Il. XXII, 188-

Chiara Palladino /
 • Created on 2018-02-23 19:15:26
 • Modified on 2018-02-24 18:35:09
 • Translated by Samuel Butler
 • Aligned by Chiara Palladino
Ἑλληνική Transliterate
English
Ἕκτορα δ᾿ ἀσπερχὲς κλονέων ἔφεπ᾿ ὠκὺς Ἀχιλλεύς .
ὡς δ᾿ ὅτε νεβρὸν ὄρεσφι κύων ἐλάφοιο δίηται ,
ὄρσας ἐξ εὐνῆς , διά τ᾿ ἄγκεα καὶ διὰ βήσσας ·
τὸν δ᾿ εἴ πέρ τε λάθῃσι καταπτήξας ὑπὸ θάμνῳ ,
ἀλλά τ᾿ ἀνιχνεύων θέει ἔμπεδον , ὄφρα κεν εὕρῃ ·
ὣς Ἕκτωρ οὐ λῆθε ποδώκεα Πηλεΐωνα .
ὁσσάκι δ᾿ ὁρμήσειε πυλάων Δαρδανιάων
ἀντίον ἀίξασθαι ἐυδμήτους ὑπὸ πύργους ,
εἴ πώς οἱ καθύπερθεν ἀλάλκοιεν βελέεσσι ,
τοσσάκι μιν προπάροιθεν ἀποστρέψασκε παραφθὰς
πρὸς πεδίον · αὐτὸς δὲ ποτὶ πτόλιος πέτετ᾿ αἰεί .
ὡς δ᾿ ἐν ὀνείρῳ οὐ δύναται φεύγοντα διώκειν ·
οὔτ᾿ ἄρ᾿ τὸν δύναται ὑποφεύγειν οὔθ᾿ διώκειν ·
ὣς τὸν οὐ δύνατο μάρψαι ποσίν , οὐδ᾿ ὃς ἀλύξαι .
πῶς δέ κεν Ἕκτωρ κῆρας ὑπεξέφυγεν θανάτοιο ,
εἰ μή οἱ πύματόν τε καὶ ὕστατον ἤντετ᾿ Ἀπόλλων
ἐγγύθεν , ὅς οἱ ἐπῶρσε μένος λαιψηρά τε γοῦνα ;
λαοῖσιν δ᾿ ἀνένευε καρήατι δῖος Ἀχιλλεύς ,
οὐδ᾿ ἔα ἱέμεναι ἐπὶ Ἕκτορι πικρὰ βέλεμνα ,
μή τις κῦδος ἄροιτο βαλών , δὲ δεύτερος ἔλθοι .
ἀλλ᾿ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπὶ κρουνοὺς ἀφίκοντο ,
καὶ τότε δὴ χρύσεια πατὴρ ἐτίταινε τάλαντα ,
ἐν δ᾿ ἐτίθει δύο κῆρε τανηλεγέος θανάτοιο ,
τὴν μὲν Ἀχιλλῆος , τὴν δ᾿ Ἕκτορος ἱπποδάμοιο ,
ἕλκε δὲ μέσσα λαβών · ῥέπε δ᾿ Ἕκτορος αἴσιμον ἦμαρ ,
ᾤχετο δ᾿ εἰς Ἀίδαο , λίπεν δέ Φοῖβος Ἀπόλλων .
Achilles was still in full pursuit of Hektor , as a hound chasing a fawn which he has started from its covert on the mountains , and hunts through glade and thicket . The fawn may try to elude him by crouching under cover of a bush , but he will scent her out and follow her up until he gets her - even so there was no escape for Hektor from the fleet son of Peleus . Whenever he made a set to get near the Dardanian gates and under the walls , that his people might help him by showering down weapons from above , Achilles would gain on him and head him back towards the plain , keeping himself always on the city side . As a man in a dream who fails to lay hands upon another whom he is pursuing - the one cannot escape nor the other overtake - even so neither could Achilles come up with Hektor , nor Hektor break away from Achilles ; nevertheless he might even yet have escaped death had not the time come when Apollo , who thus far had sustained his strength and nerved his running , was now no longer to stay by him . Achilles made signs to the Achaean host , and shook his head to show that no man was to aim a dart at Hektor , lest another might win the glory of having hit him and he might himself come in second . Then , at last , as they were nearing the fountains for the fourth time , the father of all balanced his golden scales and placed a doom in each of them , one for Achilles and the other for Hektor . As he held the scales by the middle , the doom of Hektor fell down deep into the house of Hades - and then Phoebus Apollo left him .

