Callimaco, Aitia fr.1

/ Testi greci antichi
 • Created on 2021-01-14 17:58:20
 • Translated by Piuzzi Vittorio
 • Aligned by
Cannavaro, la mette fuori Cannavaro, via il contropiede con Totti, dentro il pallone per Gilardino, Gilardino la può tenere alla bandierina, Gilardino, dentro Del Piero, Del piero...GOOOOOOOOOOOL!!!!!!!
Ἑλληνική Transliterate
italiano
dispensa dei testi greci
. . . . . . ] ι μοι Τελχῖνες ἐπιτρύζουσιν ἀοιδῇ ,
νήιδες οἳ Μούσης οὐκ ἐγένοντο φίλοι ,
εἵνεκεν οὐχ ἓν ἄεισμα διηνεκὲς βασιλ [ η
. . . . . . ] ας ἐν πολλαῖς ἤνυσα χιλιάσιν
. . . . . ] . ους ἥρωας , ἔπος δ ' ἐπὶ τυτθὸν ἑλ [ ίσσω
παῖς ἅτε , τῶν δ ' ἐτέων δεκὰς οὐκ ὀλίγη .
. . . . . . ] . [ . ] και Τε [ λ ] χῖσιν ἐγὼ τόδε · ' φῦλον α [
  15 . . . . . . . ] τήκ [ ειν ] ἧπαρ ἐπιστάμενον ,
. . . . . . ] . . ρ̣εην̣ [ ὀλ ] ιγόστιχος · ἀλλὰ καθέλκει
. . . . πολὺ τὴν μακρὴν ὄμπνια Θεσμοφόρο [ ς ·
τοῖν δὲ ] δ̣υ̣οῖν Μίμνερμος ὅτι γλυκύς , αἱ κατὰ λεπτόν
. . . . . . ] μεγάλη δ ' οὐκ ἐδίδαξε γυνή .
  20 . . . . . ] ο̣ν ἐπὶ Θρήϊκας ἀπ ' Αἰγύπτοιο [ πέτοιτο
αἵματ ] ι̣ Π̣υ̣γ̣μαίων ἡδο̣μ̣έ̣νη [ γ ] έρα [ νος ,
Μασσαγ̣έ̣τ̣αι καὶ μακρὸν ὀϊστεύοιεν ἐπ ' ἄνδρα
Μῆδον ] · ἀ̣ [ ηδονίδες ] δ̣ ' ὧδε μελιχρ [ ] τεραι .
ἔλλετε Βασκανίης ὀλοὸν γένος · αὖθι δὲ τέχνῃ
  25κρίνετε , ] μὴ σχοίνῳ Περσίδι τὴν σοφίην ·
μηδ ' ἀπ ' ἐμεῦ διφᾶτε μέγα ψοφέουσαν ἀοιδήν
τίκτεσθαι · βροντᾶν οὐκ ἐμόν , ἀλλὰ Διός . '
καὶ γὰρ ὅτε πρώτιστον ἐμοῖς ἐπὶ δέλτον ἔθηκα
γούνασιν , [ πό ] λλων εἶπεν μοι Λύκιος ·
0 ' . . . . . . . ] . . . ἀοιδέ , τὸ μὲν θύος ὅττι πάχιστον
θρέψαι , τὴ ] ν̣ Μοῦσαν δ ' ὠγαθὲ λεπταλέην ·
πρὸς δέ σε ] καὶ τόδ ' ἄνωγα , τὰ μὴ πατέουσιν ἅμαξαι
τὰ στείβειν , ἑτέρων ἴχνια μὴ καθ ' ὁμά
δίφρον ἐλ ] ᾶ̣ν μηδ ' οἷμον ἀνὰ πλατύν , ἀλλὰ κελεύθους
ἀτρίπτο ] υ̣ς , εἰ καὶ στειν̣οτέρην ἐλάσεις . '
τῷ πιθόμη ] ν · ἐνὶ τοῖς γὰρ ἀείδομεν οἳ λιγὺν ἦχον
τέττιγος , θ ] όρυβον δ ' οὐκ ἐφίλησαν ὄνων .
θηρὶ μὲν οὐατόεντι πανείκελον ὀγκήσαιτο
ἄλλος , ἐγ ] δ ' εἴην οὑλ̣ [ α ] χύς , πτερόεις ,
πάντως , ἵνα γῆρας ἵνα δρόσον ἣν μὲν ἀείδω
πρώκιον ἐκ δίης ἠέρος εἶδαρ ἔδων ,
αὖθι τὸ̣ δ̣ ' ἐκδύοιμι , τό μοι βάρος ὅσσον ἔπεστι
τριγλ̣ώ̣χιν̣ ὀλοῷ νῆσος ἐπ ' Ἐγκελάδῳ .
. . . . . . . Μοῦσαι γὰρ ὅσους ἴδον ὄθματι παῖδας
  45μὴ λοξῷ , πολιοὺς οὐκ ἀπέθεντο φίλους .
. . . . . . . . . . . . . ] σε̣ [ . . ] πτερὸν οὐκέτι κινεῖν
. . . . . . . . . . . . . ] η̣ τ̣ [ ] μ̣ος ἐνεργότατος .

