὸς
νύμφη πότνι᾽ ἔρυκε Καλυψὼ δῖα θεάων
ἐν σπέσσι γλαφυροῖσι , λιλαιομένη πόσιν εἶναι .
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ ἔτος ἦλθε περιπλομένων ἐνιαυτῶν ,
τῷ οἱ ἐπεκλώσαντο θεοὶ οἶκόνδε νέεσθαι
εἰς Ἰθάκην , οὐδ᾽ ἔνθα πεφυγμένος ἦεν ἀέθλων
καὶ μετὰ οἷσι φίλοισι . θεοὶ δ᾽ ἐλέαιρον ἅπαντες
νόσφι Ποσειδάωνος : δ᾽ ἀσπερχὲς μενέαινεν
ἀντιθέῳ Ὀδυσῆι πάρος ἣν γαῖαν ἱκέσθαι .

( 143 ) 81% GRC
( 33 ) 19% GRC - ENG

( 48 ) 19% GRC - ENG
( 206 ) 81% ENG

The Odyssey (1.1 - 1.21)

Bella Hwang /
 • Created on 2018-12-20 03:12:46
 • Translated by Bella Hwang
 • Aligned by Bella Hwang
Ἑλληνική Transliterate
English
urn:cts:greekLit:tlg0012.tlg002.perseus-grc2:1.1-1.21
ἄνδρα μοι ἔννεπε , μοῦσα , πολύτροπον , ὃς μάλα πολλὰ
πλάγχθη , ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεν ·
πολλῶν δʼ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω ,
πολλὰ δʼ γʼ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν ,
ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων .
ἀλλʼ οὐδʼ ὣς ἑτάρους ἐρρύσατο , ἱέμενός περ ·
αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο ,
νήπιοι , οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο
ἤσθιον · αὐτὰρ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ .
τῶν ἁμόθεν γε , θεά , θύγατερ Διός , εἰπὲ καὶ ἡμῖν .
ἔνθʼ ἄλλοι μὲν πάντες , ὅσοι φύγον αἰπὺν ὄλεθρον ,
οἴκοι ἔσαν , πόλεμόν τε πεφευγότες ἠδὲ θάλασσαν ·
τὸν δʼ οἶον νόστου κεχρημένον ἠδὲ γυναικὸς
νύμφη πότνιʼ ἔρυκε Καλυψὼ δῖα θεάων
ἐν σπέσσι γλαφυροῖσι , λιλαιομένη πόσιν εἶναι .
ἀλλʼ ὅτε δὴ ἔτος ἦλθε περιπλομένων ἐνιαυτῶν ,
τῷ οἱ ἐπεκλώσαντο θεοὶ οἶκόνδε νέεσθαι
εἰς Ἰθάκην , οὐδʼ ἔνθα πεφυγμένος ἦεν ἀέθλων
καὶ μετὰ οἷσι φίλοισι . θεοὶ δʼ ἐλέαιρον ἅπαντες
νόσφι Ποσειδάωνος · δʼ ἀσπερχὲς μενέαινεν
ἀντιθέῳ Ὀδυσῆι πάρος ἣν γαῖαν ἱκέσθαι .