( 70 ) 31% GRC
( 158 ) 69% GRC - ENG

( 217 ) 67% GRC - ENG
( 106 ) 33% ENG

CLS 31 Woodworth - Iliad: Athena, Achilles, Agamemnon

/
 • Created on 2018-02-23 04:02:13
 • Translated by Sarah Woodworth
 • Aligned by
Ἑλληνική
English
English
Ancient Greek
Jeff Emmanuel
Richard Lattimore
τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη :
ἦλθον ἐγὼ παύσουσα τὸ σὸν μένος , αἴ κε πίθηαι ,
οὐρανόθεν : πρὸ δέ μ᾽ ἧκε θεὰ λευκώλενος Ἥρη
ἄμφω ὁμῶς θυμῷ φιλέουσά τε κηδομένη τε :
ἀλλ᾽ ἄγε λῆγ᾽ ἔριδος , μηδὲ ξίφος ἕλκεο χειρί :
ἀλλ᾽ ἤτοι ἔπεσιν μὲν ὀνείδισον ὡς ἔσεταί περ :
ὧδε γὰρ ἐξερέω , τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται :
καί ποτέ τοι τρὶς τόσσα παρέσσεται ἀγλαὰ δῶρα
ὕβριος εἵνεκα τῆσδε : σὺ δ᾽ ἴσχεο , πείθεο δ᾽ ἡμῖν .
And Athena said , " I come from the sky , if you will hear me , to bid you stay your anger . Hera has sent me , who cares for both of you alike .
Cease , then , this quarreling , and do not draw your sword ; rail at him if you will , with words , and your railing will not be vain , for I tell you and it shall surely be that you shall hereafter receive gifts three times as splendid by reason of this present outrage . Hold , therefore , and obey . "
Then in answer the goddess grey-eyed Athene spoke to him :
' I have come down to stay your anger--but will you obey me ? --
from the sky ; and the goddess of the white arms Hera sent me ,
who loves both of you equally in her heart and cares for you .
Come then , do not take your sword in your hand , keep clear of fighting ,
though indeed with words you may abuse him , and it will be that way .
And this also will I tell you and it will be a thing accomplished .
Some day three times over such shining gifts shall be given you
by reason of this outrage . Hold your hand then , and obey us . '

( 39 ) 46% GRC
( 46 ) 54% GRC - ENG

( 46 ) 44% GRC - ENG
( 59 ) 56% ENG

( 46 ) 44% GRC - ENG
( 59 ) 56% ENG

Liam Finnegan Iliad Translation

/
 • Created on 2018-02-23 03:21:54
 • Translated by Liam Finnegan
 • Aligned by
Ἑλληνική
English
English
λαοῖσιν δ᾽ ἀνένευε καρήατι δῖος Ἀχιλλεύς ,
οὐδ᾽ ἔα ἱέμεναι ἐπὶ Ἕκτορι πικρὰ βέλεμνα ,
μή τις κῦδος ἄροιτο βαλών , δὲ δεύτερος ἔλθοι .
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπὶ κρουνοὺς ἀφίκοντο ,
καὶ τότε δὴ χρύσεια πατὴρ ἐτίταινε τάλαντα ,
ἐν δ᾽ ἐτίθει δύο κῆρε τανηλεγέος θανάτοιο ,
τὴν μὲν Ἀχιλλῆος , τὴν δ᾽ Ἕκτορος ἱπποδάμοιο ,
ἕλκε δὲ μέσσα λαβών : ῥέπε δ᾽ Ἕκτορος αἴσιμον ἦμαρ ,
ᾤχετο δ᾽ εἰς Ἀΐδαο , λίπεν δέ Φοῖβος Ἀπόλλων .
Πηλεΐωνα δ᾽ ἵκανε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη ,
ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα :
And to his folk goodly Achilles made sign with a nod of his head , and would not suffer them to hurl at Hector their bitter darts , lest another might smite him and win glory , and himself come too late . But when for the fourth time they were come to the springs , lo then the Father lifted on high his golden scales , and set therein two fates of grievous death , one for Achilles , and one for horse-taming Hector ; then he grasped the balance by the midst and raised it ; and down sank the day of doom of Hector , and departed unto Hades ; and Phoebus Apollo left him . But unto Peleus ' son came the goddess , flashing-eyed Athene
But brilliant Achilleus kept shaking his head at his own people and would not let them throw their bitter projectiles at Hektor for fear the thrower might win the glory , and himself come second But when for the fourth time they had come around to the well springs then the Father balanced his golden scales , and in them he set two fateful portions of death , which lays men prostrate , one for Achilleus , and one for Hektor , breaker of horses , and balanced it by the middle ; and Hektor ' s death-day was heavier and dragged downward toward death , and Phoibos Apollo forsook him . But the goddess grey-eyed Athene came now to Peleion and stood close beside him and addressed him in winged words : ' Beloved