Spesso ] i Telchini mi mormorano contro il canto ,
che , ignoranti della Musa , non le nacquero cari
poiché non un poema unitario e continuato , o sovrani
[ per celebrare ] in molte migliaia di versi , ho portato a termine
oppure ] eroi , ma io svolgo ( lett . ' srotolo ' ) il verso un poco per volta ,
come un bimbo ; eppure le decine degli anni non sono poche .
Ma ai Telchini io questo [ rispondo ? ] : " Stirpe [ maledetta ?
capace [ soltanto ] di rodersi ( lett . : liquefarsi ) il fegato !
. . . ] era ( autore ? ) di pochi versi ; ma tira giù
di molto la grande [ Cos ( ? ) ] la frugifera Legislatrice ;
[ E ] de [ i ] due , che Mimnermo sia dolce ( )
Ma non la grande donna lo insegna .
[ Per grande tratto ] in Tracia e in Egitto [ voli pure ]
la gru che gode [ del sangue ] pigmeo ,
e a gran distanza i Massageti saettino l’uomo
[ di Media ] : i [ piccoli usignoli ] sono più dolci così .
Andata in malora , progenie di Malocchio funesta : da ora
con l’arte la poesia [ giudicate ] , e non col perticone persiano .
E non chiedete a me che un canto di grande fragore
produca . Tuonare non è compito mio , ma di Zeus !
Perché quando in principio la tavoletta posai
sulle ginocchia , così a me disse Apollo Licio :
" ( ) cantore [ amatissimo ] , quanto più pingue la vittima
[ alleva ] , ma , o amico , la Musa sottile .
[ Ed inoltre ] anche questo [ ti ] ordino : dove non passano i
carri pesanti cammina . Che non dietro le impronte degli altri
[ tu spinga il tuo cocchio , ] per la via larga , ma per sentieri
[ non calpestat ] i , pur se guiderai per strada più angusta " .
[ A lui ho ubbidito ] : tra quelli cantiamo che il suono acuto
[ della cicala ] amano e non degli asini il grido .
Proprio come la bestia orecchiuta ragli pure
[ un altro ] possa [ i ] o essere la lieve , l’alata ,
ah , veramente , perché la vecchiaia perché la rugiada io canti
mangiando cibo stillante dall’aere splendente-
e poi di quella mi spogli , che così tanto mi grava
come l’isola tricorne su Encelado funesto .
( ) perché quanti le Muse guardarono fanciulli con sguardo
non torvo , non li respingono , canuti , dal loro favore .
( ) non più muovere l’ala
( ) allora [ è ] più attivo