( 34 ) 19% GRC
( 143 ) 81% GRC - ENG

( 193 ) 83% GRC - ENG
( 39 ) 17% ENG

Gospel of Luke, Chapter 2

So Miyagawa /
 • Created on 2018-12-18 17:42:24
 • Translated by Horner, G. (Trans.). (1911). Sahidic Coptic New Testament in English (Lk 2). Oxford: Clarendon Press.
 • Aligned by So Miyagawa
Horner, G. (Trans.). (1911). Sahidic Coptic New Testament in English (Lk 2). Oxford: Clarendon Press.
Coptic Transliterate
English
1 ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁⲩⲇⲟⲅⲙⲁ ⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲁⲅⲟⲩⲥⲧⲟⲥ ⲉⲧⲣⲉⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲥϩⲁⲓ̈ⲥ ⲛ̅ⲥⲁⲛⲉⲥⲧⲙⲉ . 2 ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲧϣⲟⲣⲡ ⲛ̅ⲁⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲏ ⲉⲛⲧⲁⲥϣⲱⲡⲉ . ⲉⲣⲉⲕⲩⲣⲓⲛⲟⲥ ⲟ̅ ⲛ̅ϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲉⲧⲥⲩⲣⲓⲁ . 3 ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲃⲏⲕ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲉⲥϩⲁⲓ̈ϥ ⲛ̅ⲥⲁⲧⲉϥⲡⲟⲗⲓⲥ 4 ⲁϥⲃⲱⲕ ϩⲱⲱϥ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓⲓ̈ⲱⲥⲏⲫ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲑ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛ̅ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲉⲧⲡⲟⲗⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲧⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲏⲓ̈ ⲛⲙ̅ < > ⲡⲁⲧⲣⲓⲁ ⲛ̅ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ . 5 ⲉⲧⲣⲉϥⲧⲁⲁϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲉ < ⲧⲉ > ⲣⲉⲧⲟⲟⲧⲥ̅ ϣⲏⲡ ⲛⲁϥ ⲉⲥⲉⲉⲧʾ · 6 ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲙ̅ⲡⲧⲣⲉⲩϣⲱⲡⲉ ϩⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲥϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲥⲙⲓⲥⲉ . 7 ⲁⲥϫⲡⲟ ⲙ̅ⲡⲉⲥϣⲏⲣⲉ ⲡⲉⲥϣⲣⲡⲙ̅ⲙⲓⲥⲉ ⲁⲥϭⲟⲟⲗⲉϥ ⲛ̅ϩⲉⲛⲧⲟⲉⲓⲥ ⲁⲥϫⲧⲟϥ ϩⲛ̅ⲟⲩⲟⲙϥ̅ ϫⲉ ⲛⲉⲙ̅ⲙⲛ̅ⲙⲁ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲩ ϩⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲛ̅ϭⲟⲓ̈ⲗⲉ . 8 ⲛⲉⲩⲛϩⲉⲛϣⲟⲟⲥ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲧⲉⲭⲱⲣⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲩϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ⲧⲥⲱϣⲉ ⲉⲩⲁⲣⲉϩ ϩⲛⲟⲩⲣϣⲉ ⲛⲧⲉⲩϣⲏ ⲉⲡⲉⲩⲟϩⲉ ⲛ̅ⲉⲥⲟⲟⲩ . 9 ⲁⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲣ̅ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ϩⲟⲧⲉ . 10 ⲡⲉϫⲉⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ . ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣ̅ϩⲟⲧⲉ . ⲉⲓⲥϩⲏⲧⲉ ⲅⲁⲣ ϯⲛⲁⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲣ̅ⲣⲁϣⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅ . 11 ϫⲉ ⲁⲩϫⲡⲟ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙⲡⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲥⲱⲧⲏⲣ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲛ̅ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛ̅ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ . 12 ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲧⲉⲧⲛⲁϩⲉ ⲉⲩϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉϥϭⲟⲟⲗⲉ ⲛ̅ϩⲉⲛⲧⲟⲉⲓⲥ ⲉϥⲕⲏ ϩⲛ̅ⲟⲩⲟⲙϥ . 13 ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩϣⲥ̅ⲛⲉ ⲛⲙ̅ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲡⲉ ⲉⲩⲥⲙⲟⲩ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ 14 ϫⲉ . ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧϫⲟⲥⲉ ⲁⲩⲱ ϯⲣⲏⲛⲏ ϩⲓϫⲛ̅ⲡⲕⲁϩ ϩⲛ̅ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲙ̅ⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ . 15 ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉⲧⲡⲉ . ⲛⲉⲣⲉⲛ̅ϣⲟⲟⲥ ϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ . ϫⲉ ⲙⲁⲣⲛ̅ⲃⲱⲕ ϣⲁⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙ ⲛ̅ⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲟⲩⲟⲛϩϥ̅ ⲉⲣⲟⲛ . 16 ⲁⲩϭⲉⲡⲏ ⲇⲉ ⲁⲩⲉⲓ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲙⲁⲣⲓⲁ ⲛⲙ̅ⲓ̈ⲱⲥⲏⲫ ⲛⲙ̅ⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉϥⲕⲏ ϩⲛ̅ⲟⲩⲟⲙϥ̅ . 17 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲉ͡ⲓⲙⲉ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟϥ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲃⲉⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ . 18 ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲁⲩⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ⲉϫⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲛϣⲟⲟⲥ ϫⲟⲟⲩ ⲛⲁⲩ 19 ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲇⲉ ⲛⲉⲥϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲛⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲥⲕⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲙⲡⲉⲥϩⲏⲧʾ . 20 ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ϣⲟⲟⲥ ⲉⲩϯⲉⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲥⲙⲟⲩ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϫⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲟⲧⲙⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ · 21 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϣⲙⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥⲃ̅ⲃⲏⲧϥ ⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛⲧⲁⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲧⲁⲁϥ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲙⲡⲁⲧⲥ̅ⲱ͡ⲱ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲛ̅ⲑⲏ . 