( 32 ) 33% GRC
( 64 ) 67% GRC - ENG

( 76 ) 58% GRC - ENG
( 54 ) 42% ENG

( 76 ) 58% GRC - ENG
( 54 ) 42% ENG

/
 • Created on 2018-02-23 01:41:55
 • Aligned by
Ἑλληνική
English
English
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπὶ κρουνοὺς ἀφίκοντο ,
καὶ τότε δὴ χρύσεια πατὴρ ἐτίταινε τάλαντα ,
ἐν δ᾽ ἐτίθει δύο κῆρε τανηλεγέος θανάτοιο ,
τὴν μὲν Ἀχιλλῆος , τὴν δ᾽ Ἕκτορος ἱπποδάμοιο ,
ἕλκε δὲ μέσσα λαβών : ῥέπε δ᾽ Ἕκτορος αἴσιμον ἦμαρ ,
ᾤχετο δ᾽ εἰς Ἀΐδαο , λίπεν δέ Φοῖβος Ἀπόλλων .
Then , at last , as they were nearing the fountains for the fourth time , the father of all balanced his golden scales and placed a doom in each of them , one for Achilles and the other for Hector , breaker of horses . As he held the scales by the middle , the doom of Hector fell down deep into the house of Hadēs - and then Phoebus Apollo left him .
But when for the fourth time they had come around to the well springs then the Father balanced his golden scales , and in them he set two fateful portions of death , which lays men prostrate , one for Achilleus , and one for Hektor , breaker of horses , and balanced it by the middle ; and Hektor ' s death-day was heavier and dragged downward toward death , and Phoibos Apollo forsook him .

( 27 ) 48% GRC
( 29 ) 52% GRC - ENG

( 25 ) 33% GRC - ENG
( 50 ) 67% ENG

( 25 ) 33% GRC - ENG
( 50 ) 67% ENG

Gruskin Project 1 - Iliad 193-200

Abbie Gruskin /
 • Created on 2018-02-22 23:59:01
 • Modified on 2018-02-23 00:01:18
 • Translated by Abbie Gruskin
 • Aligned by Abbie Gruskin
Ἑλληνική
English
English
ἧος ταῦθ᾽ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν ,
ἕλκετο δ᾽ ἐκ κολεοῖο μέγα ξίφος , ἦλθε δ᾽ Ἀθήνη
οὐρανόθεν : πρὸ γὰρ ἧκε θεὰ λευκώλενος Ἥρη
ἄμφω ὁμῶς θυμῷ φιλέουσά τε κηδομένη τε :
στῆ δ᾽ ὄπιθεν , ξανθῆς δὲ κόμης ἕλε Πηλεΐωνα
οἴῳ φαινομένη : τῶν δ᾽ ἄλλων οὔ τις ὁρᾶτο :
θάμβησεν δ᾽ Ἀχιλεύς , μετὰ δ᾽ ἐτράπετ᾽ , αὐτίκα δ᾽ ἔγνω
Παλλάδ᾽ Ἀθηναίην : δεινὼ δέ οἱ ὄσσε φάανθεν :
While he pondered this in mind and heart , and was drawing from its sheath his great sword , Athene came from heaven . The white-armed goddess Hera had sent her forth , for in her heart she loved and cared for both men alike . She stood behind him , and seized the son of Peleus by his fair hair , appearing to him alone . No one of the others saw her . Achilles was seized with wonder , and turned around , and immediately recognized Pallas Athene . Terribly her eyes shone .
Now as he weighed in mind and spirit these two courses and was drawing from its scabbard the great sword , Athene descended from the sky . For Hera the goddess of the white arms sent her , who loved both men equally in her heart and cared for them . The goddess standing behind Peleus ' son caught him by the fair hair , appearing to him only , for no man of the others saw her . Achilleus in amazement turned about , and straightway knew Pallas Athene and the terrible eyes shining .