( 78 ) 16% GRC
( 415 ) 84% GRC - ITA

( 408 ) 84% GRC - ITA
( 78 ) 16% ITA

Aeneid 1.430-440

LA Head / Aeneid 1
 • Created on 2021-01-12 18:06:18
 • Modified on 2021-01-12 18:58:12
 • Translated by West/Veyne
 • Aligned by LA Head
Latin
English
français
Qualis apes aestate nova per florea rura
exercet sub sole labor , cum gentis adultos
educunt fetus , aut cum liquentia mella
stipant et dulci distendunt nectare cellas ,
aut onera accipiunt venientum , aut agmine facto
ignavom fucos pecus a praesepibus arcent :
fervet opus , redolentque thymo fragrantia mella .
" O fortunati , quorum iam moenia surgunt ! "
Aeneas ait , et fastigia suspicit urbis .
Infert se saeptus nebula , mirabile dictu ,
per medios , miscetque viris , neque cernitur ulli .
They were like bees at the beginning of summer , busy in the sunshine all through the flowery meadows , bringing out the young of the race , just come of age , , or treading the oozing honey and swelling the cells with sweet nectar , or taking the loads as they come in or mounting guard to keep the herds of idle drones out of their farmstead . The hive seethes with activity and the fragrance of honey flavoured with thyme is everywhere . ' How fortunate they are ! ' cried Aeneas , now looking up at the high tops of the buildings . ' Their walls are already rising ! ' and he moved on through the middle of the people , hedged about by the miraculous cloud , and no one saw him .
C’est ainsi que , dans les campagnes en fleurs , dès le début de l’été , en plein soleil , leurs tâches laissent les abeilles sans repos ; elles font sortir leurs rejetons devenus adultes , condensent le miel coulant , gonflent leurs rayons de ce doux nectar , déchargent de leur fardeau les arrivantes , ou encore se forment en colonne pour défendre leur logis contre l’espèce paresseuse des frelons . Tout est en effervescence , et le miel odorant a un parfum de thym . « Ô bienheureux , ceux dont surgissent déjà les murailles ! » , dit Énée ; et il lève les yeux vers le faîte des édifices . Enveloppé d’un nuage , il s’avance au milieu de la foule et , ô merveille ! il se mêle aux gens et n’est vu de personne .

( 23 ) 26% LAT
( 65 ) 74% LAT - ENG

( 98 ) 71% LAT - ENG
( 41 ) 29% ENG

( 98 ) 71% LAT - ENG
( 41 ) 29% ENG

Chapter 59: Cicero Denounces Catiline (pg.75)

Garrett Dome /
 • Created on 2021-01-08 19:03:44
 • Modified on 2021-01-08 19:22:44
 • Translated by James, 2001
 • Aligned by Garrett Dome
Cicero, In Catilinam 1.9-10 in Ecce Romani III
Latin
English

( 29 ) 19% LAT
( 125 ) 81% LAT - ENG

( 179 ) 81% LAT - ENG
( 41 ) 19% ENG

Jeremiah Morgan Theseus & Ariadne

CM Student /
 • Created on 2021-01-08 00:57:14
 • Modified on 2021-01-08 01:28:39
 • Aligned by CM Student
Latin
English