22 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲧⲃ̅ⲃⲟ ⲕⲁⲧⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲁⲩϫⲓⲧϥ̅ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲉⲧⲁϩⲟϥ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ 23 ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ϩⲟⲟⲩⲧʾ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧⲉ ⲉⲩⲉⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ . 24 ⲁⲩⲱ ⲉϯ ⲛ̅ⲟⲩⲑⲩⲥⲓⲁ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟϥ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ . ϫⲉ ⲟⲩⲥⲟⲉⲓϣ ⲛ̅ϭⲣⲙ̅ⲡϣⲁⲛ ⲏ̅ ⲙⲁⲥ ⲥⲛⲁⲩ ⲛ̅ϭⲣⲟⲟⲙⲡⲉ . 25 ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲇⲉ ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ ϩⲛ̅ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲥⲩⲙⲉⲱⲛ . ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲉⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲣ̅ⲣⲉϥϣⲙ̅ϣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϥϭⲱϣⲧ̅ʾ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲥⲟⲗⲥⲗ̅ ⲙ̅ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲉⲩⲛⲟⲩⲡⲛ̅ⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ 26 ⲉⲁⲩⲧⲁⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϫⲉ ⲛϥ̅ⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁⲛ ⲉⲙⲡϥ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ . 27 ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉ͡ⲓ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ ⲉⲡⲉⲣⲡⲉ ϩⲙ̅ⲡⲧⲣⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲇⲉ ϫⲓ ⲙ̅ⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲓ̅ⲥ̅ ⲉⲧⲣⲉⲩⲉ͡ⲓⲣⲉ ⲙⲡⲥⲱⲛⲧ̅ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϩⲁⲣⲟϥ . 28 ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲓⲧϥ̅ ⲉⲡⲉϥϩⲁⲙⲏⲣ ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ 29 ϫⲉ . ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲕⲛⲁⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲕϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲕϣⲁϫⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲓ̈ⲣⲏⲛⲏ 30 ϫⲉ ⲁⲛⲁⲃⲁⲗ ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲕⲟⲩϫⲁⲉⲓ 31 ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲕⲥⲃ̅ⲧⲱⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲗ̅ⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ 32 ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲩϭⲱⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲗⲁⲟⲥ ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ . 33 ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧʾ ⲇⲉ ⲛⲙ̅ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲛⲉⲩⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ⲉϫⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ . 34 ⲁⲥⲩⲙⲉⲱⲛ ⲇⲉ ⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲓⲥⲡⲁⲓ̈ ⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲉⲓ ⲉⲩϩⲉ ⲛⲙ̅ < ⲟⲩ > ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛ̅ϩⲁϩ ϩⲙ̅ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲙⲁⲉⲓⲛ ⲉⲩⲱϩⲙ̅ ϩⲓⲱⲱϥ . 35 ⲛ̅ⲧⲟ ⲇⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲥⲏϥⲉ ⲛⲏⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲟⲩⲯⲩⲭⲏ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉϭⲱⲗⲡ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓⲙ̅ⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ϩⲏⲧʾ . 36 ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲧⲓⲥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲛⲁ ⲧϣⲉⲉⲣⲉ ⲙⲫⲁⲛⲟⲩⲏⲗ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉⲫⲩⲗⲏ ⲛ̅ⲁⲥⲏⲣ ⲧⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲁⲥⲁⲓ̈ⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ϩⲉⲛϩⲟⲟⲩ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ⲉⲁⲥⲣⲥⲁϣϥⲉ ⲣ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲛⲙ̅ⲡⲉⲥϩⲁⲓ ϫⲓⲛⲧⲉⲥⲙⲛⲧⲣⲟⲟⲩⲛⲉ 37 ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲣ̅ⲭⲏⲣⲁ ϣⲁⲧⲥ̅ⲣ̅ϩⲙⲉⲛⲉⲧⲁϥⲧⲉ ⲣ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ . ⲧⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲙⲉⲥⲥⲛ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲥϣⲙ̅ϣⲉ ⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲙ̅ⲧⲉⲩϣⲏ ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲛⲏⲥⲧⲓⲁ ⲛⲙ̅ϩⲉⲛⲥⲟⲡⲥ̅ . 38 ϩⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁⲥⲁϩⲉⲣⲁⲧⲥ̅ ⲁⲥⲉⲝϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ . ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲥϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲥⲱⲧⲉ ⲛ̅ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ . 39 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩϫⲱⲕ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲕⲁⲧⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲉⲧⲉⲩⲡⲟⲗⲉⲓⲥ ⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲑ · 40 ⲡϣⲏⲣⲉ ⲇⲉ ϣⲏⲙ ⲛⲉⲁϥⲁⲓ̈ⲁⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉϥⲙⲉϩ ⲛ̅ⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲉⲣⲉⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲓϫⲱϥ . 41 ⲛⲉⲣⲉⲛⲉϥⲓ̈ⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⲃⲏⲕ ⲡⲉ ⲧⲣ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲙ̅ⲡϣⲁ ⲙ̅ⲡⲡⲁⲥⲭⲁ . 42 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲣ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉⲩⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲕⲁⲧⲁⲡⲥⲱⲛⲧʾ ⲙ̅ⲡϣⲁ͡ⲁ . 43 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲧⲣⲉⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲁϥϭⲱ ⲛ̅ϭⲓⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲓ̅ⲥ̅ ϩⲛ̅ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ . ⲙ̅ⲡⲟⲩⲓ̈ⲙⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉϥⲓ̈ⲟⲧⲉ 44 ⲉⲩⲙⲉⲩⲉ ϫⲉ ϥϩⲛ̅ⲧⲉϩⲓⲏ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ . ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲣⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟϣⲉ ⲁⲩϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱϥ ϩⲛ̅ⲛⲉⲩⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ ⲛⲙⲛⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ . 45 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲧⲙϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲉⲓ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱϥ . 46 ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ϩⲙ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲛⲛⲥⲁϩ ⲉϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉϥϫⲛⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ . 47 ⲁⲩⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲧⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟϥ ⲉϫⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲛ̅ⲧʾⲥⲁⲃⲉ ⲛⲙ̅ⲛⲉϥϭⲓⲛⲟⲩⲱϣⲃ̅ . 48 ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ . ⲡⲉϫⲉⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲣⲟⲩ ⲛⲁⲛ ϩⲓⲛⲁⲓ̈ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲙ̅ⲡⲉⲕⲓ̈ⲱⲧ ⲉⲛⲙⲟⲕϩ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧʾ ⲉⲛϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱⲕ . 49 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱⲓ̈ . ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ϩⲁⲡⲥ̅ ⲉⲧⲣⲁϭⲱ ϩⲛ̅ⲛⲁⲡⲁⲓ̈ⲱⲧʾ . 50 ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲓ̈ⲙⲉ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟϥ ⲛⲁⲩ . 51 ⲁϥⲉ͡ⲓ ⲇⲉ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧʾ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲧʾ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲟⲩ . ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲇⲉ ⲛⲉⲥϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲛⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲥϩⲏⲧ · 52 ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲡⲣⲟⲕⲟⲡⲧⲉ ϩⲛ̅ⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛⲙ̅ⲑⲏⲗⲓⲕⲓⲁ ⲛⲙ̅ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲛ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲙ̅ⲣ̅ⲣⲱⲙⲉ ·
2 But it happened in those days , a decree came from the king Augustos , for all the inhabited earth to be written according to its towns . 2 This is the first enrolment which happened , Kyrinos being governor of [ the ] Syria . 3 And they were all going , each one to be written according to his city . 4 Went up also Iōsēph out of [ the ] Galilaia , out of Nazareth the city , to [ the ] Iudaia , to the city of Daveid , which is wont to be called Bēthleem , because he is out of the house and the family of Daveid , 5 for to give himself in with Maria , she who was betrothed to him , being with child . 6 But it happened in their being in that place , were fulfilled the days for her to bring forth . 7 She produced her son , her firstborn , she wound him about with swaddling-clothes , she made him lie in a manger , because there was not being place for them in the place of lodging . 8 But there were shepherds in that place , being in the field , guarding in the watches of the night their flock of sheep . 9 The angel of the Lord was manifested to them , and the glory of the Lord enlightened them , they feared with a great fear . 10 But said the angel to them , Fear not , for behold I proclaim to you a great joy , this which will be to all the people . 11 Because was brought forth ( ϫⲡⲟ ) to you to-day the saviour , which is this , the Christ the Lord , in the city of Daveid . 12 And a sign to you is this : ye will find a young child wound about with swaddling-clothes , lying in a manger . 13 There were suddenly with the angel a multitude of the host of the heaven , blessing God , saying , 14 The glory to God in the heights , and the peace upon the earth among the men of his wish . 