( 26 ) 35% GRC
( 49 ) 65% GRC - ENG

( 66 ) 69% GRC - ENG
( 30 ) 31% ENG

( 66 ) 69% GRC - ENG
( 30 ) 31% ENG

Iliad 490-499

Nikolas Nugnes /
 • Created on 2018-02-22 21:20:25
 • Modified on 2018-02-23 04:59:12
 • Translated by Nik Nugnes
 • Aligned by Nikolas Nugnes
Ἑλληνική
English
English
ἦμαρ δ᾽ ὀρφανικὸν παναφήλικα παῖδα τίθησι :
πάντα δ᾽ ὑπεμνήμυκε , δεδάκρυνται δὲ παρειαί ,
δευόμενος δέ τ᾽ ἄνεισι πάϊς ἐς πατρὸς ἑταίρους ,
ἄλλον μὲν χλαίνης ἐρύων , ἄλλον δὲ χιτῶνος :
τῶν δ᾽ ἐλεησάντων κοτύλην τις τυτθὸν ἐπέσχε :
χείλεα μέν τ᾽ ἐδίην᾽ , ὑπερῴην δ᾽ οὐκ ἐδίηνε .
τὸν δὲ καὶ ἀμφιθαλὴς ἐκ δαιτύος ἐστυφέλιξε
χερσὶν πεπλήγων καὶ ὀνειδείοισιν ἐνίσσων :
ἔρρ᾽ οὕτως : οὐ σός γε πατὴρ μεταδαίνυται ἡμῖν .
δακρυόεις δέ τ᾽ ἄνεισι πάϊς ἐς μητέρα χήρην
The day that robs a child of his parents severs him from his own kind ; his head is bowed , his cheeks are wet with tears , and he will go about destitute among the friends of his father , plucking one by the cloak and another by the khiton . Some one or other of these may so far pity him as to hold the cup for a moment towards him and let him moisten his lips ,
[ 495 ] but he must not drink enough to wet the roof of his mouth ; then one whose parents are alive will drive him from the table with blows and angry words . ‘Out with you , he will say , ‘you have no father here , and the child will go crying back to his widowed mother
The day of bereavement leaves a child with no agemates to befriend him .
He bows his head before every man , his cheeks are bewept , he
goes , needy , a boy among his father ' s companions ,
and tugs at this man by the mantle , that man by the tunic ,
and they pity him , and one gives him a tiny drink from a goblet ,
enough to moisten his lips , not enough to moisten his palate .
But one whose parents are living beats him out of the banquet
hitting him with his fists and in words also abuses him :
" Get out , you ! Your father is not dining among us . "
And the boy goes away in tears to his widowed mother