( 21 ) 16% LAT
( 114 ) 84% LAT - ENG

( 176 ) 84% LAT - ENG
( 33 ) 16% ENG

Psalm 13/14

So Miyagawa / Psalms
 • Created on 2020-12-30 05:11:33
 • Modified on 2020-12-30 08:59:59
 • Aligned by So Miyagawa
Coptic Transliterate
English
Brendon (LXX)
1
ⲉⲡϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉⲯⲁⲗⲙⲟⲥ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲡⲉϫⲉⲡⲁⲧϩⲏⲧ ϩⲙ ⲡⲉϥϩⲏⲧ ϫⲉ ⲙⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲟⲟⲡ ⲁⲩⲧⲁⲕⲟ ⲁⲩⲥⲱⲱϥ ϩⲛ ⲛⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙⲛⲡⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ⲙⲙⲛⲟⲩⲟⲛ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲟⲩⲁ
2
ⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲉ ⲉϫⲛ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲥⲁⲃⲉ ⲉϥϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ
3
ⲁⲩⲣⲓⲕⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲣⲁⲧϣⲁⲩ ϩⲓ ⲟⲩⲥⲟⲡ ⲙⲙⲛⲡⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ⲙⲛⲟⲩⲟⲛ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲟⲩⲁ ⲟⲩⲧⲁⲫⲟⲥ ⲉϥⲟⲩⲏⲛ ⲧⲉ ⲧⲉⲩϣⲟⲩⲱⲃⲉ ⲁⲩⲣⲕⲣⲟϥ ϩⲛ ⲛⲉⲩⲗⲁⲥ ⲟⲩⲙⲁⲧⲟⲩ ⲛϩⲟϥ ⲧⲉⲧϩⲁ ⲛⲉⲩⲥⲡⲟⲧⲟⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲩⲧⲁⲡⲣⲟ ⲙⲉϩ ⲛⲥⲁϩⲟⲩ ϩⲓ ⲥⲓϣⲉ ⲛⲉⲩⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ϭⲉⲡⲏ ⲉⲡⲉⲛⲥⲛⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟⲩⲱϣϥ ⲙⲛ ⲟⲩⲧⲁⲗⲁⲓⲡⲱⲣⲓⲁ ⲛⲉⲧϩⲓ ⲛⲉⲩϩⲓⲟⲟⲩⲉ ⲧⲉϩⲓⲏ ⲛϯⲣⲏⲛⲏ ⲙⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲱⲛⲥ ⲛⲧϩⲟⲧⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲛⲛⲉⲩⲃⲁⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ
4
ⲙⲏ ⲛⲥⲉⲛⲁⲉⲓⲙⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲛ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲧⲣϩⲱⲃ ⲉⲧⲁⲛⲟⲙⲓⲁ ⲛⲉⲧⲟⲩⲱⲙ ⲙⲡⲁⲗⲁⲟⲥ ⲛⲟⲩϩⲣⲉ ⲛⲟⲉⲓⲕ ⲙⲡⲟⲩⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ
5
ⲁⲩⲣϩⲟⲧⲉ ⲙⲙⲁⲩ ϩⲛ ⲟⲩϩⲟⲧⲉ ϩⲙ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉⲙⲛϩⲟⲧⲉ ⲛϩⲏⲧϥ ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛ ⲟⲩⲅⲉⲛⲉⲁ ⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ
6
ⲁⲧⲉⲧⲛϯϣⲓⲡⲉ ⲙⲡϣⲟϫⲛⲉ ⲙⲡϩⲏⲕⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲧⲉϥϩⲉⲗⲡⲓⲥ
7
ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁϯ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲥⲓⲱⲛ ⲙⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲙⲡⲓ︤ⲏ︦ⲗ︥ ϩⲙ ⲡⲧⲣⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲕⲧⲉⲧⲁⲓⲭⲙⲁⲗⲱⲥⲓⲁ ⲙⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ ϥⲛⲁⲧⲉⲗⲏⲗ ⲛϭⲓ ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲛϥⲟⲩⲛⲟϥ ⲛϭⲓ ⲡⲓ︤ⲏ︦ⲗ︥

( 0 ) 0% COP
( 136 ) 100% COP - ENG

( 239 ) 87% COP - ENG
( 36 ) 13% ENG

Psalm 12 / 13

So Miyagawa /
 • Created on 2020-12-29 15:35:27
 • Translated by Brendon (LXX)
 • Aligned by So Miyagawa
Coptic Transliterate
English