15 But it happened , when the angels had gone up from them to the heaven , the shepherds were speaking to one another , Let us go unto Bēthleem , and see this word which happened which the Lord manifested to us . 16 But they hastened , they came , they found Maria and Iōsēph and the young child lying in the manger . 17 But when they had seen they knew the word which was said to them concerning the young child . 18 And all who heard wondered at the ( things ) which the shepherds said to them . 19 But Maria was keeping all these words , putting them in her heart . 20 But returned the shepherds , glorifying and blessing God for all the ( things ) which they heard and they saw , according as it was said to them . 21 But when eight days had been fulfilled for them to circumcise him , they called his name , Jesus , that which the angel gave to him before that she conceived him in the womb . 22 And when had been fulfilled the days of his cleansing according to the law of Mōysēs , they took him up to [ the ] Hierosolyma , to present him to the Lord . 23 According as it is written in the law of the Lord , that every male which will open the womb is about to be called , That which is holy to the Lord . 24 And to give a sacrifice according to that which was said in the law of the Lord , A pair of turtledoves or two young pigeons . 25 But behold there was a man in [ the ] Hierusalēm , his name being Symeōn : and this man was righteous , ( a ) server of God , looking out for the comforting of [ the ] Israel , there being [ a ] holy spirit with him : 26 having been shown by the holy spirit that he will not die , having not seen the Christ of the Lord . 27 And he came in the spirit to the temple : but at the parents taking the young child Jesus in , for them to do the custom of the law about him , 28 then ( ⲇⲉ ) he , he took him to his bosom , he blessed God , saying , 29 Now thou wilt dismiss thy servant , Lord , according to thy word in [ a ] peace . 30 Because mine eyes saw thy salvation . 31 This which thou preparedst before all the peoples . 32 The light for a revelation to the nations ; and for the glory of thy people [ the ] Israel . 33 But his father and his mother were wondering at the ( things ) which are said concerning him . 34 But Symeōn blessed them , said he to Maria his mother , Behold , this is put for a fall and a rising of many in [ the ] Israel ; and a sign to be contradicted . 35 But thou , there is a sword coming through thy soul , that should be revealed the reasonings of many hearts . 36 But there was a prophet , namely Anna , the daughter of Phanuēl , out of the tribe of Asēr : but this ( woman ) grew ( old ) in many days , having spent seven years with her husband from her virginity . 37 And she was a widow until she spent eighty-four years : but this ( woman ) was not wont to pass from the temple , serving by the night and the day in fastings and supplications . 38 But in that hour she stood , she confessed to the Lord , and she was speaking to all who look out for the redemption of Jerusalem . 39 But when had been finished all things according to the law of the Lord , they returned to [ the ] Galilaia , to their city Nazareth . 40 But the young child grew , and was gaining strength , being full of wisdom , the grace of God being upon him . 41 But his parents were going every year to Jerusalem on the feast of the Paskha . 42 But when he had become twelve years ( old ) , they were about to go up , according to the custom of the feast . 43 And when they had finished the days , being about to return , remained the young child Jesus in Jerusalem ; but knew ( it ) not his parents , 44 thinking that he is in the road with them . But when they had spent a day of walking , they sought for him among their kinsfolk and those who knew them . 45 And when they had not found him , they returned to Jerusalem , seeking for him . 46 But it happened , after three days , they found him in the temple , sitting in the midst of the teachers , hearing them , asking them . 47 But were wondering all those who heard him at his intelligence and his answers . 48 But they saw him , they wondered : said his mother to him , My son , what didst thou to us thus ? Behold , I and thy father we grieving are seeking for thee . 49 But said he to them , Wherefore seek ye for me ? ye know not that it is necessary for me to remain in the ( things ) of my Father . 50 But they , they knew not the word which he said to them . 51 But he came down with them to Nazareth , and he was being obedient to them : but his mother was keeping all these words in her heart . 52 But Jesus was advancing in the wisdom , and the stature , and the grace with God and the men .