( 18 ) 22% GRC
( 64 ) 78% GRC - ENG

( 110 ) 77% GRC - ENG
( 33 ) 23% ENG

( 110 ) 77% GRC - ENG
( 33 ) 23% ENG

CLS 31 Woodworth - Iliad: Athena, Achilles, Agamemnon

Sarah Woodworth /
 • Created on 2018-02-22 16:28:26
 • Translated by Sarah Woodworth
 • Aligned by Sarah Woodworth
Ἑλληνική
English
English
Ancient Greek
Jeff Emmanuel
Richard Lattimore
τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη :
ἦλθον ἐγὼ παύσουσα τὸ σὸν μένος , αἴ κε πίθηαι ,
οὐρανόθεν : πρὸ δέ μ᾽ ἧκε θεὰ λευκώλενος Ἥρη
ἄμφω ὁμῶς θυμῷ φιλέουσά τε κηδομένη τε :
ἀλλ᾽ ἄγε λῆγ᾽ ἔριδος , μηδὲ ξίφος ἕλκεο χειρί :
ἀλλ᾽ ἤτοι ἔπεσιν μὲν ὀνείδισον ὡς ἔσεταί περ :
ὧδε γὰρ ἐξερέω , τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται :
καί ποτέ τοι τρὶς τόσσα παρέσσεται ἀγλαὰ δῶρα
ὕβριος εἵνεκα τῆσδε : σὺ δ᾽ ἴσχεο , πείθεο δ᾽ ἡμῖν .
And Athena said , " I come from the sky , if you will hear me , to bid you stay your anger . Hera has sent me , who cares for both of you alike .
Cease , then , this quarreling , and do not draw your sword ; rail at him if you will , with words , and your railing will not be vain , for I tell you and it shall surely be that you shall hereafter receive gifts three times as splendid by reason of this present outrage . Hold , therefore , and obey . "
Then in answer the goddess grey-eyed Athene spoke to him :
' I have come down to stay your anger--but will you obey me ? --
from the sky ; and the goddess of the white arms Hera sent me ,
who loves both of you equally in her heart and cares for you .
Come then , do not take your sword in your hand , keep clear of fighting ,
though indeed with words you may abuse him , and it will be that way .
And this also will I tell you and it will be a thing accomplished .
Some day three times over such shining gifts shall be given you
by reason of this outrage . Hold your hand then , and obey us . '

( 85 ) 100% GRC
( 0 ) 0% GRC - ENG

( 0 ) 0% GRC - ENG
( 105 ) 100% ENG

( 0 ) 0% GRC - ENG
( 105 ) 100% ENG

Ode to Joy

Gregory Crane /
 • Created on 2018-02-22 12:35:52
 • Translated by from Wikipedia entries
 • Aligned by Gregory Crane
Deutsch
Español
English
O Freunde , nicht diese Töne !
Sondern laßt uns angenehmere anstimmen ,
und freudenvollere .
Freude ! Freude !

Freude , schöner Götterfunken
Tochter aus Elysium ,
Wir betreten feuertrunken ,
Himmlische , dein Heiligtum .
Deine Zauber binden wieder ,
Was die Mode streng geteilt ;
Alle Menschen werden Brüder ,
Wo dein sanfter Flügel weilt .

Wem der große Wurf gelungen ,
Eines Freundes Freund zu sein ;
Wer ein holdes Weib errungen ,
Mische seinen Jubel ein !
Ja , wer auch nur eine Seele
Sein nennt auf dem Erdenrund !
Und wer ' s nie gekonnt , der stehle
Weinend sich aus diesem Bund !

Freude trinken alle Wesen
An den Brüsten der Natur ;
Alle Guten , alle Bösen
Folgen ihrer Rosenspur .
Küße gab sie uns und Reben ,
Einen Freund , geprüft im Tod ;
Wollust ward dem Wurm gegeben ,
Und der Cherub steht vor Gott .
Vor Gott !

Froh , wie seine Sonnen fliegen
Durch des Himmels prächt ' gen Plan ,
Laufet , Brüder , eure Bahn ,
Freudig , wie ein Held zum Siegen .

Seid umschlungen , Millionen !
Diesen Kuß der ganzen Welt !
Brüder , über ' m Sternenzelt
Muss ein lieber Vater wohnen .
Ihr stürzt nieder , Millionen ?
Ahnest du den Schöpfer , Welt ?
Such ' ihn über ' m Sternenzelt !
Über Sternen muss er wohnen .
" /private/tmp/b " 46L , 1178C written
¡Oh amigos , dejemos esos tonos !
¡Entonemos cantos más agradables y llenos de alegría !
¡Alegría ! Alegría !