( 6 ) 8% COP
( 69 ) 92% COP - ENG

( 128 ) 81% COP - ENG
( 30 ) 19% ENG

Thucydides 2.48

Varv Troitski /
 • Created on 2020-12-28 18:52:24
 • Modified on 2020-12-28 19:03:04
 • Aligned by Varv Troitski
Ἑλληνική Transliterate
English
ἤρξατο δὲ τὸ μὲν πρῶτον , ὡς λέγεται , ἐξ Αἰθιοπίας τῆς ὑπὲρ Αἰγύπτου , ἔπειτα δὲ καὶ ἐς Αἴγυπτον καὶ Λιβύην κατέβη καὶ ἐς τὴν βασιλέως γῆν τὴν πολλήν . ἐς δὲ τὴν Ἀθηναίων πόλιν ἐξαπιναίως ἐσέπεσε , καὶ τὸ πρῶτον ἐν τῷ Πειραιεῖ ἥψατο τῶν ἀνθρώπων , ὥστε καὶ ἐλέχθη ὑπ’ αὐτῶν ὡς οἱ Πελοποννήσιοι φάρμακα ἐσβεβλήκοιεν ἐς τὰ φρέατα · κρῆναι γὰρ οὔπω ἦσαν αὐτόθι . ὕστερον δὲ καὶ ἐς τὴν ἄνω πόλιν ἀφίκετο , καὶ ἔθνῃσκον πολλῷ μᾶλλον ἤδη . λεγέτω μὲν οὖν περὶ αὐτοῦ ὡς ἕκαστος γιγνώσκει καὶ ἰατρὸς καὶ ἰδιώτης , ἀφ’ ὅτου εἰκὸς ἦν γενέσθαι αὐτό , καὶ τὰς αἰτίας ἅστινας νομίζει τοσαύτης μεταβολῆς ἱκανὰς εἶναι δύναμιν ἐς τὸ μεταστῆσαι σχεῖν · ἐγὼ δὲ οἷόν τε ἐγίγνετο λέξω , καὶ ἀφ’ ὧν ἄν τις σκοπῶν , εἴ ποτε καὶ αὖθις ἐπιπέσοι , μάλιστ’ ἂν ἔχοι τι προειδὼς μὴ ἀγνοεῖν , ταῦτα δηλώσω αὐτός τε νοσήσας καὶ αὐτὸς ἰδὼν ἄλλους πάσχοντας .

( 27 ) 17% GRC
( 131 ) 83% GRC - ENG

( 215 ) 83% GRC - ENG
( 43 ) 17% ENG

Psalm 10 (11)

So Miyagawa / Psalms
 • Created on 2020-12-28 04:09:51
 • Translated by Brendon (from Greek LXX)
 • Aligned by So Miyagawa
Coptic Transliterate
English
1
ⲉⲡϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉⲯⲁⲗⲙⲟⲥ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲁⲓⲛⲁϩⲧⲉ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϫⲉ ⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϫⲛ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩϫⲁϫ
2
ϫⲉ ⲉⲓⲥ ⲛⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ ⲁⲩⲥⲱⲙⲛⲧ ⲛⲧⲉⲩⲡⲓⲧⲉ ⲁⲩⲥⲟⲃⲧⲉ ⲛⲛⲉⲩⲥⲟⲧⲉ ⲉⲡⲉⲩϩⲛⲁⲁⲩ ⲛϯⲥⲟⲧⲉ ⲉⲛⲉϫⲥⲟⲧⲉ ϩⲙ ⲡϩⲱⲡ ⲉⲛⲉⲧⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ϩⲙ ⲡⲉⲩϩⲏⲧ
3
ϫⲉ ⲛⲉⲛⲧⲁⲕⲥⲃⲧⲱⲧⲟⲩ ⲁⲩⲧⲁⲩⲟⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲁϥⲣ ⲟⲩ
4
ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲙ ⲡⲉϥⲣⲡⲉ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲣⲉⲡⲉϥⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ϩⲛ ⲧⲡⲉ ⲛⲉϥⲃⲁⲗ ϭⲱϣⲧ ⲉϫⲛ ⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ⲛⲉϥⲃⲟⲩϩⲉ ϫⲛⲟ ⲛⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ
5
ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁϫⲛⲉⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛ ⲡⲁⲥⲉⲃⲏⲥ ⲡⲉⲧⲙⲉ ⲇⲉ ⲙⲡϫⲓⲛϭⲟⲛⲥ ϥⲙⲟⲥⲧⲉ ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ
6
ϥⲛⲁϩⲱⲟⲩ ⲉϫⲛ ⲛⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ ⲛϩⲉⲛⲡⲁϣ ⲟⲩⲕⲱϩⲧ ⲙⲛ ⲟⲩⲑⲏⲛ ⲙⲛ ⲟⲩⲡ︤ⲛ︦ⲁ︥ ⲛϩⲁⲧⲏⲩ ⲧⲉ ⲧⲙⲉⲣⲓⲥ ⲙⲡⲉⲩϫⲱ
7
ϫⲉ ⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲙⲉⲣⲉⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲁⲡⲉϥϩⲟ ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲥⲟⲟⲩⲧⲛ

( 1 ) 1% COP
( 94 ) 99% COP - ENG

( 152 ) 86% COP - ENG
( 25 ) 14% ENG

Thucydides 2.35

Varv Troitski /
 • Created on 2020-12-27 02:25:48
 • Modified on 2020-12-27 19:48:48
 • Aligned by Varv Troitski
Ἑλληνική
русский
English
οἱ μὲν πολλοὶ τῶν ἐνθάδε ἤδη εἰρηκότων ἐπαινοῦσι τὸν προσθέντα τῷ νόμῳ τὸν λόγον τόνδε , ὡς καλὸν ἐπὶ τοῖς ἐκ τῶν πολέμων θαπτομένοις ἀγορεύεσθαι αὐτόν . ἐμοὶ δὲ ἀρκοῦν ἂν ἐδόκει εἶναι ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἔργῳ γενομένων ἔργῳ καὶ δηλοῦσθαι τὰς τιμάς , οἷα καὶ νῦν περὶ τὸν τάφον τόνδε δημοσίᾳ παρασκευασθέντα ὁρᾶτε , καὶ μὴ ἐν ἑνὶ ἀνδρὶ πολλῶν ἀρετὰς κινδυνεύεσθαι εὖ τε καὶ χεῖρον εἰπόντι πιστευθῆναι . χαλεπὸν γὰρ τὸ μετρίως εἰπεῖν ἐν μόλις καὶ δόκησις τῆς ἀληθείας βεβαιοῦται . τε γὰρ ξυνειδὼς καὶ εὔνους ἀκροατὴς τάχ᾽ ἄν τι ἐνδεεστέρως πρὸς βούλεταί τε καὶ ἐπίσταται νομίσειε δηλοῦσθαι , τε ἄπειρος ἔστιν καὶ πλεονάζεσθαι , διὰ φθόνον , εἴ τι ὑπὲρ τὴν αὑτοῦ φύσιν ἀκούοι . μέχρι γὰρ τοῦδε ἀνεκτοὶ οἱ ἔπαινοί εἰσι περὶ ἑτέρων λεγόμενοι , ἐς ὅσον ἂν καὶ αὐτὸς ἕκαστος οἴηται ἱκανὸς εἶναι δρᾶσαί τι ὧν ἤκουσεν : τῷ δὲ ὑπερβάλλοντι αὐτῶν φθονοῦντες ἤδη καὶ ἀπιστοῦσιν . ἐπειδὴ δὲ τοῖς πάλαι οὕτως ἐδοκιμάσθη ταῦτα καλῶς ἔχειν , χρὴ καὶ ἐμὲ ἑπόμενον τῷ νόμῳ πειρᾶσθαι ὑμῶν τῆς ἑκάστου βουλήσεώς τε καὶ δόξης τυχεῖν ὡς ἐπὶ πλεῖστον .
Большинство выступавших здесь до меня ораторов воздавали уже хвалу законодателю , который к установленным погребальным обрядам в честь павших прибавил еще обычай держать надгробную речь , ибо прекрасен обычай чествовать героев , павших на поле брани . Я предпочел бы гражданам , проявившим героическую доблесть на деле , только делом и воздавать почести , именно так , как вы видите ныне при этой , совершаемой городом , погребальной церемонии : по-моему , несправедливо оценку доблести столь многих героев ставить в зависимость от дарования одного человека и от того , будет ли хороша его речь или плоха . Действительно , трудно оратору
найти надлежащую меру заслуг там , где вряд ли возможно утвердить в душе слушателей хотя бы доверие к истинности сказанного . Ведь афинянин , хорошо осведомленный о событиях как их сочувствующий участник , найдет речь оратора слишком слабой сравнительно с тем , что он ожидал бы услышать и что ему самому известно . С другой стороны , человек , непричастный к событиям , услышав о деяниях , превосходящих его собственные силы , пожалуй , из зависти подумает , что иные подвиги слишком преувеличены . Ведь люди верят в истинность похвал , воздаваемых другим , лишь до такой степени , в
какой они считают себя способными совершить подобные подвиги . А все , что свыше их возможностей , тотчас же вызывает зависть и недоверие . Но так как наши предки признали этот обычай похвальным , то и я , повинуясь закону , насколько это в моих силах , буду стараться удовлетворить желаниям и убеждениям каждого .
Indeed , many of those who have already spoken here have praised the one who delivered forth this speech to law , because it is noble that this be spoken at the burial of those having been in war . I would have thought it to be sufficient , with the good men having fallen to a deed , and to also by a deed show honors , the kind which even now you see around this tomb , having been prepared at the public cost , and that the virtues of many not be endangered by one man , speaking well or poorly , as to being believed . Of course to speak moderately is difficult in a time when even only just the appearance of truth is guaranteed . One who is privy and a well-disposed hearer perhaps was accustomed to show something for himself , too sparingly , compared to what he wishes and knows . Another , boundless , is ( accustomed that ) things are exaggerated , on account of envy , if he should hear anything exceeding his own nature . For his praises , spoken about others , are bearable , so long as even each man himself should be thought to be competent to do something of which he has heard : those wishing ill-will on one exceeding in them even actually are not to be trusted . But since it was approved by those long ago to nobly have these ( speeches ) in this way , it is necessary that I , following the law , try to attain the wishes and expectations of each of you as far as possible .