( 708 ) 98% COP
( 17 ) 2% COP - ENG

( 30 ) 2% COP - ENG
( 1326 ) 98% ENG

Gospel of Luke, Chapter 2

So Miyagawa /
 • Created on 2018-12-18 17:42:18
 • Translated by Horner, G. (Trans.). (1911). Sahidic Coptic New Testament in English (Lk 2). Oxford: Clarendon Press.
 • Aligned by So Miyagawa
Horner, G. (Trans.). (1911). Sahidic Coptic New Testament in English (Lk 2). Oxford: Clarendon Press.
Coptic Transliterate
English
1 ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁⲩⲇⲟⲅⲙⲁ ⲉ͡ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲁⲅⲟⲩⲥⲧⲟⲥ ⲉⲧⲣⲉⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲥϩⲁⲓ̈ⲥ ⲛ̅ⲥⲁⲛⲉⲥⲧⲙⲉ . 2 ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲧϣⲟⲣⲡ ⲛ̅ⲁⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲏ ⲉⲛⲧⲁⲥϣⲱⲡⲉ . ⲉⲣⲉⲕⲩⲣⲓⲛⲟⲥ ⲟ̅ ⲛ̅ϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲉⲧⲥⲩⲣⲓⲁ . 3 ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲃⲏⲕ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲉⲥϩⲁⲓ̈ϥ ⲛ̅ⲥⲁⲧⲉϥⲡⲟⲗⲓⲥ 4 ⲁϥⲃⲱⲕ ϩⲱⲱϥ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓⲓ̈ⲱⲥⲏⲫ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲑ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛ̅ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲉⲧⲡⲟⲗⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲧⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲏⲓ̈ ⲛⲙ̅ < > ⲡⲁⲧⲣⲓⲁ ⲛ̅ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ . 5 ⲉⲧⲣⲉϥⲧⲁⲁϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲉ < ⲧⲉ > ⲣⲉⲧⲟⲟⲧⲥ̅ ϣⲏⲡ ⲛⲁϥ ⲉⲥⲉⲉⲧʾ · 6 ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲙ̅ⲡⲧⲣⲉⲩϣⲱⲡⲉ ϩⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲥϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲥⲙⲓⲥⲉ . 7 ⲁⲥϫⲡⲟ ⲙ̅ⲡⲉⲥϣⲏⲣⲉ ⲡⲉⲥϣⲣⲡⲙ̅ⲙⲓⲥⲉ ⲁⲥϭⲟⲟⲗⲉϥ ⲛ̅ϩⲉⲛⲧⲟⲉⲓⲥ ⲁⲥϫⲧⲟϥ ϩⲛ̅ⲟⲩⲟⲙϥ̅ ϫⲉ ⲛⲉⲙ̅ⲙⲛ̅ⲙⲁ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲩ ϩⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲛ̅ϭⲟⲓ̈ⲗⲉ . 8 ⲛⲉⲩⲛϩⲉⲛϣⲟⲟⲥ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲧⲉⲭⲱⲣⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲩϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ⲧⲥⲱϣⲉ ⲉⲩⲁⲣⲉϩ ϩⲛⲟⲩⲣϣⲉ ⲛⲧⲉⲩϣⲏ ⲉⲡⲉⲩⲟϩⲉ ⲛ̅ⲉⲥⲟⲟⲩ . 9 ⲁⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲣ̅ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ϩⲟⲧⲉ . 10 ⲡⲉϫⲉⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ . ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣ̅ϩⲟⲧⲉ . ⲉⲓⲥϩⲏⲧⲉ ⲅⲁⲣ ϯⲛⲁⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲣ̅ⲣⲁϣⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅ . 11 ϫⲉ ⲁⲩϫⲡⲟ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙⲡⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲥⲱⲧⲏⲣ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲛ̅ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛ̅ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ . 12 ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲧⲉⲧⲛⲁϩⲉ ⲉⲩϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉϥϭⲟⲟⲗⲉ ⲛ̅ϩⲉⲛⲧⲟⲉⲓⲥ ⲉϥⲕⲏ ϩⲛ̅ⲟⲩⲟⲙϥ . 13 ⲁⲩϣⲱⲡⲉ