¡Alegría , hermoso destello de los dioses ,
hija del Elíseo !
Ebrios de entusiasmo entramos ,
diosa celestial , en tu santuario .
Tu hechizo une de nuevo
lo que la acerba costumbre había separado ;
todos los hombres vuelven a ser hermanos
allí donde tu suave ala se posa .

Aquel a que la suerte ha concedido
una amistad verdadera ,
quien haya conquistado a una hermosa mujer ,
¡una su júbilo al nuestro !
Aún aquel que pueda llamar suya
siquiera a un alma sobre la tierra .
Más quien ni siquiera esto haya logrado ,
¡que se aleje llorando de esta hermandad !

Todos beben de alegría
en el seno de la Naturaleza .
Los buenos , los malos ,
siguen su camino de rosas .
Nos dio besos y vino ,
y un amigo fiel hasta la muerte ;
voluptuosidad le fue concedida al gusano
y al querubín la contemplación de Dios .
¡Ante Dios !

Gozosos como vuelan sus soles
a través del formidable espacio celeste ,
corred así , hermanos , por vuestro camino alegres
como el héroe hacia la victoria .

¡Abrazaos millones de criaturas !
¡Que un beso una al mundo entero !
Hermanos , sobre la bóveda estrellada
debe habitar un Padre amoroso .
¿Os postráis , millones de criaturas ?
¿No presientes , oh mundo , a tu Creador ?
Búscalo más arriba de la bóveda celeste
¡Sobre las estrellas ha de habitar !
Joy , beautiful spark of the gods ,
Daughter from Elysium ,
We enter , drunk with fire ,
Heavenly One , thy sanctuary !
Your magic binds again
What convention strictly divides ; *
All people become brothers , *
Where your gentle wing abides .

Who has succeeded in the great attempt ,
To be a friend ' s friend ,
Whoever has won a lovely woman ,
Add his to the jubilation !
Indeed , who calls even one soul
Theirs upon this world !
And whoever never managed , shall steal himself
Weeping away from this union !

All creatures drink of joy
At nature ' s breast .
Just and unjust
Alike taste of her gift ;
She gave us kisses and the fruit of the vine ,
A tried friend to the end .
[ Even ] the worm has been granted sensuality ,
And the cherub stands before God !

Gladly , as His heavenly bodies fly
On their courses through the heavens ,
Thus , brothers , you should run your race ,
Joyful , like a hero going to conquest .

You millions , I embrace you .
This kiss is for all the world !
Brothers , above the starry canopy
There must dwell a loving Father .
Do you fall in worship , you millions ?
World , do you know your creator ?
Seek him in the heavens
Above the stars must He dwell .

( 215 ) 88% DEU
( 30 ) 12% DEU - ESP

( 44 ) 17% DEU - ESP
( 221 ) 83% ESP

( 44 ) 17% DEU - ESP
( 221 ) 83% ESP

Ode to Joy

Gregory Crane /
 • Created on 2018-02-22 12:35:44
 • Translated by from Wikipedia entries
 • Aligned by Gregory Crane
Deutsch
Español
English
O Freunde , nicht diese Töne !
Sondern laßt uns angenehmere anstimmen ,
und freudenvollere .
Freude ! Freude !

Freude , schöner Götterfunken
Tochter aus Elysium ,
Wir betreten feuertrunken ,
Himmlische , dein Heiligtum .
Deine Zauber binden wieder ,
Was die Mode streng geteilt ;
Alle Menschen werden Brüder ,
Wo dein sanfter Flügel weilt .

Wem der große Wurf gelungen ,
Eines Freundes Freund zu sein ;
Wer ein holdes Weib errungen ,
Mische seinen Jubel ein !
Ja , wer auch nur eine Seele
Sein nennt auf dem Erdenrund !
Und wer ' s nie gekonnt , der stehle
Weinend sich aus diesem Bund !

Freude trinken alle Wesen
An den Brüsten der Natur ;
Alle Guten , alle Bösen
Folgen ihrer Rosenspur .
Küße gab sie uns und Reben ,
Einen Freund , geprüft im Tod ;
Wollust ward dem Wurm gegeben ,
Und der Cherub steht vor Gott .
Vor Gott !