( 20 ) 11% GRC
( 166 ) 89% GRC - RUS

( 137 ) 54% GRC - RUS
( 119 ) 46% RUS

( 137 ) 54% GRC - RUS
( 119 ) 46% RUS

Thucydides 2.34

Varv Troitski /
 • Created on 2020-12-22 19:56:39
 • Modified on 2020-12-22 20:30:48
 • Aligned by Varv Troitski
Ἑλληνική
русский
English
ν δὲ τῷ αὐτῷ χειμῶνι Ἀθηναῖοι τῷ πατρίῳ νόμῳ χρώμενοι δημοσίᾳ ταφὰς ἐποιήσαντο τῶν ἐν τῷδε τῷ πολέμῳ πρώτων ἀποθανόντων τρόπῳ τοιῷδε . τὰ μὲν ὀστᾶ προτίθενται τῶν ἀπογενομένων πρότριτα σκηνὴν ποιήσαντες , καὶ ἐπιφέρει τῷ αὑτοῦ ἕκαστος ἤν τι βούληται : ἐπειδὰν δὲ ἐκφορὰ , λάρνακας κυπαρισσίνας ἄγουσιν ἅμαξαι , φυλῆς ἑκάστης μίαν : ἔνεστι δὲ τὰ ὀστᾶ ἧς ἕκαστος ἦν φυλῆς . μία δὲ κλίνη κενὴ φέρεται ἐστρωμένη τῶν ἀφανῶν , οἳ ἂν μὴ εὑρεθῶσιν ἐς ἀναίρεσιν . ξυνεκφέρει δὲ βουλόμενος καὶ ἀστῶν καὶ ξένων , καὶ γυναῖκες πάρεισιν αἱ προσήκουσαι ἐπὶ τὸν τάφον ὀλοφυρόμεναι . τιθέασιν οὖν ἐς τὸ δημόσιον σῆμα , ἐστιν ἐπὶ τοῦ καλλίστου προαστείου τῆς πόλεως , καὶ αἰεὶ ἐν αὐτῷ θάπτουσι τοὺς ἐκ τῶν πολέμων , πλήν γε τοὺς ἐν Μαραθῶνι : ἐκείνων δὲ διαπρεπῆ τὴν ἀρετὴν κρίναντες αὐτοῦ καὶ τὸν τάφον ἐποίησαν . ἐπειδὰν δὲ κρύψωσι γῇ , ἀνὴρ ᾑρημένος ὑπὸ τῆς πόλεως , ὃς ἂν γνώμῃ τε δοκῇ μὴ ἀξύνετος εἶναι καὶ ἀξιώσει προήκῃ , λέγει ἐπ᾽ αὐτοῖς ἔπαινον τὸν πρέποντα : μετὰ δὲ τοῦτο ἀπέρχονται . ὧδε μὲν θάπτουσιν : καὶ διὰ παντὸς τοῦ πολέμου , ὁπότε ξυμβαίη αὐτοῖς , ἐχρῶντο τῷ νόμῳ . ἐπὶ δ᾽ οὖν τοῖς πρώτοις τοῖσδε Περικλῆς Ξανθίππου ᾑρέθη λέγειν . καὶ ἐπειδὴ καιρὸς ἐλάμβανε , προελθὼν ἀπὸ τοῦ σήματος ἐπὶ βῆμα ὑψηλὸν πεποιημένον , ὅπως ἀκούοιτο ὡς ἐπὶ πλεῖστον τοῦ ὁμίλου , ἔλεγε τοιάδε .
Той же зимой афиняне совершили , по обычаю предков , от имени государства торжественную церемонию погребения воинов , павших в первый год войны . Останки павших за три дня до погребения , по обычаю , выставляются в разбитом для этого шатре , и всякий приносит своему близкому дар , какой пожелает . При погребении останки везут на повозках в кипарисовых гробах на каждую филу по одному гробу с останками погибших из этой филы . Несут еще одно покрытое ковром пустое ложе для пропавших без вести , тела которых после битвы нельзя было найти и предать погребению . Любой из граждан и иностранцев имеет право присоединиться похоронной процессии . Участвуют в погребальной церемонии также и женщины , оплакивая на могиле своих близких . Павших погребают в государственной гробнице , находящейся в красивейшем предместье города . Здесь афиняне всегда хоронят погибших в бою , за единственным исключением павших при Марафоне , которым был воздвигнут могильный курган на самом поле битвы как дань их величайшей доблести . Когда останки преданы земле , человек , занимающий в городе , по всеобщему признанию , первенствующее положение за свой высокий ум и выдающиеся заслуги , произносит в честь павших подобающее похвальное слово . Затем все расходятся . Так происходит у афинян торжественная церемония погребения . И во все время войны афиняне при каждом погребении неизменно следовали этому обычаю . Когда наступило время для произнесения речи в честь павших первыми на этой войне , оратором был выбран Перикл , сын Ксантиппа . Он выступил перед гробницей на высоко поднятом помосте , для того чтобы слова его были слышны как можно дальше в толпе , и держал следующую речь .
And in the same winter , the Athenians , furnishing by the custom of their fathers , put on funerals at the public cost for those who had died first in this war . ( It was done ) in this way . The bones of the departed are laid out three days before in a tent , which has been made , and each person bring ( an offering ) for his ( relative ) , whatever they should wish : and whenever there should be a funeral procession , they lead cypress coffins by wagon , each tribe ( is given ) one : in it are the bones of ( those from ) the tribe of which each was ( a member ) . But one empty bier , having been covered , is carried for those missing , who were not found at the taking up ( of bodies for burial ) . And whoever wishes , whether citizen or foreigner carries together ( the coffins ) ; even the women are present , the relatives lamenting at the burial . Then ( the dead ) are placed in a public grave , which is in the most beautiful suburb of the city . They also always bury those of the ( same ) war in the same ( grave ) , except , namely , those ( killed ) at Marathon : because , having distinguished the illustrious excellence of those ( men ) , they made the burial on the spot ( where they fought ) . And after they buried ( the dead ) in the earth , a man , chosen by the city , who is pre-eminent in ( public ) esteem , and is not witless with respect to his intelligence or reputation , recounts suitable praise before them , after which they then depart . Indeed they buried ( their men ) in this way : and throughout the entirety of the war , whenever it should come to pass for them , they furnished it with ( this ) custom . So then for these first ( men ) , Perikles , son of Xanthippus , was chosen to speak . And when the right moment seized ( him ) , advancing from the grave onto a platform , made high so that he could be heard over the greatest possible extent of the crowd , he spoke such things :

( 38 ) 16% GRC
( 197 ) 84% GRC - RUS

( 188 ) 69% GRC - RUS
( 85 ) 31% RUS

( 188 ) 69% GRC - RUS
( 85 ) 31% RUS