Froh , wie seine Sonnen fliegen
Durch des Himmels prächt ' gen Plan ,
Laufet , Brüder , eure Bahn ,
Freudig , wie ein Held zum Siegen .

Seid umschlungen , Millionen !
Diesen Kuß der ganzen Welt !
Brüder , über ' m Sternenzelt
Muss ein lieber Vater wohnen .
Ihr stürzt nieder , Millionen ?
Ahnest du den Schöpfer , Welt ?
Such ' ihn über ' m Sternenzelt !
Über Sternen muss er wohnen .
" /private/tmp/b " 46L , 1178C written
¡Oh amigos , dejemos esos tonos !
¡Entonemos cantos más agradables y llenos de alegría !
¡Alegría ! Alegría !

¡Alegría , hermoso destello de los dioses ,
hija del Elíseo !
Ebrios de entusiasmo entramos ,
diosa celestial , en tu santuario .
Tu hechizo une de nuevo
lo que la acerba costumbre había separado ;
todos los hombres vuelven a ser hermanos
allí donde tu suave ala se posa .

Aquel a que la suerte ha concedido
una amistad verdadera ,
quien haya conquistado a una hermosa mujer ,
¡una su júbilo al nuestro !
Aún aquel que pueda llamar suya
siquiera a un alma sobre la tierra .
Más quien ni siquiera esto haya logrado ,
¡que se aleje llorando de esta hermandad !

Todos beben de alegría
en el seno de la Naturaleza .
Los buenos , los malos ,
siguen su camino de rosas .
Nos dio besos y vino ,
y un amigo fiel hasta la muerte ;
voluptuosidad le fue concedida al gusano
y al querubín la contemplación de Dios .
¡Ante Dios !

Gozosos como vuelan sus soles
a través del formidable espacio celeste ,
corred así , hermanos , por vuestro camino alegres
como el héroe hacia la victoria .

¡Abrazaos millones de criaturas !
¡Que un beso una al mundo entero !
Hermanos , sobre la bóveda estrellada
debe habitar un Padre amoroso .
¿Os postráis , millones de criaturas ?
¿No presientes , oh mundo , a tu Creador ?
Búscalo más arriba de la bóveda celeste
¡Sobre las estrellas ha de habitar !
Joy , beautiful spark of the gods ,
Daughter from Elysium ,
We enter , drunk with fire ,
Heavenly One , thy sanctuary !
Your magic binds again
What convention strictly divides ; *
All people become brothers , *
Where your gentle wing abides .

Who has succeeded in the great attempt ,
To be a friend ' s friend ,
Whoever has won a lovely woman ,
Add his to the jubilation !
Indeed , who calls even one soul
Theirs upon this world !
And whoever never managed , shall steal himself
Weeping away from this union !

All creatures drink of joy
At nature ' s breast .
Just and unjust
Alike taste of her gift ;
She gave us kisses and the fruit of the vine ,
A tried friend to the end .
[ Even ] the worm has been granted sensuality ,
And the cherub stands before God !

Gladly , as His heavenly bodies fly
On their courses through the heavens ,
Thus , brothers , you should run your race ,
Joyful , like a hero going to conquest .

You millions , I embrace you .
This kiss is for all the world !
Brothers , above the starry canopy
There must dwell a loving Father .
Do you fall in worship , you millions ?
World , do you know your creator ?
Seek him in the heavens
Above the stars must He dwell .

( 215 ) 88% DEU
( 30 ) 12% DEU - ESP

( 44 ) 17% DEU - ESP
( 221 ) 83% ESP

( 44 ) 17% DEU - ESP
( 221 ) 83% ESP

Illiad

Kyler Berlind /
 • Created on 2018-02-22 09:02:13
 • Modified on 2018-02-23 06:46:43
 • Aligned by Kyler Berlind
Ἑλληνική
English
English
Greek
Kline
Pope
τρὶς μὲν ἔπειτ᾽ ἐπόρουσε θοῷ ἀτάλαντος Ἄρηϊ
σμερδαλέα ἰάχων , τρὶς δ᾽ ἐννέα φῶτας ἔπεφνεν .
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος ,
ἔνθ᾽ ἄρα τοι Πάτροκλε φάνη βιότοιο τελευτή :
ἤντετο γάρ τοι Φοῖβος ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ
δεινός : μὲν τὸν ἰόντα κατὰ κλόνον οὐκ ἐνόησεν ,
ἠέρι γὰρ πολλῇ κεκαλυμμένος ἀντεβόλησε :
στῆ δ᾽ ὄπιθεν , πλῆξεν δὲ μετάφρενον εὐρέε τ᾽ ὤμω
χειρὶ καταπρηνεῖ , στρεφεδίνηθεν δέ οἱ ὄσσε .
τοῦ δ᾽ ἀπὸ μὲν κρατὸς κυνέην βάλε Φοῖβος Ἀπόλλων :
δὲ κυλινδομένη καναχὴν ἔχε ποσσὶν ὑφ᾽ ἵππων
αὐλῶπις τρυφάλεια , μιάνθησαν δὲ ἔθειραι
αἵματι καὶ κονίῃσι : πάρος γε μὲν οὐ θέμις ἦεν
ἱππόκομον πήληκα μιαίνεσθαι κονίῃσιν ,
ἀλλ᾽ ἀνδρὸς θείοιο κάρη χαρίεν τε μέτωπον
ῥύετ᾽ Ἀχιλλῆος : τότε δὲ Ζεὺς Ἕκτορι δῶκεν
κεφαλῇ φορέειν , σχεδόθεν δέ οἱ ἦεν ὄλεθρος .
πᾶν δέ οἱ ἐν χείρεσσιν ἄγη δολιχόσκιον ἔγχος
βριθὺ μέγα στιβαρὸν κεκορυθμένον : αὐτὰρ ἀπ᾽ ὤμων
ἀσπὶς σὺν τελαμῶνι χαμαὶ πέσε τερμιόεσσα .
λῦσε δέ οἱ θώρηκα ἄναξ Διὸς υἱὸς Ἀπόλλων .
Three times that peer of swift Ares attacked them , shouting his dread war-cry , and each time killed nine men . But when , like a god , you charged at them again , Patroclus , then your fate loomed in sight . For Apollo [ p . 547 ] met you , terrible in combat . Apollo advanced , veiled in a dense mist , invisible to Patroclus in the tumult , stood behind him and struck him in the back with the flat of his hand . The warrior’s vision spun , as Apollo knocked the helmet from his head , sending it under the horses’ feet with a clang , and the plumes on its crest were streaked with blood and dust . The gods had never allowed it to be fouled till then , that horsehair-plumed helmet that protected the godlike brow and head of Achilles : now Zeus let Hector wear it for a while , since death was nearing him too . The long-shadowed spear , thick , heavy and strong , and tipped with bronze , in Patroclus’ hands was wholly shattered , the tasselled shield on its strap fell to the ground , and that blow from Lord Apollo , son of Zeus , had loosened the breastplate .
And thrice three heroes at each onset slew .

There ends thy glory ! there the Fates untwine

The last , black remnant of so bright a line :

Apollo dreadful stops thy middle way ;

Death calls , and heaven allows no longer day !

For lo ! the god in dusky clouds enshrined ,

Approaching dealt a staggering blow behind .

The weighty shock his neck and shoulders feel ;

His eyes flash sparkles , his stunn’d senses reel

In giddy darkness ; far to distance flung ,

His bounding helmet on the champaign rung .

Achilles’ plume is stain’d with dust and gore ;

That plume which never stoop’d to earth before ;

Long used , untouch’d , in fighting fields to shine ,

And shade the temples of the mad divine .

Jove dooms it now on Hector’s helm to nod ;

Not long for fate pursues him , and the god .

His spear in shivers falls ; his ample shield

Drops from his arm : his baldric strows the field :

The corslet his astonish’d breast forsakes :

Loose is each joint ; each nerve with horror shakes ;

Stupid he stares , and all-assistless stands :

Such is the force of more than mortal hands !

( 70 ) 41% GRC
( 101 ) 59% GRC - ENG

( 103 ) 47% GRC - ENG
( 115 ) 53% ENG

( 103 ) 47% GRC - ENG
( 115 ) 53% ENG